Universiteit Leiden

nl en

Public Affairs (MSc)

Binnen de specialisatie Public Affairs van de Master in Management van de Publieke Sector staat centraal hoe allerlei typen organisaties uit de omgeving van het openbaar bestuur hun belangen behartigen en hoe het openbaar bestuur daarmee om gaat. Public affairs omvat dus behalve invloed uitoefenen op het beleidsproces (lobbyen) ook het management van de eigen positie en reputatie.

| ~ Veranderingen per september 2021 ~ |

De Master Management van de Publieke Sector (MSc.), waar de Public Affairs onderdeel van is, wordt per september 2021 vernieuwd.  In de vernieuwde Master Management van de Publieke Sector (MPS) leiden deskundige en toegewijde docenten van het Instituut Bestuurskunde jou op tot een academisch geschoolde professional voor een toekomst in het publieke domein. Uitgerust met wetenschappelijke kennis en getraind in academische vaardigheden word je voorbereid om maatschappelijke uitdagingen te analyseren en aan te pakken. Vanaf academisch jaar 2021 - 2022 zijn er twee vernieuwde tracks, die de oude specialisaties vervangen:

Vanaf september 2021 start de MPS - track Politiek, Beleid en Management (PBM). Dit is een dagopleiding die vanaf september 2021 jaarlijks in september start. Binnen deze track ga je meteen aan de slag met actuele cases binnen de bestuurskunde, zoals de energietransitie, hervorming van de verzorgingsstaat, en cyberveiligheid. Je ervaart hoe complex maatschappelijke problemen zijn en ontwikkelt vandaaruit de nodige inzichten en vaardigheden om ze als bestuurskundige te helpen oplossen. Je leert reflecteren op belangrijke actuele en toekomstige uitdagingen binnen het Nederlandse openbaar bestuur.

Vanaf februari 2022 start de MPS-track Bestuur en Advisering (BA). Dit is een avondopleiding die vanaf februari 2022 jaarlijks in februari start. In deze track ga je aan de slag met actieve werkvormen die voortbouwen op je ervaring en de casuïstiek die je meebrengt vanuit je loopbaan en werkervaring in de publieke sector. Je bestudeert de laatste ontwikkelingen op het terrein van politiek-bestuurlijke verhoudingen, management, beleid en public affairs. In deze specialisatie ligt de nadruk op toepassingsgericht werken en beleidsadvisering. Daarbij ontwikkel je je (verder) als een academische professional, waardoor je in staat bent antwoorden te ontwikkelen voor problemen en uitdagingen waar geen standaardoplossing voor bestaan.

Blijf up-to-date!

In de loop van januari 2021 volgt het onderwijsprogramma en meer informatie. Houd daarom deze website goed in de gaten of schrijf je in voor de updates over de vernieuwde Master Management van de Publieke Sector en de tracks Politiek, Beleid en Management, en Bestuur en Advisering. Heb je nu al dringende vragen, neem dan contact met ons op.

Michiel Kuiper

Masterstudent Public Affairs

Michiel Kuiper

'De Master biedt een bonte verzameling van vakken: van klassieke beleidstheorie, agendasetting, communicatie tot ethiek. Hierdoor ben je in staat om te beoordelen hoe issues op de politiek-maatschappelijke agenda komen, maar ook om te beoordelen of een bestuurlijk besluit ethisch verantwoord is.'

Wat motiveerde jou om deze masteropleiding te kiezen? 

Tijdens de oriëntatiefase wist ik waar mijn ambitie lag: public affairs. Deze kennis heb ik opgedaan tijdens mijn hbo-opleiding bestuurskunde en stage- en werkperiode bij een branchevereniging. Management van de Publieke sector bood de specialisatie public affairs aan, waardoor mijn interesse direct was gewekt. Het inhoudelijke, specialistische programma gecombineerd met de gunstige pre-masterfase zijn voor mij doorslaggevende reden geweest om voor Management van de Publieke Sector te kiezen.  

 

Hoe onderscheidt deze opleiding zich (denk aan programmastructuur/opbouw, vakinhoud, lesmethoden, onderzoekskwaliteit, academische staf)? 

Het grootste pluspunt aan de masteropleiding vind ik de kleinschaligheid. De specialisatie public affairs bestond uit ongeveer 25 studenten. Die kleinschaligheid samen met de inhoudelijke expertise en vooral gedrevenheid van professoren en docenten zorgen voor een interessante dynamiek in een vertrouwde omgeving. Deze sfeer stimuleert studenten om vrij te denken en zich sneller te uiten in discussies. Dit zorgde voor mooie interactieve debatten over de literatuur.  

 

Welke relevante kennis en professionele vaardigheden heb je tijdens deze opleiding (verder) opgedaan/ontwikkeld? 

Management van de Publieke sector is een bonte verzameling van vakken: van klassieke beleidstheorie, agendasetting, communicatie tot ethiek. Hierdoor ben je in staat om te beoordelen hoe issues op de politiek-maatschappelijke agenda komen, maar ook om te beoordelen of een bestuurlijk besluit ethisch verantwoord is. De inhoud van de colleges dwingt je om actief na te denken over de literatuur en hier een standpunt over in te nemen. Heel nuttig, want in het werkende leven doe je feitelijk niets anders. In ieder geval niet in mijn werk als belangenbehartiger.  

 

Hoe heeft deze opleiding jou voorbereid op (de volgende stap in) jouw loopbaan? 

Veel nadruk wordt gelegd op de schrijfvaardigheden van studenten. Studiepunten haal je doorgaans, op een enkel vak na, door het schrijven van verschillende papers. Dit heeft mij geholpen om vanuit verschillende disciplines een onderbouwd betoog te schrijven. Als je aan het werk wilt als belangenbehartiger c.q. public affairs adviseur is dit echt een vereiste vaardigheid.  

 

Waarom zou je deze opleiding aanbevelen? 

De vakken binnen de opleiding geven jou als student een totaalpakket aan informatie over het speelveld en functioneren van de overheid. Doordat de masteropleiding ook nog in het epicentrum van politiek-bestuurlijk Nederland ligt, krijg je ook daadwerkelijk gevoel bij de het hele netwerk aan stakeholders die actief zijn in de politiek-maatschappelijke arena. Na het afronden van de master ben je klaar om aan de slag te gaan in deze arena. Dit hoeft niet per sé voor de overheid te zijn, zelf werk ik als belangenbehartiger van de banken.  

 

De specialisatie Public Affairs plaatst de min of meer professionele belangenbehartiging in een interactiepersectief: welke strategieën kiezen lobbyende organisaties, hoe stellen ze zich op en hoe reageert het openbaar bestuur hierop? Wat is de balans tussen ‘kunst’ en ‘kunde’ en hoe ga je professioneeel te werk in de public affairs?

De specialisatie Public Affairs maakt je hierin wegwijs. Hoe oriënteer je je in het netwerk van spelers en ontwikkel je een analytische blik op mogelijke medestanders en tegenstanders wanneer je op ene issue invloed wilt uitoefenen? Je bekwaamt je in het tweerichtingsverkeer tussen overheidsorganisaties met verantwoordelijkheid voor beleid aan de ene kant en bedrijven, brancheorganisaties, ngo’s, burgergroeperingen en ook publieke organisaties zoals gemeenten en provincies met allemaal hun specifieke belangen aan de andere kant. Verder is er in deze masterspecialisatie uitgebreid aandacht voor de verbinding tussen de binnenwereld van de organisatie waarin je werkt of in de toekomst gaat werken en de buitenwereld waarin de belangen moeten worden behartigd en waar je te maken kunt krijgen met allerlei spelers die je positie kunnen helpen maken of juist breken.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Waarom Public Affairs aan de Universiteit Leiden?

  • Je wordt expert in de wisselwerking tussen organisatie en omgeving, een dynamisch krachtenveld met toenemende invloed op de besluitvorming.
  • Je krijg inzicht in de internationale context van multilevel governance, wat goed past bij de Campus Den Haag als centrum voor onderzoek en onderwijs rond governance en global affairs.
  • Je krijgt onderwijs van bevlogen docenten die met hun onderzoek verbonden zijn aan de beroepspraktijk.

Waarom Universiteit Leiden

Is Public Affairs iets voor jou?

  • Wil je inzicht in de invloeden op de beleids- en besluitvorming van publieke organisaties?
  • Wil je weten hoe de organisaties moeten omgaan met deze toenemende druk?
  • Heb jij gevoel voor de (ethische) waarden die bij belangenverstrengeling een rol spelen?
  • Ben je geïnteresseerd in onderwerpen als netwerksturing, mediatisering van de samenleving en de invloed van lobby’s?

Vier keer JA? Dan is Public Affairs zeker iets voor jou!

Toelating en aanmelding

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.