Universiteit Leiden

nl en

Aanbod

Advanced Life Science and Technology

 
Selectieminor
 

The field ‘Life Science and Technology’ focusses on the living cell, the smallest unit of life, from a chemical perspective aiming at understanding and influencing the performance of living cells in different societally relevant contexts. The minor, offered by Leiden University and Delft University of Technology, teaches deepening and broadening of knowledge and understanding in the areas of molecular cellular biology, specialized chemistry biophysics and biotechnology.
Locations: Leiden and Delft
Language: English and/or Dutch

African Dynamics

Are you interested in Africa? Do you want to know more about emerging opportunities, sustainable growth and development approaches? Are you interested in the continent’s diversity or considering to pursue a career in Africa? This minor will provide you with a solid multidisciplinary foundation to understand contemporary developments in Africa
Language: English

American Studies

The interdisciplinary minor American Studies (30 EC) offers a survey of U.S. history from the establishment of the first colonies on the North American continent in the early seventeenth century to the present. We will also read a number of classics in American literature, including Benjamin Franklin’s autobiography, Moby-Dick, Frederick Douglass’s slave narrative and the antislavery novel Uncle Tom’s Cabin. The courses in the second semester aim to deepen and broaden the knowledge and skills you’ve acquired in the first semester: you can choose to specialize in American history (track 1) or American literature and culture (track 2). Upon completion of this minor, you will have acquired basic knowledge of and research skills in U.S. history, culture and literature.
Language: English

Bedrijfswetenschappen (onder voorbehoud van wijzigingen)

In veel bedrijven is behoefte aan mensen die kennis van hun vakgebied koppelen aan bedrijfswetenschappelijke kennis en managementvaardigheden. De minor Bedrijfswetenschappen in combinatie met je eigen studie biedt deze kennis en vaardigheden. Aan de orde komen bijvoorbeeld: ondernemerschap, marketing, finance, organisatie en strategie.
Taal: Nederlands

Bestuurskunde: Openbaar Bestuur, Beleid en Management

Heb jij een brede interesse in het functioneren van de publieke sector? Denk je graag na over bestuurlijke oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als armoedebestrijding en de EU na de Brexit? In deze minor van de faculteit Governance and Global Affairs krijg je daar essentiële handvaten voor. Hoe kun je een bijdrage leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening? Je bestudeert landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden in de context van internationalisering en Europese Unie. Ook leer je meer over instanties die publieke taken uitvoeren, zoals publieke omroepen, openbaarvervoersbedrijven of scholen. Je krijgt inzicht in uitdagingen waar het openbaar bestuur voor staat en onderzoekt het concept ‘goed bestuur’.
Taal: Nederlands en Engels
Locatie: Den Haag

Biodiversity and Natural Environment

Biodiversity is under pressure. It is generally assumed that a reduction of biodiversity is undesirable and should be prevented. Is the disappearance of species really undesirable and if so, can we counteract further deterioration of biodiversity? In order to answer these questions we have to examine in more detail what biodiversity actually represents and how it can be mapped. In addition it is important to study how biodiversity evolved. Human intervention and the introduction of new species do not necessarily have only negative effects on biodiversity. It can also lead to “novel ecosystems” for example in urban and agricultural areas. How we should value these new systems? In this minor you will be challenged to take position on these matters.
Language: English

Boek, boekhandel en uitgeverij

In de minor Boek, Boekhandel en Uitgeverij wordt het fenomeen ‘boek’ in al zijn verschijningsvormen geïntroduceerd: van de eerste incunabelen tot ‘printing on demand’ en de moderne digitale media. We besteden aandacht aan productie, verkoopstrategieën en consumptie, en de historische context.
Taal: Nederlands

Brain and Cognition (interdisciplinaire minor)

This full-time interdisciplinary minor emphasizes the diversity and complementarity of various cognitive neuroscience approaches to understanding the human brain. Aspects of (bio-)medical sciences, biology, pharmaceutical sciences, linguistics and psychology will be connected. You will gain insight in the anatomy and physiology of the central nervous system, neuropharmacology and behavioural sciences. You will acquire knowledge of cognitive psychology and neuro- and psycholinguistics.
This minor is offered by the Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC), an interfaculty center for interdisciplinary research on brain and cognition. 
It is in your advantage if you have a background in either neuroanatomy, or (neuro)cognitive psychology. If you do not have a background in either of these, please keep in mind that it is your responsibility to keep up with the high pace of this minor, by e.g. following both introduction courses.
Language: English.

Chinese Economy and Society (onder voorbehoud van wijzigingen)

Er is vrijwel geen land, regio, sector of specialisatie waar China niet een rol in speelt. De minor Chinese Economy and Society is voor de student die algemeen geïnteresseerd is in China en de Chinese economie, maatschappij en politiek, en die wil weten wat de Chinese ontwikkeling betekent voor zijn/haar vakgebied en loopbaan. Als keuzemogelijkheid kun je daarnaast een basiscursus Chinees volgen.
Taal: Engels en Nederlands

Computational Approaches to Disease, Signaling and Drug Targets
 

Selectieminor
 

The Minor Computational Approaches to Disease, Signaling and Drug Targets (CADSDT) is focused on fundamental scientific research required for discovery of new drug targets and development of new drugs. The goal of this Minor is to provide insight into general signal transduction pathways, how these pathways are altered in disease and upon modulation with pharmacological agents and how fundamental research of these processes can be used for the discovery of new drug targets.
Language: English and/or Dutch

Criminologie

(onder voorbehoud van wijzigingen)
Deze minor gaat in op de belangrijkste theorieën omtrent daderschap en slachtofferschap van criminaliteit, op het vergaren en beoordelen van bewijs in opsporing, vervolging en berechting en veelgemaakte fouten daarin, en tot slot op de rol van de ruimtelijke omgeving en lokale ingrepen bij het plegen van criminaliteit. Daarnaast maak je kennis met de methoden en technieken van criminologisch onderzoek.
Taal: Nederlands

Cultural Anthropology and Development Sociology

Anthropologists investigate the ways in which people give meaning to different aspects of their life and the way they interact with each other, by looking at issues of diversity, gender, religion, economic and political behaviour, and use of (social) media. You will get acquainted with anthropological approaches to studying society by learning about (and practicing with) its research methods and its modes of representation.
Language: English

Cultural Memory of War and Conflict

From Apartheid in South-Africa to 9/11 in the United States: there is not a single culture that is not shaped by the memory of war or conflict. This minor focuses on how such memory culture works through and influences societies today. How do these memories contribute to the construction of religious, national and transnational identities? You will learn how to inquire into the dynamics of remembering and forgetting of major political, ethnic and religious conflicts with global ramifications.
Language: English

Culture and Society in Morocco

During the Autumn semester the Netherlands Institute in Morocco (NIMAR) offers a minor that focuses on the study of Morocco from a social sciences and humanities perspective. The programme is designed for all students who are interested in gaining in-depth understanding of Moroccan society and acquiring skills in doing ethnographic research in a Middle Eastern society. You also get the change to develop your language skills in either Moroccan Arabic or French. The semester promotes a real immersion in Moroccan society for students with an interest in becoming experts on contemporary Middle Eastern societies.
Location: Rabat, Morocco
Language: English

Data Science

De minor geeft een toegankelijke introductie tot de theorie en praktijk van Data Science. Je leert de basis van data-analyse en patroonherkenning in grote gegevensverzamelingen en het interpreteren en visualiseren van de gevonden informatie. De minor is toegankelijk voor derdejaars bachelorstudenten met interesse in data science en computers, en affiniteit met programmeren.
Taal: Engels en/of Nederlands

De Middeleeuwen en vroegmoderne tijd

In de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd (500-1700) voltrok zich een aantal fundamentele veranderingen in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en de drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. In de minor Europa in de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd worden deze veranderingen belicht vanuit diverse disciplines. Daarbij besteed je ook aandacht aan discussies en denkwijzen uit het moderne onderzoek.
Taal: Nederlands

Digital Humanities

The Digital Humanities minor aims to familiarize you with new ways to analyse and study languages and culture and to provide insight into the ways in which digital media are changing human experience and society. The programme provides an introduction to the critical application of computational methods in a wide range of humanities and social science subjects including linguistics, literature, history, the arts, religious studies, and media and area studies.
Language: English

