Universiteit Leiden

nl en

Aanmelden

Heb je een online vak uitgekozen? Meld je dan aan volgens dit stappenplan.

Stap 1: Check de voorwaarden

 • Ben je voor de duur van het vak ingeschreven als student aan de Universiteit Leiden?
 • Voldoet het vak aan de vereisten voor de inzet in je keuzeruimte of het honoursprogramma ? Dit kun je bespreken met je studieadviseur of honourscoördinator.
 • Voldoe je aan de ingangseisen voor het vak?
 • Past het vak qua rooster en studielast in jouw studieschema? Houd er rekening mee dat online vakken evenveel tijd kosten als reguliere vakken. Let ook op het toetsmoment; dat valt mogelijk niet in de tentamenweek van je reguliere studie.

Stap 2: Toestemming examencommissie

Als je wilt dat de studiepunten en de cijfers van het online vak meetellen voor je reguliere studie, moet je vooraf toestemming vragen aan je examencommissie. Zie hiervoor de procedures van je opleiding. Wij ontvangen graag per e-mail een bevestiging van de toestemming van de examencommissie zodra je deze binnen hebt.

Let op: ook als je een Virtual Exchange vak als extracurriculair wilt volgen, raden wij je aan om hiervoor vooraf toestemming te vragen aan de examencommissie, zodat je zeker weet dat het vak op je diploma(supplement) komt te staan.

Stap 3: Aanmelden

Om je aan te melden willen we graag de volgende informatie van je hebben:

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres
 • Virtual Exchange keuzevak
 • Studentnummer
 • Studie
 • Studiejaar
 • Of je het vak wilt volgen als onderdeel van je minor, keuzevak of extracurriculair

Stuur deze informatie naar ons emailadres: virtualexchange@leidenuniv.nl

Stap 4: Motivatie

Wij ontvangen graag vóór de inschrijfdeadline van het vak een motivatiebrief van minimaal 200 woorden waarin je toelicht:

 • Waarom je geïnteresseerd bent in de cursus
 • Wat je verwacht te leren van de cursus
 • Hoe je denkt dat de cursus in je studieprogramma past

Je kunt de motivatie mailen naar: virtualexchange@leidenuniv.nl. 

Let op: wanneer wij geen motivatiebrief van je ontvangen, zal je aanmelding voor de vakken niet definitief worden en kan je dus niet deelnemen aan de vakken waarvoor je je hebt opgegeven.

Stap 5: Toelating

Omdat het aantal studenten per vak beperkt is, vindt er een selectie plaats. Je krijgt binnen 2 weken na je aanmelding te horen of je bent toegelaten.

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur een e-mail naar virtualexchange@leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.