Universiteit Leiden

nl en

Leraar VHO in Kunstgeschiedenis en culturele en kunstzinnige vorming/kunst algemeen (MA)

Collegegeld

Voor de master lerarenopleiding aan de Universiteit Leiden betaal je het gereduceerdeinstellingstarief ter hoogte van het wettelijke collegegeld van €2.083; collegejaar 2019-2020 (zowel voltijd als deeltijd). Dit geldt ook voor studenten die de opleiding volgen om een tweede eerstegraads onderwijsbevoegdheid te behalen.

Voor studenten van buiten Nederland met de nationaliteit van een land uit de EER, Suriname of Zwitserland (indien toelaatbaar) geldt geen hoger tarief.

Studiekosten

Kosten van boeken en andere leermiddelen bedragen tussen de €200 en €300. Vanuit het ICLON wordt geen stagevergoeding aangeboden. Eventuele reiskosten naar een praktijkplaats zijn voor eigen rekening.

Scholen kunnen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. Deze kun je bij de gemeente waar je staat ingeschreven krijgen. De kosten hiervoor verschillen per gemeente.

World Teachers Programme

Een buitenlandstage maakt onderdeel uit van het World Teachers Programme; de reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Dit zijn dus uitgaven naast de hierboven beschreven studiekosten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.