Dynamiek van groepen en besluitvorming

Deze minor richt zich op de vraag hoe onze gedachten, emoties en gedrag worden beïnvloed door anderen, en hoe wij anderen beïnvloeden. Hoe komen mensen individueel of gezamenlijk tot beslissingen? Wat bepaalt de mate waarin werknemers zich inzetten voor hun organisatie? Hoe besluiten consumenten om een product wel of niet te kopen? Hoe beïnvloeden mensen elkaar in hun denkbeelden over en gedrag jegens leden van andere culturele groepen? In deze minor doe je kennis op over sociaalpsychologische theorieën en onderzoeksmethoden en oefen je met deze inzichten toe te passen op vraagstukken in de alledaagse praktijk.
Taal: Nederlands

Economie en Beleid

In de minor Economie en Beleid verwerf je kennis om economische vraagstukken op te lossen en om economisch onderzoek te doen; je leert ook hoe je snel economische informatie kunt verzamelen en interpreteren en je wordt getraind in het scherp onderscheiden van feiten en meningen. Je gaat in op vragen als: welke veranderingen vinden er plaats op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid? Wat zijn de gevolgen van de globalisering? In hoeverre wordt het economisch beleid door de Europese Unie bepaald?
Taal: Nederlands

Educatieve minor

Overweeg je weleens om les te gaan geven op een middelbare school, dan is de Educatieve minor wellicht iets voor jou .Het doel van de Educatieve minor is dat je, in combinatie met jouw bachelordiploma in een schoolvak, een bevoegdheid krijgt om les te geven in de onderbouw van havo, vwo en vmbo-t. Vakinhoudelijke kennis wordt gekoppeld aan vakdidactische kennis en aan toepassing daarvan in de schoolpraktijk. Ook pedagogische en groepsdynamische kennis zoals die worden toegepast in de schoolpraktijk komen aan bod. En je gaat ook meteen aan de slag voor de klas: een stage op een school maakt deel uit van het traject.
Taal: Nederlands

Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen

Vraag jij je wel eens af hoe een rechtvaardige samenleving eruit ziet? Of we ons moeten houden aan ethische principes? Of het doel altijd de middelen heiligt? Of iets van een geheel andere orde: wat de invloed is van de globalisering op de westerse cultuur? Of wat de grondtrekken zijn van de moderniteit? Deze minor biedt je de mogelijkheid om je in dit soort vragen nu eens echt grondig te verdiepen.
Taal: Nederlands en Engels

European Union Studies

The European Union acts as one of the most powerful economic actors in the global economy, presents itself as the most successful regional integration project in recent history, and deploys one of the largest diplomatic services in the world. Yet, the European integration project faces serious policy challenges. The success of the European Union requires professionals who have a comprehensive understanding of its history, values, institutions, decision-making processes, and key challenges. Upon completion of the programme, you will have acquired a thorough understanding of how the European Union works and will be able to apply this knowledge in a number of internships and employment opportunities.
Language: English

Game Studies and Cultural Analysis

This minor you will explore the cultural aspects of gaming. We will use interdisciplinary and intermedial approaches to answer the question: what is the cultural role of games? Literature and film have often been seen as media that offer critical reflections on our times. Do video games also contribute to such a reflection? And if so, in what ways? We will discuss video games and game studies, and creative responses such as fanfic, etc. You will also explore the many intermedial relations.
Language: English

Gender and Sexuality in Society and Culture

Is sex only a question of biology? Is sexuality the “natural” consequence of sexual difference? How do difference and desire influence ethnicities and “race”? Since the 20th century these questions have been responded to in startling new ways. In this minor you will explore social constructions of femininity and masculinity, normal and perverse sexuality and racial marking through cultural texts like manifestos, music videos, novels, poetry, paintings, films, commercials, sculpture, scripture and historiography. The minor aims to connect present day cultural activism to relevant genealogies of intellectual rigor.
Language: English

Global Affairs

This minor is built on two pillars of international relations (IR): international security and international political economy. You will explore the relationship between geo-political shifts and power instruments in IR, in the political/military as well as in the financial/economic domain. You will address the current situation in international diplomacy and the solutions it could or should provide in this radically changed environment which continues to change rapidly. Furthermore, you will pay attention to global trends and challenges such as climate change, and scarcity of energy resources and the commodity markets.
Language: English
Location: The Hague

Human Evolution

This multidisciplinary minor addresses the fascinating question how modern humans got to be the way they are. The minor deals with the species Homo sapiens, its evolution from other hominin lineages and animal ancestors, the origin and variation in many traits shown by modern humans, and the various factors shaping this process. Not only is human evolution of great intrinsic interest, but it also has important implications for our understanding of human diversity, behaviour, health, disease and ageing. The minor is based on a wide-ranging and unique collaboration between experts from Biology, Archeology, the Leiden Academy of Vitality and Ageing, LUMC, Social Sciences and Humanities.
Language: English

Intelligence Studies

Since the Second World War, intelligence and security services have played an important role in policy and decision making. In this minor from the Faculty of Governance and Global Affairs you will study both the organisations, their working methods, their analysis techniques, as well and the political, bureaucratic, and social context of intelligence and security services. You will learn about the structure, working methods, and the analysis techniques used by intelligence and security agencies in the Western world. Furthermore, the programme offers the choice to a specific focus on cyber intelligence, spy cases during the Cold War, intelligence failures, and the position and powers of intelligence services in the democratic legal order.
Language: English
The Hague

Internationaal en Intercultureel Management

Denk je wel eens na over een internationale carrière? In deze minor ga je aan de slag met internationaal opererende bedrijven en organisaties. De focus ligt op cultuurverschillen, internationale marketing en strategie. Wat komt er bij kijken als je vanuit Nederland de Aziatische markt wilt betreden? Welke bedrijfskundige vragen heeft Rituals als ze in Hongarije winkels wil openen? Hoe disruptive is Airbnb voor de Nederlandse hotelmarkt? Heeft een personeelsmanager in Brazilië een andere aanpak dan in Nederland? En hoe kan Tony Chocolonely de supply-chain van chocola veranderen? Aan het eind van de minor kun je verbanden leggen tussen bedrijfsstrategieën en cultuurverschillen, met aandacht voor de veranderingen in de wereldeconomie. De nadruk ligt op het toepassen van theorieën aan de hand van business cases. De minor wordt afgesloten met een praktische groepsopdracht, waarin je een advies opstelt voor een opdrachtgever uit het bedrijfsleven.
Taal: Nederlands

Internetrecht

Wat is toegestaan op het internet? Moet je je op internet hetzelfde gedragen als op straat of zit dat anders? Wanneer is iets strafbaar op internet? In deze minor komen deze en andere vragen aan bod. Internetrecht is een dynamisch vakgebied: door de ‘technologische turbulentie’ zijn er steeds nieuwe uitdagingen voor regulering. Deze minor maakt je bewust van de meest relevante en actuele ICT-diensten en leert je hoe je nieuwe ontwikkelingen kunt reguleren. Daarnaast leer je juridische vraagstukken op het gebied van regulering van het internet (in het bijzonder auteursrecht, privacyrecht, cybercrime, e-commerce en telecomrecht) herkennen, analyseren en oplossen.
Taal: Nederlands

Islam: Religion and Society

Islam, as a religion and a cultural practice, is a worldwide phenomenon that is formed both in a local context and in transnational networks. Islam takes on a diversity of forms, some of them contradictory. This has always been the case, and it is becoming increasingly apparent in the modern world through migration, globalisation and the digital media. This minor offers you a broad perspective on Islam. You will learn about the most important teachings of Islam, and acquire an understanding of the current forms Islam takes across the world. Globalism, localism, diversity and interaction: these are the central themes of Islam teaching at Leiden University. The minor goes on to address in greater depth a number of themes that are central to the study of Islam in Leiden: Law, Thinkers & Debates, Society & Politics, Rituals, and Culture and Daily Life.
Language: English

Journalistiek en nieuwe media

Schrijven, fotograferen, twitteren, interviewen, filmen, researchen, vloggen, factchecken – als moderne journalist moet je het allemaal kunnen. En in de minor Journalistiek en Nieuwe Media komt het allemaal aan bod. Een groot deel van de minor is gewijd aan de journalistieke praktijk. Daarnaast is er aandacht voor relevante theorieën, onderzoeken en debatten over de journalistiek. Welke taak hebben journalisten in de samenleving? Hoe zorgen journalisten voor betrouwbare berichtgeving? Kers op de taart is de mogelijkheid om een stage te lopen op een echte redactie. Deze minor biedt een uitstekende basis voor de master Journalistiek en Nieuwe Media.
Taal: Nederlands

Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief (interdisciplinaire minor)

In Nederland worden jaarlijks tussen de 90.000 en 127.000 kinderen mishandeld en/of verwaarloosd. In veel gevallen spelen ook andere vormen van huiselijk geweld, bijvoorbeeld tussen ouders onderling. Hoe kun je mishandeling en verwaarlozing herkennen? Wat zijn de psychische gevolgen van mishandeling en hoe kunnen die behandeld worden? Wat zijn de risicofactoren van mishandeling? Welke gezinsondersteunende en/of juridische en beleidsmatige  mogelijkheden zijn er om mishandeling te voorkomen? In deze minor kijk je over de grenzen van je hoofdstudie. Je bestudeert het complexe probleem vanuit pedagogisch, psychologisch, medisch, juridisch en bestuurlijk perspectief. De minor bestaat uit 5 inhoudelijke vakken en 1 korte werkveldstage.
Taal: Nederlands en 1 vak in het Engels

Latijns-Amerikastudies (Spaans/Portugees)

This multidisciplinary minor within the department of Latin American Studies offers you the opportunity to combine language acquisition courses in Spanish or Portuguese with modules in the history, literature, culture and cinema of Spanish America and Brazil. You can choose to follow the Spanish or Portuguese/Brazilian studies track.
Language: Dutch, English, Spanish and Portuguese

Law, Culture and Development

Idealiter ordent recht menselijke interactie op een wijze die rechtvaardigheid en rechtszekerheid bevordert en beschermt het zwakkere groepen tegen uitbuiting en willekeur. In de praktijk van het recht in Azië, Afrika en het Midden-Oosten is dit allemaal echter niet vanzelfsprekend. Het doel van de minor Law, Culture and Development is studenten kennis bij te brengen van de centrale begrippen in het recht en de verbanden tussen recht, cultuur en ontwikkeling. Je leert onder andere over grote ontwikkelingsproblemen in deze regio’s, welk beleid en ‘governance’ nodig zijn om deze aan te pakken, en hoe recht werkt in verschillende culturele en ontwikkelingscontexten.
Taal: Nederlands en Engels

Mind and brain

Deze minor richt zich op de cognitieve processen die invloed hebben op de wisselwerking tussen brein en bewustzijn. Het gaat om processen op het gebied van aandacht, cognitie, emotie, leren, waarnemen, geheugen, en redeneren. Je gaat aan de slag met boeiende vraagstukken als: hoe integreren we losse stukjes informatie tot een geheel? Wat is het effect van aandacht op gedrag, emoties en multi-tasken? Hebben we een vrije wil?
Taal: Nederlands en Engels

Modern Drug Discovery

 
Selectieminor
 

How are new drugs developed? This question is central to the Minor Modern Drug Discovery (MDD), which covers the entire trajectory from disease to drug molecule and vice versa. The main goal is to provide insight into novel drugs and their targets within the body. You will learn how to design, synthesize, formulate, administer and test a drug molecule before it may serve as ‘lead’ molecule for a future drug.
Language: English

Molecular Biotechnology

 
Selectieminor
 

The global biotechnology industry enjoys more success and influence than ever before. Their innovations continue to improve the lives of people worldwide. Biotechnology uses biological systems to produce, among others, antibiotics, pharmaceuticals, anti-tumor agents, anti-clotting factors, antibodies, but also food additives and biofuels. In addition, improvements are made to crops for the sustainable production of foods. This minor provides a comprehensive overview of the fascinating field of modern biotechnology. The discovery, exploitation and commercialization of some of our best natural products will be discussed including legal aspects of patenting.
Language: English

Museums, Heritage and Collections

Museums are powerful and influential institutions in their ability to shape knowledge and contribute to our identity. In this minor, you will become acquainted with the social and academic debates on museums, cultural heritage and collections. Many different types of museums and collections shall be discussed including art museums, (natural) history museums and ethnographical museums. You will gain insight into the functions and challenges of these different types of museums and various exhibition concepts and gain an understanding of the pressing ethical issues connected to museums and heritage.
Language: English

Music Studies

In de minor Music Studies komen praktijk en theorie samen. Je hoeft geen instrument te kunnen bespelen om deze minor te volgen. Ook wanneer je benieuwd bent naar de wisselwerking tussen muziek en maatschappij, meer wilt weten over muziek, sound art of cultuurwetenschappen is deze minor iets voor jou.
Aan de hand van theorieën uit o.a. de sociologie, psychologie en filosofie bestudeer je en reflecteer je op de verschillende rollen, posities en functies van muziek.
Taal: Engels

Politiek: Conflict & Consensus

Conflict is in de politiek een gegeven en de uitdaging voor politici is om procedures en instituties te ontwikkelen om een conflict op te lossen. Het potentieel voor conflict stijgt naarmate samenlevingen minder homogeen zijn. Deze minor gaat over de vraag hoe, gegeven de grote maatschappelijke diversiteit, in de politiek conflicten ontstaan en worden beslecht. Daarbij wordt de casus van Nederland gebruikt om dit thema te belichten, waarna vervolgens conflict en conflictoplossing in multi-etnische samenlevingen buiten Nederland worden behandeld.
Taal: Nederlands en Engels

Psychologie van gezondheid en ziekte

Deze minor richt zich op de relaties tussen gedrag, gezondheid en ziekte. Het gaat daarbij niet alleen over afwijkend gedrag en psychopathologie, maar meer in het algemeen over de psychische consequenties van somatische en niet-somatische gezondheidsproblemen bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Denk daarbij ook aan aanpassingsproblemen bij chronische ziekte en verslaving.
Taal: Nederlands en Engels

Psychology: a comprehensive introduction

This minor provides a representative and coherent overview of the entire discipline. It is representative because it constitutes a first acquaintance with the main currents and themes within psychology. It is coherent because it introduces you to the different psychological sub disciplines emphasizing their common elements.
Language: English

Public Administration: Multi-Level Governance

Do you have a broad interest in the functioning and improvement of the public sector in all its facets? The public sector is increasingly a multi-level system, with interactions between public and private actors on the national, sub-national (provinces, regions) and international (e.g. EU, WTO) level and various public, semi-public and private organizations that perform public tasks. In this minor from the Faculty of Governance and Global Affairs you will pay attention to decision-making processes in and interactions between and within those levels and organizations. We will discuss contemporary problems and developments, such as decentralization to municipalities, ‘good’ governance, and Europeanization.
Language: English
Location: The Hague

Science Based Business

The minor Science Based Business will provide you with knowledge and skills in the area of management and entrepreneurship. There is an increasing demand for employees with a science background, who are also versed in the basics of business administration. This is not only the case among R&D-intensive companies, but also among consultancies, banks and public sector organizations. Next to training you in the use of the ‘managerial’ and ‘entrepreneurial’ toolbox, this minor can also help you in your decision on the type of master degree and career you want to pursue after you have graduated as a BSc.
Language: English
Location: Leiden

Quantitative Biology

Biology is developing rapidly from a mere descriptive science to a predictive science, like physics and chemistry. Improvement of microscopy techniques has enabled the tracking in time of biological mechanisms at great detail, both in space and time. One may think of the translocation of signaling proteins or metabolites within the cell, motility of cells and the measurement of forces that these exert on their environment. For understanding of these data sets, knowledge of dynamical mathematical modeling is required. The growing field of quantitative biology is operating precisely where biology, mathematics and computational science meet. This minor introduces you to these recent developments.
Language: English

Religion in a Changing World

Are you fascinated by the diversity of religions, their development through history and their meaning today? This minor will acquaint you with the tools essential for studying, interpreting and analyzing religion as a (human) phenomenon. Select two courses on specific religious traditions (Christianity, Islam, Judaism Hinduism, Buddhism, religions of antiquity, new religious movements), and get introduced to the various disciplines involved in the study of religion, e.g. the comparative, social, anthropological, and psychological approaches.
Language: English

Responsible Innovation

In this minor you will be introduced to the technical, managerial, and socio-economic principles that govern innovation, and discuss the ethical, cultural, and societal effects of developments in technology and policy. You will learn how responsible innovation can be defined and analyzed and how it can be done and managed at the level of a project team, of a company, and of an entire economic system. In an interactive learning trajectory, you will study why and how responsible innovation can and must be implemented as a societal value. Working on a real-life case of innovation, you will master these issues in a multidisciplinary team. The minor is a unique collaboration between Leiden University, Delft University of Technology, and Erasmus University Rotterdam.
Language: Englishh
Location: Leiden, Delft, Rotterdam

Retorica

Retorica is overal. In het parlement, in de rechtbank, in de krant, op Twitter en Instagram: van de klassieke oudheid tot nu proberen mensen elkaar steeds weer te overtuigen met argumenten, te verleiden met emoties, en te imponeren met een gunstige zelfpresentatie. In deze minor krijg je inzicht in de geschiedenis en het systeem van de klassieke retorica, en leer je over de rol van retorica in de politiek, het recht, en de sociale media. Terwijl we redevoeringen analyseren van Socrates, Cicero, Obama en Trump, trainen we natuurlijk ook onze eigen retorica.
Taal: Nederlands

