Universiteit Leiden

nl en

Leraar VHO in Frans (MA)

De lerarenopleiding Frans is een voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) of het mbo. Na afronding van de opleiding krijg je en een eerstegraads lesbevoegdheid in het vakgebied van de opleiding én een tweede mastergraad.

De opleiding

De opleiding bestaat voor de helft uit onderwijspraktijk en voor de helft uit een instituutsdeel. Beide delen hangen nauw met elkaar samen en lopen parallel: op maandag volg je onderwijs op het instituut, de andere dagen sta je voor de klas op een middelbare school. 
Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON (Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing) nauw samen met een groot aantal scholen in Zuid-Holland. Je krijgt veel individuele begeleiding, maar je trekt ook op met collega-studenten van verschillende leeftijden en vakgebieden, ieder met zijn eigen kennis en ervaringen.

De lerarenopleiding in 1 minuut

Overige opleidingstrajecten

Op deze website vind je informatie over de lerarenopleiding, verkorte trajecten ervan (voor reeds bevoegde docenten) en het plusprogramma van de opleiding (het World Teachers Programme, alleen voor bepaalde schoolvakken). Het ICLON biedt ook andere trajecten aan, zoals het zij-instroomtraject, de Educatieve module en een opfristraject. Informatie over deze trajecten is te vinden op de volgende website.  

Collegegeld

Studenten die een tweede masteropleiding gaan doen, betalen een hoger collegegeld. Dit geldt niet voor studenten die een lerarenopleiding gaan doen als tweede master bij de Universiteit Leiden. Hiervoor betaal je collegegeld ter hoogte van het wettelijke tarief.

Deadline aanmelding

De deadline voor aanmelden is vroeger dan de universitaire deadline, zie Aanmelden en toelating in het menu links.