Universiteit Leiden

nl en

Toelatingseisen

Weet je welke bachelor je wilt volgen aan de Universiteit Leiden? Controleer dan allereerst wat de toelatingseisen zijn van jouw gewenste bacheloropleiding.

Om toegelaten te worden tot een bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden moet je in het bezit zijn van een diploma behaald aan een Nederlandse onderwijsinstelling. Daarnaast moet je voor sommige opleidingen verplicht een bepaald profiel op de middelbare school gevolgd hebben (eventueel met aanvullende vakken). We adviseren je daarom bij de opleiding van je keuze goed te kijken welke diploma’s direct toelating geven.

In het algemeen ben je niet direct toelaatbaar als:

 • Aanstaande internationale student zonder Nederlands diploma.
 • Aanstaande student met een Nederlands vwo-diploma zonder het juiste profiel.
 • Aanstaande student met een Antilliaans vwo-diploma. De Universiteit Leiden kan dit diploma niet verifiëren in Studielink. 
 • Aanstaande student die zich aanmeldt voor de bachelor in Liberal Arts and Sciences: Global Challenges (LUC The Hague).

Heb je ook geen diploma behaald aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling? Dan moet je waarschijnlijk een toelatingsverzoek doen.  Lees hieronder wat te doen in jouw specifieke situatie als je niet direct toelaatbaar bent:

 • Ik heb een Nederlands HBO- of WO-propedeusediploma
  Aanstaande studenten met een propedeuse diploma zijn niet voor alle bacheloropleidingen direct toelaatbaar bij de Universiteit Leiden. Check daarom altijd de toelatingseisen van jouw bacheloropleiding.
   
 • Ik heb een Nederlands VWO diploma met vakdeficiënties
  Aanstaande studenten met een vwo-diploma met vakdeficiënties (‘verkeerde profiel’) moeten een verzoek tot toelating indienen. Controleer bij de opleiding van jouw keuze welk profiel toelating geeft.
   
 • Ik heb een niet-Nederlands diploma
  Heb jij een buitenlands diploma behaald? Dan moet je een verzoek tot toelating indienen bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden. Let op: dit geldt ook voor aanstaande studenten met een:
  • International Baccalaureate.
  • European Baccalaureate.
  • vwo-diploma behaald in Aruba, Sint-Maarten, Curaçao en Suriname.
  • vwo-diploma behaald in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voor 10-10-2010. (De vwo-diploma’s van aanstaande studenten, behaald in Aruba, Sint-Maarten en Curaçao, beschouwt de Universiteit Leiden als vergelijkbaar met een vwo-diploma behaald in Nederland. Deze groep moet echter een toelatingsverzoek indienen zodat wij kunnen vaststellen of het diploma en eventuele vereiste vakken daadwerkelijk behaald zijn.)
  Lijst met veelvoorkomende niet-Nederlandse diploma’s met minimale eisen (Engelstalig)

  Houd er rekening mee dat er ook specifieke diplomavereisten zijn voor onze bèta-programma’s.  
 • Colloquium doctum
  Het colloquium doctum is een bijzondere toelatingsprocedure voor aankomende studenten die:
 • Op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie.
 • 21 jaar of ouder zijn op de dag dat de opleiding begint.
 • Nederlandse taalvaardigheid is alleen vereist voor toelating tot Nederlandstalige bacheloropleidingen.
 • Engelse taalvaardigheid is vereist voor toelating tot Engelstalige bacheloropleidingen en (de meeste) Nederlandstalige bacheloropleidingen.
 • Sommige bacheloropleidingen vereisen ook vaardigheid in andere talen.

Wil je weten of er specifieke taaleisen gelden voor jouw bachelorstudie? Raadpleeg dan de opleidingsbeschrijving. Informatie over de soorten geaccepteerde taaltoetsen, vrijstellingen en het indienen van je toetsresultaat vind je in het document ‘Taaleisen’.

Let op dat resultaten van Engelse taaltesten niet ouder mogen zijn dan twee jaar oud.

De programmaspecifieke toelatingseisen voor de verschillende bacheloropleidingen staan op de opleidingspagina’s.

Houd er rekening mee dat er ook specifieke diplomavereisten zijn voor onze bèta-programma’s.  

Sommige bacheloropleidingen zijn erg populair en daarom biedt de Universiteit Leiden een aantal opleidingen aan met een numerus fixus. Dit betekent dat je moet deelnemen aan een selectieprocedure. De Universiteit Leiden bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn, zodat de kans groter wordt dat de juiste student op de juiste plek komt. Zo wordt er niet alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer, maar ook naar je motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties.

Onderstaande bacheloropleidingen aan de Universiteit Leiden hebben een numerus fixus:

Voor deze bacheloropleidingen geldt dus een selectie- en plaatsingsprocedure. Dat houdt in dat zelfs als je wordt toegelaten, je niet verzekerd bent van een plaats in de opleiding. Je moet namelijk ook een plaats toegewezen krijgen via onderstaande procedures.

Beperkt aantal aanmeldingen
In de meeste gevallen mag je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met numerus fixus aanmelden. Dat kan ook dezelfde opleiding zijn op twee verschillende onderwijsinstellingen.
Voor deze opleidingen mag je maar één opleidingsplaats kiezen: Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie, Mondzorgkunde.

Aanmeldprocedure voor numerus fixusopleidingen

Let op: als je een van de onderstaande deadlines mist, kun je helaas niet meedoen aan het selectieproces.
 

Data & deadlines Wat moet je doen?
Uiterlijk 15 januari om 23:59 uur Meld je in Studielink aan voor je opleiding, en (zo nodig) via uSis, het online aanmeldportaal van de Universiteit Leiden.
Uiterlijk 31 januari om 23:59 uur Dien de benodigde cijferlijst(en) via uSis in, zoals gevraagd.
Zie ook ‘Afwijkende eisen cijferlijst(en) 2022-2023’ hieronder.
16 januari – 15 april De selectie vindt plaats. Informatie over de selectiecriteria en -procedures vind je op de website van je opleiding.
15 april Je ontvangt een rangnummer via Studielink. Hoe hoger je in de ranglijst staat, hoe groter de kans dat je een plaats aangeboden krijgt.
15 april – 31 augustus Plaatsen worden toegewezen via e-mail. Als een student de aangeboden plaats weigert, wordt deze plaats aangeboden aan de volgende student op de ranglijst. Dit betekent dat je tussen 15 april en 31 augustus een plaats aangeboden kunt krijgen. Bekijk regelmatig je e-mail in deze periode. Vergeet daarbij je spamfolder niet!
Binnen 14 dagen nadat je een plaats aangeboden hebt gekregen Accepteer of weiger de plaats volgens de instructie in het aanbod. Let op: als je voor twee numerus fixusopleidingen een plaats aangeboden krijgt, mag je er maar één accepteren.


Je aanmelding annuleren

Heb je besloten dat je de opleiding niet gaat doen? Of ben je erachter gekomen dat je niet aan de toelatingseisen voldoet, bijvoorbeeld omdat je je diploma niet gehaald hebt?

Je kunt je aanmelding annuleren, of een aangeboden plaats weigeren in Studielink tot 31 augustus. Aangezien je maar een beperkt aantal keer een ‘selectiepoging’ mag doen, moet je daarbij op het volgende letten:

 • Als je uiterlijk 15 januari annuleert of weigert via Studielink, wordt dit niet gezien als een selectiepoging en telt deze dus niet mee.
 • Als je na 15 januari annuleert of weigert via Studielink, wordt je selectiepoging wel meegeteld. Er geldt één uitzondering:
  • Als je pas na 15 januari ontdekt dat je niet aan de toelatingseisen voldoet, kun je je selectiepoging laten annuleren, zodat het niet meetelt voor je totale aantal selectiepogingen. Dit doe je door voor 1 september dit online formulier in te sturen. Stuur hierbij bewijs mee dat je niet aan de toelatingseisen voldoet. 
    

Afwijkende eisen cijferlijst(en) 2022-2023
Vanwege de uitzonderlijke situatie rondom COVID-19 zal voor bacheloropleidingen met numerus fixus niet om de 5 vwo eindrapportcijfers worden gevraagd, maar zal een alternatieve cijferlijst worden meegewogen in de selectie & plaatsingsprocedure. Hieronder vind je per doelgroep welke relevante cijferlijsten jij moet aanleveren.

