Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksprogramma

Intelligence and Security

Binnen het onderzoeksgebied Intelligence and Security wordt vanuit verschillende invalshoeken (politiek, historisch, ethisch, gerechtelijk en methodologisch) onderzoek gedaan naar het vergaren van inlichtingen. Het belangrijkste doel van deze aanpak is om onze kennis over het opereren van inlichtingen- en veiligheidsdiensten te vergroten. Zo wordt er onder andere onderzocht wat hun rol is binnen de bredere politieke, administratieve en maatschappelijke context waarbinnen zij opereren. Zowel nu als in het verleden. Daarnaast wordt er onderzocht hoe hun methodieken aangevuld kunnen worden.

Contact
Constant Hijzen

Door onderzoek te doen naar de gerechtelijke, politieke, bestuurlijke, historische en ethische onderdelen van inlichtingen en veiligheid streven wij ernaar ons begrip te vergroten over de manier waarop inlichtingen- en veiligheidsdiensten zich verhouden tot de bredere (democratische) overheid[l1]  waarvan zij deel uit maken. Dit onderzoek levert niet alleen een bijdrage aan het vergroten van de academische kennis binnen het veld van intelligence studies, maar ook aan de hedendaagse inlichtingenpraktijk. Daarnaast biedt het de mogelijkheid voor een beter geïnformeerd maatschappelijk debat over inlichtingen en veiligheid.

Onderzoek naar het functioneren van inlichtingen- en veiligheidsorganisaties en hun processen zoals het verzamelen en analyseren van informatie en het beheren van gecompartimenteerde structuren, zorgt ook voor een beter (maatschappelijk) toezicht op deze organisaties en de mate van verantwoording die zij afleggen. Onderzoek naar methodologieën en technieken draagt niet alleen bij aan het verbeteren van de analytische vaardigheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten maar probeert ook een antwoord te geven op een bredere en meer fundamentele vraag: hoe kan voorkomen worden dat relevante relaties over het hoofd worden gezien op het gebied van veiligheid en mogelijke dreigingen.

Sub-thema’s

Binnen de onderzoeksgroep Inlichtingen zijn verschillende hoofdlijnen benoemd.

  1. Politiek en bestuur van inlichtingen en veiligheid
  2. Inlichtingen en veiligheid gezien vanuit historisch perspectief
  3. De gerechtelijke, ethische, en maatschappelijke dimensie van inlichtingen
  4. Methodieken, analyse en verzamelsystemen

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie