Universiteit Leiden

nl en

Leraar VHO in Engels (MA)

Opleidingsvarianten

Plusprogramma: World Teachers Programme voor tweetalig en internationaal onderwijs

Het World Teachers Programme (WTP) is een plusprogramma van de lerarenopleiding en is bedoeld voor studenten die een uitdagende loopbaan in een internationaal georiënteerde schoolomgeving ambiëren. Naast een buitenlandstage bestaat het programma onder andere uit extra seminars waar CLIL (content and language integrated learning) vaardigheden getraind worden.
Na succesvolle afronding van het WTP ontvang je naast de eerstegraads onderwijsbevoegdheid het WTP certificaat. Meer informatie over dit plusprogramma, de toelatingseisen (waaronder goede beheersing van Nederlands en Engels), de intake procedure, schoolvakken en dergelijke is te vinden op de WTP website.

Trajecten voor bevoegde docenten

Ben je in het bezit van een onderwijsbevoegdheid? Dan kom je in aanmerking voor een verkort traject van de master Leraar VHO (Lerarenopleiding). Let op: je moet wel aan de toelatingseisen voldoen.

Speciaal voor tweedegraadsbevoegde docenten in de volgende vakken:

 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Nederlands
 • Geschiedenis en staatsinrichting

is er een doorstroomprogramma waarmee je een eerstegraadsbevoegdheid kunt halen. Informatie over dit programma is te vinden onder het kopje Aanmelding en toelating, Pre-master. 

30 EC-traject

Voor wie?

 • Je voldoet aan de toelatingseisen van de master Leraar VHO voor een schoolvak én
 • je bent in het bezit van een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor hetzelfde schoolvak (behaald via Educatieve minor/module of hbo).

De nominale studieduur van dit traject is een semester, een half jaar studie in voltijd (of een jaar studie in deeltijd; start alleen in augustus/september).

Studieonderdelen:

 • Innovaties in onderwijs (3 EC)
 • Vakdidactiek 2 (5 EC)
 • Vakdidactische verdieping (7 EC)
 • Praktijk 2 (15 EC)

30 EC-traject plus World Teachers Programme

In het collegejaar 2022-2023 kan het 30 EC-traject (verkort traject voor docenten met een - beperkte  - tweedegraads onderwijsbevoegdheid) gecombineerd worden met het plusprogramma World Teachers Programme (WTP). De studieduur van dit verkorte traject in combinatie met het WTP is langer dan hieronder aangegeven: een heel collegejaar. Dit omdat de WTP-seminars en Action Research (Vakdidactische verdieping) het hele jaar door gevolgd worden en er een aantal aanvullende eisen voor Praktijk 2 gelden. Voor meer informatie over WTP voor docenten met een - beperkte - tweedegraads onderwijsbevoegdheid zie WTP for qualified teachers.

35 EC-traject

Voor wie?

 • Je voldoet aan de toelatingseisen van de master Leraar VHO voor een schoolvak én
 • je bent in het bezit van een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid in een ander schoolvak (behaald via Educatieve minor/module of hbo).

De nominale studieduur van dit traject is twee semesters (één jaar).

Studieonderdelen:

 • Vakdidactiek 1 (5 EC)
 • Innovaties in onderwijs (3 EC)
 • Vakdidactiek 2 (5 EC)
 • Vakdidactische verdieping (7 EC)
 • Praktijk 2 (15 EC)

16 EC-traject

Voor wie?

 • Je voldoet aan de toelatingseisen van de master Leraar VHO voor een schoolvak én
 • je bent in het bezit van een eerstegraadsonderwijsbevoegdheid in een ander schoolvak.

De nominale studieduur van dit traject is een semester (een half jaar). 

Studieonderdelen:

 • Vakdidactiek 1 (3 EC): maatwerktraject in overleg met vakdidacticus.
 • Vakdidactiek 2 (5 EC): dezelfde eisen en opdrachten als reguliere master.
 • Praktijk 2 (8 EC): maatwerktraject in overleg met vakdidacticus

Direct naar

>> Overzicht
>> Over de opleiding
>> Aanmelding en toelating
>> Voorlichtingsactiviteiten
>> Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.