Universiteit Leiden

nl en

Virtual Exchange

De Universiteit Leiden biedt studenten de mogelijkheid online vakken voor studiepunten te volgen zonder naar het buitenland te hoeven reizen.

Studenten kunnen in hun vrije keuzeruimte en/of in hun honoursprogramma studiepunten krijgen voor het volgen van online academic courses bij de Universiteit Leiden of bij een van de samenwerkingspartners.

Voordelen

 • Opstap naar reguliere uitwisseling
  Studenten voor wie het (nu) niet haalbaar is om naar het buitenland te gaan, kunnen online toch één of meerdere vakken bij een universiteit in het buitenland volgen.
   
 • Verrijking studieprogramma
  Studenten hebben meer keuzemogelijkheden om vakken te volgen die de eigen universiteit niet aanbiedt of die extra verdiepend zijn.
   
 • Flexibel leren
  Het materiaal is 24/7 online beschikbaar. Aan de slag met colleges en opdrachten wanneer het de student goed uitkomt.
   
 • Vaardigheden
  Online onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van digitale en interculturele communicatievaardigheden. Studenten werken ook aan het opbouwen van een (internationaal) netwerk.

Aanbod online vakken

De Universiteit Leiden en de partneruniversiteiten bieden ongeveer 20 online vakken aan. De vakken vallen binnen de keuzeruimte van het studieprogramma en zijn toegankelijk voor studenten die aan één van de deelnemende universiteiten zijn ingeschreven.

Tentamens

Tentamens voor alle online vakken die wij aanbieden, maak je altijd op de Universiteit Leiden zelf. Het Leidse Virtual Exchange team zorgt dan voor een tentamenruimte en zal je tijdig informeren over de praktische details. In sommige gevallen is er voor een vak geen eindtentamen, maar een eindopdracht. In dat geval vindt er geen tentamen plaats in Leiden.

Deelnemende universiteiten

Aanbod

Bekijk het aanbod van online vakken. De universiteiten vullen het aanbod regelmatig aan.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden