Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Conferentie Leadership Crossing Boundaries

Maatschappelijke uitdagingen en actuele thema’s vragen om een kritische reflectie en nieuwe benaderingen van leiderschap. Wetenschappers werken daarom samen met praktijkdeskundigen uit de publieke en private sector aan een agenda voor onderzoek en ontwikkeling van nieuw publiek leiderschap.

Contact
Ben Kuipers

Waar en wanneer

Leiden Leadership Centre, Schouwburgstraat 2, Den Haag

Donderdag 9 november vanaf 12.30-17.30 en dinerbuffet na afloop (optioneel)

Opzet en kennislijnen

Tijdens deze internationale en interactieve conferentie werken we rond drie kennislijnen aan de ontwikkeling en uitwisseling van kennis en de vertaling naar de praktijk. Centrale thema’s zijn: inclusief leiderschap, over generaties en groepen heen; verbindend leiderschap, voor samenwerkingen tussen organisaties en sectoren; en veranderleiderschap, om innovatie in gang te zetten en vernieuwing te bestendigen. De conferentie vormt het sluitstuk van het gelijknamig project ‘Leadership Crossing Boundaries’ en mondt uit in de formulering van een onderzoeks- en ontwikkelagenda die in december 2017 gepresenteerd wordt.

Voor wie

Deelname aan de conferentie is op uitnodiging. U kunt zich aanmelden via leadership@fgga.leidenuniv.nl o.v.v.: Leiderschapsconferentie 9 november.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn en u meldt zich niet af, dan worden er administratiekosten in rekening gebracht (€ 50,- pp).

Gastsprekers

Naast interactieve sessies en gastsprekers als Maarten Schurink (Voorzitter RvB Sociale Verzekeringsbank), komen professor Sandra Groeneveld (Instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden) en andere internationale vooraanstaande wetenschappers aan het woord.

Contact

Voor meer informatie en praktische vragen over de conferentie kunt u contact met het Leiden Leadership Centre opnemen via leadership@fgga.leidenuniv.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij dr. Ben Kuipers, projectleider (b.s.kuipers@fgga.leidenuniv.nl ) en bij drs Nikol Hopman, directeur Centre for Professional Learning (n.hopman@fgga.leidenuniv.nl).

Relatie met ander onderzoek