Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Proefschrift

Adaptation, Discretion, and the Application of EU Animal Welfare Legislation

Brendan Carroll verdedigde op donderdag 30 oktober zijn proefschrift: "Adaptation, Discretion, and the Application of EU Animal Welfare Legislation" op succesvolle wijze.

Auteur Brandon Carroll; Bernard Steunenberg
Datum