Science and Technology in Society (STiS)

Science is the work of people. In this minor, you will learn about the ways in which scientists actually do this work of knowledge production. How do social processes in and around academia work? Taking a social-scientific look at science raises questions like: what do scientist actually do when they conduct research? What does it mean to represent scientific knowledge by means of an image? Can we measure scientific production? Studying the way science is embedded in larger social settings is essential to understanding the possibilities and limitations of science and research.
Language: English

Security, Safety & Justice

How do we protect our society against terrorism? Can we secure the complex world of cyberspace? Are self-driving cars safe enough? Who is responsible if something goes wrong? How do we balance surveillance and privacy? The media pays attention to these questions with regard to safety, security and justice every day, so it is not surprising the topic deserves academic attention as well. This minor from Leiden University's Faculty of Governance and Global Affairs and Delft University of Technology (TU Delft) will provide you with the basic academic knowledge to understand the background of these questions better. The unique blend of knowledge from social and technical sciences allows you to address and analyse current-day security-related topics.
Language: English
Location: The Hague and Delft

Sustainable development (interdisciplinary minor)

This minor provides knowledge of society, energy and material flows, climate change, land use and biodiversity, and the interlinkages between these. You will also be taught academic skills and tools to design interdisciplinary solutions to sustainability challenges, including innovative and circular economy approaches. Moreover, you will improve a lot of practical skills like English writing, debating and presenting. In the final course of the minor, you can apply your acquired skills and knowledge to current and real-life sustainability challenges in the Netherlands, Indonesia, the Philippines or South Africa.

Theater en film

Bij deze minor doe je kennis op van de geschiedenis, conventies en vertelstrategieën van de belangrijkste Westerse dramatische media. Waarom ontroeren, verontrusten, fascineren of irriteren bewegende beelden ons? Welke strategieën worden gebruikt om het publiek te manipuleren en te binden? Wat hebben filosofen, psychologen en critici als Aristoteles, Freud en Deleuze gezegd over film en theater? De nadruk ligt op het analyseren van de werking van film, televisie en theater. Daarbij kijken we ook naar andere filmtradities en andere media.
Taal: Nederlands en Engels

Tweedetaalverwerving

Waarom is het leren van een tweede of vreemde taal zoveel moeilijker dan het leren van je moedertaal? Waarom heeft leeftijd zo veel invloed? Wat is de rol van de moedertaal precies? In hoeverre is het hebben van een ‘talenknobbel’ van belang? In deze interdisciplinaire minor leer je meer over onderzoek dat antwoorden probeert te vinden op dergelijke vragen. Ook onderzoek je een taalonderwijspraktijk waarin je je kennis over taalonderwijs toepast. Je kunt bij deze minor kiezen tussen twee varianten: de onderzoeksvariant waarbij je vakken volgt over aspecten die een rol spelen bij het verwerven en gebruiken van taal. Bij de taalvaardigheidsvariant leer je zelf een (nieuwe) tweede taal, bijvoorbeeld Duits, Frans, Italiaans, Portugees, of Spaans.Onderzoeksvariant: Nederlands en Engels
Taalvaardigheidsvariant: Nederlands en doeltaal

Vertalen Engels-Nederlands

Een talenstudie op zich biedt geen voorbereiding op het beroep van vertaler. De minor Vertalen Engels-Nederlands-Engels laat je daarom kennismaken met dit uitdagende vak. Naast gedegen kennis van minstens twee talen met al hun grammaticale en lexicale nuances, heeft de vertaler goed inzicht in de culturen die onlosmakelijk met de bron- en doeltaal verbonden zijn. Ook ga je aan de slag met vertaaltechnieken, en vragen als hoe letterlijk je moet vertalen en wat letterlijk dan betekent.
Taal: Nederlands en Engels

Het onderwijs wordt verzorgd door docenten van de drie universiteiten Erasmus Universiteit Rotterdam, TUD Delft en Universiteit Leiden. Doordat studenten uit verschillende disciplines komen, verruimen ze elkaars blikveld. Ze werken nauw samen aan concrete onderwerpen die mensen uit het bedrijfsleven, de overheid of de non-profitsector aan hen voorleggen. 

Meer informatie over de LDE-minoren

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.