Universiteit Leiden

nl en

Aanmelden/plaatsing

Lees hoe de aanmeld- en plaatsingsprocedures voor minoren verlopen.

Studenten van de partneruniversiteiten TU Delft en Erasmus kunnen zich aanmelden bij hun eigen instellingen voor alle minoren.

De inschrijving voor de verschillende minoren gaat op 1 april en 1 mei open om 13:00 uur, net als vorig jaar.

1 april t/m 15 april 2020 voor selectieminoren (33%*).

1 mei t/m 31 mei voor de LDE minoren en Leidse minoren (niet selectie).

*33%: in bovengenoemde periodes reserveren de drie instellingen 33% van hun minorplaatsen voor de twee LDE partners. Per 1 juni komen die niet bezette plekken van die 33% weer beschikbaar voor de studenten van de ‘thuis-instelling’.

LET OP: Studenten van de bacheloropleidingen LST en KT schrijven zich voor alle minoren in via Osiris!

Studenten van de bacheloropleiding MST schrijven zich voor alle minoren in via uSis.

Je kunt je hiervoor aanmelden bij je eigen universiteit via Osiris. Zie de informatie onder Aanmelden overige studenten voor de aanmeldingsprocedure na de sluitingsdatum. Contactgegevens en precieze aanmelddata zijn per minor opgenomen in de e-Studiegids. Het daar vermelde contactpunt beantwoordt vragen over de minor.

Aanmelding betekent niet automatisch plaatsing. In principe hebben Leidse studenten voorrang op externe studenten bij plaatsing voor Leidse minoren, uitgezonderd de EUR- en TUD-studenten die zich hebben aangemeld in april of mei. 

Voor EUR- en TUD-studenten die zich na 31 mei hebben aangemeld geldt dat ze eind augustus, begin september duidelijkheid krijgen over hun plaatsing voor het Leidse minoronderwijs.

EUR en TUD studenten die zich na 31 mei willen aanmelden voor Leids minoronderwijs moeten zich inschrijven via een inschrijfformulier dit nadat je toestemming hebt gekregen van zowel de studieadviseur van de opleiding waar je nu ingeschreven staat als door de contactpersoon van de minor die je wilt gaan volgen.  


Na plaatsing krijgen niet-Leidse studenten instructies hoe ze zich via het Leidse onderwijsadministratiesysteem uSis aanmelden voor de minor en de afzonderlijke minorvakken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.