 • Huidige 6 vwo scholieren: Je onvangt van jouw middelbare school  een gewaarmerkte cijferlijst met gemiddelde Schoolexamen (SE) cijfers tot begin januari, per vak op 1 decimaal. Deze SE cijfers wegen we dit jaar mee in de selectieprocedure in plaats van de 5 vwo eindrapportcijfers.
  •    Kandidaten die in 2019-2020 in VWO 5 zaten leveren SE cijferlijst in met peildatum 16 januari 2021 (dus cijfers t/m 15-1) 
  •    Kandidaten die in 2020-2021 in VWO 5 zaten leveren SE cijferlijst in met peildatum 15 januari 2022 (dus cijfers t/m 14-1)
  •    Alle overige kandidaten: overgangsrapport VWO 5
 • Eindexamen VWO behaald in 2019 of eerder en internationale studenten:
  Ga bij jouw selectieopleiding na welke cijfers worden gebruikt.
LET OP:
Voor iedereen geldt dat je tot 31 januari 2021 de tijd hebt om de benodigde cijferlijsten aan te leveren in het online aanmeldsysteem van de Universiteit Leiden (uSis). Doe dit op tijd. Ben je te laat dan is het niet meer mogelijk om  deel te nemen aan de selectieprocedure.


Meer informatie
Zie de veelgestelde vragen bij Studielink
 

Het colloquium doctum is een bijzondere en strenge toelatingsprocedure voor aankomende studenten die:

 • Geen diploma hebben dat direct toegang geeft tot een universitaire studie.
 • 21 jaar of ouder zijn op de dag dat de opleiding begint.

Niet makkelijk
Deze toelatingsprocedure is bepaald niet makkelijk. Zo moeten de meeste kandidaten een aantal toetsen maken op vwo-niveau. Heb je alle toetsen succesvol afgelegd? Dan kun je nog een achterstand in kennis hebben ten opzichte van studenten die wel een vwo-diploma hebben. Deze achterstand kan een universitaire studie relatief veel zwaarder maken.

Recente schoolverlaters moeten daarom zeker overwegen om alsnog het vwo-diploma te behalen in plaats van toelating via het colloquium doctum aan te vragen.

Beperkte toegang, onbeperkt geldig
Wie met goed gevolg een colloquium doctum aan de Universiteit Leiden heeft afgelegd, heeft alleen toegang tot de Universiteit Leiden en uitsluitend tot de opleiding waarvoor het is behaald. De geldigheidsduur van dit toelatingsbesluit is onbeperkt.

Motivatiebrief
Als onderdeel van de aanmeldprocedure schrijf je ook een motivatiebrief. Je leest hier meer over bij de stap Benodigde documenten.

Aanmelddeadline
Let op! De aanmelddeadline voor colloquium doctum is 1 november. Je leest hier meer over bij de stap Deadlines voor aanmelden.

Doorstroom hbo-propedeuse naar wo-bachelor

Hoe werkt dit?
Meld je uiterlijk 15 juni 2022
aan voor de bacheloropleiding in Studielink, vul dit formulier in en vraag een afrondingsadvies aan bij je hbo-instelling. Dit advies geeft aan of er redelijkerwijs verwacht kan worden dat je je propedeuse kunt afronden voor 1 januari 2023. Het afrondingsadvies moet je uiterlijk 1 augustus hebben verzonden naar dit emailadres. De bacheloropleiding beoordeelt of je op voorwaarde toegelaten wordt. Als je wordt toegelaten, moet je je propedeuse voor 1 januari 2023 afronden. Lukt dit niet? Dan wordt je inschrijving bij de bachelor geannuleerd. De reeds behaalde studiepunten kunnen, na goedkeuring door de hbo-instelling, als extra curriculair vak op je hbo-diploma opgenomen worden.


Let op: Stelt de bacheloropleiding die je wilt volgen naast je hbo-propedeuse aanvullende eisen voor de toelating zoals een taaltoets en/of certificaten? Dan moet je deze voor 1 september 2022 hebben afgerond.

Vragen?
Heb je vragen over toelating en inschrijving? Stel ze aan het Frontoffice Studentzaken via het online contactformulier met als onderwerp ‘Verzoek tot toelating’.
Heb je inhoudelijke vragen over de opleiding, neem dan contact op met de studieadviseur van de bacheloropleiding die je wilt volgen. Je vindt je studieadviseur onder ‘Contact’ op de website van je opleiding.

>> Ga naar de volgende stap: Check de aanmelddeadlines

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.