Universiteit Leiden

nl en

Public Affairs (MSc)

Binnen de specialisatie Public Affairs van de Master in Management van de Publieke Sector staat centraal hoe allerlei typen organisaties uit de omgeving van het openbaar bestuur hun belangen behartigen en hoe het openbaar bestuur daarmee om gaat. Public affairs omvat dus behalve invloed uitoefenen op het beleidsproces (lobbyen) ook het management van de eigen positie en reputatie.

Waar gaat deze master over?

De specialisatie Public Affairs plaatst de min of meer professionele belangenbehartiging in een interactiepersectief: welke strategieën kiezen lobbyende organisaties, hoe stellen ze zich op en hoe reageert het openbaar bestuur hierop? Wat is de balans tussen ‘kunst’ en ‘kunde’ en hoe ga je professioneeel te werk in de public affairs?

De specialisatie Public Affairs maakt je hierin wegwijs. Hoe oriënteer je je in het netwerk van spelers en ontwikkel je een analytische blik op mogelijke medestanders en tegenstanders wanneer je op ene issue invloed wilt uitoefenen? Je bekwaamt je in het tweerichtingsverkeer tussen overheidsorganisaties met verantwoordelijkheid voor beleid aan de ene kant en bedrijven, brancheorganisaties, ngo’s, burgergroeperingen en ook publieke organisaties zoals gemeenten en provincies met allemaal hun specifieke belangen aan de andere kant. Verder is er in deze masterspecialisatie uitgebreid aandacht voor de verbinding tussen de binnenwereld van de organisatie waarin je werkt of in de toekomst gaat werken en de buitenwereld waarin de belangen moeten worden behartigd en waar je te maken kunt krijgen met allerlei spelers die je positie kunnen helpen maken of juist breken.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Waarom Public Affairs aan de Universiteit Leiden?

  • Je wordt expert in de wisselwerking tussen organisatie en omgeving, een dynamisch krachtenveld met toenemende invloed op de besluitvorming.
  • Je krijg inzicht in de internationale context van multilevel governance, wat goed past bij de Campus Den Haag als centrum voor onderzoek en onderwijs rond governance en global affairs.
  • Je krijgt onderwijs van bevlogen docenten die met hun onderzoek verbonden zijn aan de beroepspraktijk.

Waarom Universiteit Leiden

Is Public Affairs iets voor jou?

  • Wil je inzicht in de invloeden op de beleids- en besluitvorming van publieke organisaties?
  • Wil je weten hoe de organisaties moeten omgaan met deze toenemende druk?
  • Heb jij gevoel voor de (ethische) waarden die bij belangenverstrengeling een rol spelen?
  • Ben je geïnteresseerd in onderwerpen als netwerksturing, mediatisering van de samenleving en de invloed van lobby’s?

Vier keer JA? Dan is Public Affairs zeker iets voor jou!

Toelating en aanmelding

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.