Universiteit Leiden

nl en

Liberal Arts and Sciences: Global Challenges (BA/BSc)

Indeling van het Programma

Leiden University College The Hague geeft studenten de ruimte om hun eigen curriculum in te vullen gebaseerd op de major van hun keuze. Hierbij krijgen ze begeleiding en ondersteuning van onze academische staf.

Programmaoverzicht

In je eerste jaar krijg je een uitgebreide training in academische vaardigheden (Academic Writing, History of Philosophy, Mathematics, en Statistics) en daarnaast een introductie in de vier belangrijkste Global Challenges van de opleiding: Vrede & Recht, Duurzaamheid, Welvaart en Diversiteit. De inhoud van deze Global Challenges-vakken biedt tegelijkertijd ook een introductie in de major of studierichting voor je tweede en derde jaar. Je sluit de opleiding af met een onderzoeks- of eindscriptieproject.

Hoe stel je je keuzevakken samen?

De flexibele opzet van de opleiding vanaf het eerste semester, stelt je in staat om verschillende academische disciplines te combineren en zo je eigen unieke academische expertise te creëren. Aan het eind van hun eerste jaar kiezen studenten hun major. Studenten stellen hun vakkenpakket samen door een keuze te maken uit het brede aanbod van vakken die binnen de gekozen major vallen, een minor te volgen of door andere keuzemogelijkheden te selecteren.

Eerste jaarsprogramma

Het academische jaar bestaat uit vier blokken van ieder acht weken. Er is een lange wintervakantie waarin onze studenten naar huis kunnen en een lange zomervakantie waarin onze studenten een stage kunnen volgen, zich in kunnen schrijven voor een summer school of naar huis kunnen gaan. Omdat we de voortgang van onze studenten doorlopend beoordelen, werk je niet toe naar één groot eindexamen maar in plaats daarvan doe je groepsopdrachten, schrijf je essays, geef je presentaties en bereid je meerdere geschreven proefwerken tijdens het blok.

Global Challenges I: Peace & Justice (Vrede & Recht)

Tijdens de Peace & Justice colleges wordt ingegaan op de vele en complexe niveaus waarop van vrede en recht in een geglobaliseerde wereld met elkaar verbonden zijn. De oorzaken van conflicten worden breed uitgemeten, net zoals de veranderende aard van hedendaagse conflicten en internationale reacties.

Energie & Resource Management (Energie en bronnenbeheer): 100-niveau

Ongeveer 60% van de bronnen binnen het wereldwijde ecosysteem worden aangetast of niet op een duurzame manier gebruikt. De beschikbaarheid van vers water neemt af en diersoorten sterven in toenemende mate uit. Dit vak biedt een introductie op het gebied van het beheer van natuurlijke bronnen en het concept van duurzame ontwikkeling

International & Regional Human Rights (Internationale & Regionale Mensenrechten): 200-niveau

Tijdens dit vak ontwikkel je een kritische begrip van de principes, structuren en instellingen op het gebied van internationaal humanitair recht en hun rol in de veranderende wereldorde. Je onderzoekt het misbruik van maatschappelijke, politieke maar ook economische en sociale rechten in internationale en humanitaire rechtssystemen.

Global Citizenship (Wereldburgerschap)

Als opleiding gericht op Global Challenges, hecht LUC The Hague veel waarde aan het wereldburgerschap. Dit onderdeel omvat vakken en activiteiten die studenten helpen om een bepaalde mate van culturele gevoeligheid te ontwikkelen die hen in staat stelt tijdens al hun sociale interacties rekening te houden met verschillende nationale en culturele contexten. Binnen het Global Citizenship-gedeelte kunnen de studenten kiezen uit deze drie opties:

Het Community Project gaat uitgebreid in op de vraag wat het betekent om op een verantwoordelijke manier deel uit te maken van een heterogene samenleving die geplaagd wordt door verschillende vormen van sociale ongelijkheid. Samen proberen we, hier binnen onze eigen lokale gemeenschap, op een zeer concrete manier antwoord te geven op deze vraag, waarbij we onderwijs als onze kijker gebruiken. Als een ‘werkend-leren’-vak combineert het Community Project wetenschappelijk onderzoek doen naar onderwijs in een multiculturele samenleving met de praktische ervaring van werken met leerlingen op een lokale basisschool.

Meer informatie kun je vinden op Engage The Hague

Oplossingen voor hedendaagse globale uitdagingen in ontwikkelingshulp worden vaak benaderd vanuit de context van interdisciplinaire en multi-institutionele samenwerking. Zulke samenwerkingsprojecten zijn over het algemeen afhankelijk van technologische middelen op het gebied van online communicatie en onderwijs. Dit vak is praktijkgericht en blended (deels traditioneel en deels online).

In dit vak werk je in teams bestaande uit studenten van LUC The Hague, van de universiteit van Maryland in de Verenigde Staten en van University College Dublin in Ierland. Elk team krijgt een specifiek probleemscenario voorgelegd en wordt uitgedaagd om hier de benodigde kennis over te verzamelen. De problemenscenario’s worden aangeleverd door een aantal deelnemende ontwikkelingsorganisaties in Den Haag, Washington D.C. en Dublin.

Tijdens een reeks colleges en verschillende excursies op meerdere continenten verdiepen de studenten zich in duurzame levenswijzen en de bijbehorende uitdagingen door middel van vergelijkend en interdisciplinair onderzoek. De focus ligt hierbij op onderwerpen gerelateerd aan het milieu, algemene gezondheid, sociaal/cultureel leven, en ontwikkelingshulp. Docenten van GED, EES en GPH geven gezamenlijk les tijdens de colleges en excursies, ieder vanuit hun eigen discipline. Hiermee demonstreren zij hoe interdisciplinaire samenwerking leidt tot een beter inzicht in de condities, context, strategieën en resultaten van inspanningen gericht op duurzame levenswijzen. Het vak werkt toe naar een hoogtepunt: een tweeweekse intensieve reis naar Oost-Afrika, in tenten, gevuld met werkcolleges, excursies en projectwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.