Universiteit Leiden

nl en

Talent

Mensen die problemen kunnen oplossen zijn hard nodig in een steeds complexere wereld. De Universiteit Leiden is een kweekvijver van talent. We helpen onze studenten en medewerkers hun kwaliteiten te ontwikkelen en te gebruiken.

Magneetfunctie

De universiteit wil de beste wetenschappers naar Leiden halen en als een magneet voor talent fungeren. Op hoog niveau onderzoek doen vraagt van de universiteit op haar beurt goede begeleiding en ondersteuning van haar wetenschappers. Dat betekent bijvoorbeeld gerichte aandacht voor een goed werkklimaat en -omgeving, arbeidsvoorwaarden en gelijke kansen voor mannelijk en vrouwelijk talent. Daarnaast werken we voortdurend aan up-to-date ICT-voorzieningen en geavanceerde apparatuur voor onderzoek. Onze docenten begeleiden en stimuleren we bijvoorbeeld in de Leiden Teachers’Academy. Bijzondere aandacht is er voor jonge wetenschappers als promovendi en postdocs. Voor hen zijn er een trainingsaanbod op maat en loopbaanbegeleidingstrajecten. Regelmatig biedt de universiteit haar medewerkers nieuwe ontwikkeltrajecten aan.

Bindend Studieadvies

Voor het ontwikkelen van talent is het nodig dat studenten effectief kunnen studeren en zich uitgedaagd voelen om samen met docenten het uiterste uit zichzelf te halen. Studenten worden met ons Leids Studiesysteem in het eerste studiejaar en met het Bindend Studieadvies aangemoedigd om de studie vanaf het begin serieus op te pakken. Ze krijgen zoveel mogelijk kansen om een uitdagend studietraject samen te stellen. De universiteit beschikt over een aantrekkelijk aanbod van minoren en keuzevakken. Ook stimuleren we de mogelijkheid om in het buitenland te studeren en kunnen onze studenten participeren in een onderzoekstraject.

Voor wie meer kan en wil

Ambitieuze en gemotiveerde scholieren en studenten (VWO, BA en MA) kunnen hun kennis en vaardigheden verdiepen en verbreden binnen de Honours Academy. Vwo’ers maken kennis met de wetenschap in het Pre-University College, nieuwsgierige en ambitieuze studenten in de bachelorfase kunnen deelnemen aan het Honours College, studeren aan het Leiden University College of een Honours Class volgen. Studenten in de masterfase kunnen hun leiderschapskwaliteiten ontwikkelen in het Leiden Leadership Programme of het International Leiden Leadership Programme.

21st century skills

Goede aansluiting op de arbeidsmarkt is belangrijk voor jonge academici. Daarom besteden we binnen de opleidingen samen met de Studenten Loopbaan Service gericht aandacht aan de oriëntatie op de arbeidsmarkt en aan de ontwikkeling van vaardigheden en competenties die straks nodig zijn. De universiteit maakt hiervoor gebruik van het bestaande netwerk van alumni en werkgevers. Ook traint de universiteit bijzondere vaardigheden die ook wel 21st century skills worden genoemd: het kunnen werken in teams, internationale en interculturele competenties, ondernemerschaps- en leiderschapsvaardigheden en digitale vaardigheden.

International classroom

Of afgestudeerden nou gaan werken in Leiden, Den Haag of Brussel, New York of Jakarta, iedereen komt in zijn professionele en persoonlijke leven in aanraking met buitenlandse collega’s, internationale instanties en andere culturen. Om van Leidse studenten echte global citizens te maken stimuleren wij internationale kennis, mondiaal bewustzijn en interculturele vaardigheden. Een diverse studentenpopulatie op onze campussen en het bevorderen van een internationaal classroom vinden we daarom erg belangrijk.