Universiteit Leiden

nl en

Virtual Exchange

De Universiteit Leiden biedt studenten de mogelijkheid online vakken voor studiepunten te volgen zonder naar het buitenland te hoeven reizen.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Studenten kunnen in hun vrije keuzeruimte en/of in hun honoursprogramma studiepunten krijgen voor het volgen van online academic courses bij de Universiteit Leiden of bij een van de samenwerkingspartners.

Voordelen

 • Opstap naar reguliere uitwisseling
  Studenten voor wie het (nu) niet haalbaar is om naar het buitenland te gaan, kunnen online toch één of meerdere vakken bij een universiteit in het buitenland volgen.
   
 • Verrijking studieprogramma
  Studenten hebben meer keuzemogelijkheden om vakken te volgen die de eigen universiteit niet aanbiedt of die extra verdiepend zijn.
   
 • Flexibel leren
  Het materiaal is 24/7 online beschikbaar. Aan de slag met colleges en opdrachten wanneer het de student goed uitkomt.
   
 • Vaardigheden
  Online onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van digitale en interculturele communicatievaardigheden. Studenten werken ook aan het opbouwen van een (internationaal) netwerk.

Aanbod online vakken

De Universiteit Leiden en de partneruniversiteiten bieden ongeveer 20 online vakken aan. De vakken vallen binnen de keuzeruimte van het studieprogramma en zijn toegankelijk voor studenten die aan één van de deelnemende universiteiten zijn ingeschreven.

Tentamens

Tentamens voor alle online vakken die wij aanbieden, maak je altijd op de Universiteit Leiden zelf. Het Leidse Virtual Exchange team zorgt dan voor een tentamenruimte en zal je tijdig informeren over de praktische details. In sommige gevallen is er voor een vak geen eindtentamen, maar een eindopdracht. In dat geval vindt er geen tentamen plaats in Leiden.

Cijferregistratie in Usis

Om je cijfer voor dit vak te registreren in Usis, vragen wij je om de volgende stappen te doorlopen:

 1. Stuur je transcript door aan de buitenlandcoördinator van je faculteit.
  Nadat je je Virtual Exchange vak succesvol hebt afgerond, zal je van de gastuniversiteit een transcript ontvangen. Hierop staat je cijfer voor het vak en het aantal studiepunten dat je ervoor ontvangt. De buitenlandcoördinator zal ervoor zorgen dat het transcript bij de juiste personen binnen de faculteit terecht zal komen, zodat het je cijfer geregistreerd kan worden in Usis.
 2. Dien een verzoek tot inschrijving in in Usis.
  Wij vragen je om pas nadat je het Virtual Exchange vak succesvol afgerond hebt, een verzoek tot inschrijving voor het vak in te dienen in Usis. Je kunt hierbij kiezen uit de volgende opties, afhankelijk van hoe je het Virtual Exchange vak wilt inzetten:

  1. Je volgt een online vak bij de Universiteit Leiden: dan moet je een verzoekschrift ‘vervanging’ indienen.
  2. Je volgt een online vak buiten Leiden: dan moet je een verzoekschrift ‘extern onderwijs’ indien. Het vak komt dan bij de andere exchange vakken te staan.
  3. Je wil een online gevolgd vak inzetten als extracurriculair: dan moet je een verzoekschrift ‘extracurriculair’ indienen. (LET OP: Deze optie geldt niet voor studenten van FSW.)

LET OP: wanneer je een Virtual Exchange vak volgt als onderdeel van je honoursprogramma, zal je een andere procedure doorlopen. Neem hiervoor contact op met je honourscoördinator.

Deelnemende universiteiten

Aanbod

Bekijk het aanbod van online vakken. De universiteiten vullen het aanbod regelmatig aan.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie