Universiteit Leiden

nl en

Aanmelden/plaatsing

Lees hoe de aanmeld- en plaatsingsprocedures voor minoren verlopen.

Informatie over aanmelden voor de minoren en welke toelatingseisen gelden voor Leidse studenten is te vinden op de universitaire website voor studenten. Meld je op tijd aan via Usis. Houd er rekening mee dat elke minor een maximumaantal plaatsen heeft en dat we in april en mei voor elke minor 33 procent van de plaatsen reserveren voor studenten van de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit in het kader van onze samenwerking met deze twee universiteiten in de alliantie Leiden•Delft•Erasmus. Delft en Rotterdam reserveren in april en mei ook een derde van hun minoren voor studenten van de LDE-partners. 

Voor selectieminoren loopt de aanmeldingsperiode van 1 t/m 15 april.

Minoren TU Delft en Erasmus Universiteit

Studenten van de Universiteit Leiden kunnen zich in de maand mei voor minoren van de TU Delft en de Erasumus Universiteit aanmelden via uSis. Enkele minoren, met name bij de TU Delft, hanteren een eerdere inschrijvingsdeadline in april. Zie voor meer informatie over de LDE-minoren en de precieze aanmelddata de websites van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Delft. In de maand mei wordt voor elke minor 33 procent van de plaatsen gereserveerd voor studenten van de twee partneruniversiteiten.

Plaatsing

Aanmelding betekent niet automatisch plaatsing. In principe hebben Leidse studenten voorrang op externe studenten bij plaatsing voor Leidse minoren, uitgezonderd de EUR- en TUD-studenten die zich hebben aangemeld in april of mei.

Leidse studenten kunnen via uSis meteen zien of ze geplaatst zijn of op de wachtlijst staan. Enkele minoren zowel van de Universiteit Leiden als van de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam hanteren een eerdere aanmeldingsdeadline. In dat geval krijgt de student vóór 1 mei al duidelijkheid over plaatsing.

Toch niet volgen?

Wie na aanmelding in de maand april of mei besluit een minor toch niet te volgen, moet zich zo snel mogelijk afmelden via uSis. Zo komt er weer een plaats beschikbaar voor andere gegadigden.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden