Universiteit Leiden

nl en

Public Affairs (MSc)

Studieprogramma

Het programma bestaat uit vijf verplichte vakken binnen de opleiding van Management van Publieke Sector en vier vakken van de specialisatie Public Affairs. Je kunt de studie dus zo inrichten, dat hij aansluit bij je interesses en carrièreplannen.

Programmaoverzicht

In de opleiding is uitgebreide aandacht voor:

  • Centrale concepten, theorieën en benaderingen over public affairs en hoe die zich in ons land manifesteren.
  • De structuur en regels in het speelveld van publieke organisaties en stakeholders in de maatschappij.
  • Het analyseren van de plaats van afzonderlijke organisaties daarbinnen
  • De internationale context van multilevel governance.
  • De rol van de (sociale) media bij issues en beeldvorming rond organisaties.
  • Het managementperspectief: hoe organisaties met belangen omgaan en hoe belangrijk interne processen daarbij zijn.
  • ‘Best practices’ en strategieontwikkeling bij het omgaan met problemen van beleid en bestuur.
  • Toepassen van inzichten op concrete issues.
  • Voorbereiding op een loopbaan als ‘reflectieve professional’ in public affairs.

Vak

Semester

Blok

EC

Niveau

Inleiding MPS

1 & 2

I, III

5.0

500

Publieke Waarden en Ethiek

1 & 2

I, III

5.0

500

De Beleidscyclus en de Bestuurlijke Arena

1

I

5.0

500

De ontwikkeling van Public Affairs

1

I

5.0

500

Bestuurskundig Onderzoek

1 & 2

II, IV

5.0

500

Organisatieverandering

1 & 2

II, IV

5.0

500

Prestatiemanagement

1 & 2

II, IV

5.0

500

Medialogica in de publieke arena

2

III

5.0

500

Klassiekers in de Praktijk van Public Affairs

2

III

5.0

500

Thesis
 
1/2 II, IV 15.0 500

Vakken

Deze cursus gaat uitgebreid in op de cyclus van beleid, van het moment dat een onderwerp op de agenda komt tot de ervaringen tijdens de uitvoering van beleid en de lessen die daaruit worden getrokken (of niet). Spelers die betrokken zijn of willen worden tijdens de verschillende momenten in de beleidscyclus betreden allerlei soorten arena’s om invloed uit te oefenen. Uiteindelijk draait het vaak om de arena’s van bestuurlijke en politieke aandacht en besluitvorming – waarin publieke organisaties in de rol verkeren van ‘ontvangende kant’ van de belangenbehartiging.

In public affairs is medialogica en het effect daarvan op de publieke arena en publieke opinie een steeds belangrijker factor geworden. Het ene onderwerp haalt de media, het andere niet. Het ene issue brengt een cascade van aandacht teweeg en wordt een enorme hype, het andere blijft beperkt tot een kleine kring, met soms amper toeschouwers. Hoe springt een onderwerp over van het ene medium (social media) naar het andere (schrijvende pers)? Hoe gaan organisaties, politici en burgers hier mee om?

Organisaties zoals brancheorganisaties, vakbonden, NGOs, en public affairs adviesbureaus proberen hun belangen te behartigen door invloed uit te oefenen op publieke besluitvorming. Ze vormen daarmee belangrijke spelers in (inter)nationale besluitvormingsarena’s. Om onze hedendaagse democratische stelsels goed te begrijpen, het is van daarom van belang hun rol en invloed goed te doorgronden.
Het doel van deze cursus is om inzicht te krijgen in de belangrijkste theorieën en debatten uit de literatuur over belangenvertegenwoordiging en deze toe te passen op concrete cases uit de praktijk. In deze cursus worden verschillende vraagstukken behandeld, van klassiekers tot state-of-the art, zoals mobilisatievraagstukken, strategisch management, politieke strategieën en het kunnen duiden van mogelijke beleidsinvloed. We passen deze theorieën toe op concrete cases en in dialoog met professionals uit de praktijk.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.