Universiteit Leiden

nl en

Public Affairs (MSc)

Over de opleiding

Je wordt vertrouwd gemaakt met deze thematiek in de verschillende vakken in deze specialisatie: over public affairs als groeiend vakgebied in wetenschap en praktijk, over het beleidsproces waarin je toegang en invloed moet zoeken, over de dynamiek van de media en over het maken van een concrete strategie voor public affairs.

Opbouw programma

Tijdens het programma van deze specialisatie is er ook ruime aandacht voor praktijksituaties door het doen van je eigen onderzoek naar cases en door ervaren gastsprekers uit de public affairs. Management van de Publieke Sector is éénjarige opleiding met een voltijds programma. De colleges worden gegeven in twee semesters: september-december en februari-juni.

Het programma van de specialisatie Public Affairs bestaat uit vier vakken van elk 5 EC die je naast de vijf verplichte vakken in de opleiding Management van de Publieke Sector volgt. Bij een specialisatie is het verplicht alle daarbij behorende vakken te volgen. Het sluitstuk is de masterscriptie van 15 EC, waarbij je aangemoedigd wordt om deze over een onderwerp uit de public affairs te schrijven als je voor de specialisatie hebt gekozen.

Dagen en tijden

De colleges voor deze afstudeerspecialisatie vinden plaats aan het einde van de middag, tussen 16:00 en 18:00 uur, direct voorafgaand aan de andere, algemene vakken in het MPS-programma.

De onderwijsavonden zijn maandag tot en met donderdag, maar de vakken zijn meestal op twee avonden geconcentreerd. De colleges van Public Affairs starten om 16.00 uur.

Onderwijsvormen

Je volgt alleen hoorcolleges, die je grondig moet voorbereiden. De colleges zijn interactief en vragen actieve participatie. Met andere studenten werk je aan onderzoeksopdrachten.

De opleiding heeft een variëteit aan toetsingen: klassieke tentamens, (groeps) papers, individuele en/of groepsopdrachten en presentaties. De totale studiebelasting is 40 uur per week. De voertaal van deze master is Nederlands, de gebruikte literatuur is grotendeels Engelstalig.

Studiebegeleiding

Om je te helpen je studie succesvol en vlot te doorlopen biedt de Universiteit Leiden begeleiding en advies. Zowel op inhoudelijk vlak als voor je persoonlijke ontwikkeling zijn er mensen en afdelingen die je kunnen helpen.

Onze studieadviseur

De studieadviseur werkt voor Instituut Bestuurskunde en kan je helpen met studiegerelateerde kwesties. Afhankelijk van je vraag geeft de studieadviseur persoonlijk advies, verwijst je door of legt contact met een ander onderdeel van de organisatie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.