Universiteit Leiden

nl en

Leraar VHO in Biologie (MSc)

Opleidingsvarianten

Plusprogramma: World Teachers Programme voor tweetalig en internationaal onderwijs

Het World Teachers Programme (WTP) is een plusprogramma van de masterlerarenopleiding en is bedoeld voor studenten die een uitdagende loopbaan in een internationaal georiënteerde schoolomgeving ambiëren. Naast een buitenlandstage bestaat het programma onder andere uit extra seminars waar CLIL (content and language integrated learning) vaardigheden getraind worden.
Na succesvolle afronding van het WTP ontvang je naast de eerstegraads onderwijsbevoegdheid het WTP certificaat. Het World Teachers Programme start jaarlijks in augustus. Meer informatie over dit plusprogramma, de toelatingseisen (waaronder goede beheersing van Nederlands en Engels), de intake procedure, schoolvakken en dergelijke is te vinden op de WTP website

WTP voor docenten met een tweedegraads bevoegdheid

In het collegejaar 2020-2021 kan het 30 EC-traject (verkort traject voor docenten met een - beperkte - tweedegraads onderwijsbevoegdheid) gecombineerd worden met het plusprogramma World Teachers Programme (WTP). De studieduur van dit verkorte traject in combinatie met het WTP is langer dan hieronder aangegeven: een heel collegejaar. Dit omdat de WTP-seminars en Action Research (Vakdidactische verdieping) het hele jaar door gevolgd worden en er een aantal aanvullende eisen voor Praktijk 2 gelden. Voor meer informatie over WTP voor docenten met een - beperkte - tweedegraads onderwijsbevoegdheid zie WTP for qualified teachers.

Trajecten voor bevoegde docenten

Het ICLON biedt verkorte trajecten van de eerstegraadslerarenopleiding aan voor tweedegraads bevoegden (ook na Educatieve minor/module) en docenten die een tweede eerstegraads bevoegdheid willen behalen. 

Als je de Educatieve minor of de Educatieve module met succes hebt afgerond, én je hebt je vakmaster-diploma behaald, dan kom je in aanmerking voor een verkort traject van de lerarenopleiding. Dit traject om een eerstegraads onderwijsbevoegdheid te behalen omvat 30 EC (indien er sprake is van een verwante vooropleiding). De nominale duur is een half jaar studie in voltijd (één semester) of één jaar studie in deeltijd.

Studieonderdelen:

 • Innovaties in onderwijs
 • Vakdidactiek 2 
 • Vakdidactische verdieping
 • Praktijk 2

Zie het kopje Over de opleiding voor meer informatie over bovenstaande vakken.

Studenten met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid, die voldoen aan de toelatingseisen, komen in aanmerking voor een verkort traject van de eerstegraadslerarenopleiding: het 30 EC-traject (indien er sprake is van een verwante vooropleiding). De nominale duur is een half jaar studie in voltijd (één semester) of één jaar studie in deeltijd (deeltijdvariant start alleen in september.
Studieonderdelen 30 EC-traject:

 • Innovaties in onderwijs
 • Vakdidactiek 2 
 • Vakdidactische verdieping
 • Praktijk 2

Zie het kopje Over de opleiding voor meer informatie over bovenstaande vakken.

Ben je in het bezit van een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor een schoolvak én voldoe je aan de toelatingseisen voor een ander schoolvak, dan kom je in aanmerking voor een verkort traject van de lerarenopleiding. Hiermee behaal je dan een tweede, eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Dit traject omvat 16 EC en de nominale duur is één semester (een half jaar).

Studieonderdelen:

 • Vakdidactiek 1 (3 EC): maatwerktraject in overleg met vakdidacticus.
 • Vakdidactiek 2 (5 EC): dezelfde eisen en opdrachten als reguliere master.
 • Praktijk 2 (8 EC): maatwerktraject in overleg met vakdidacticus.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.