Universiteit Leiden

nl en
Informatica - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Informatica (BSc)

Studieprogramma

Je volgt een basispakket van exacte vakken in de informatica, psychologievakken en speciale KI-vakken.

  • In de Informatica basisvakken ga je dieper in op de achterliggende wiskundige theorieën en leer je software en hardwaresystemen begrijpen en ontwikkelen.
  • Je volgt in de specialisatie verder vakken in cognitieve psychologie, logica, taalkunde en filosofie. Met deze kennis leer je zelf innovatieve, lerende computers en applicaties begrijpen, ontwikkelen en bouwen.

Enkele specialisatie vakken uitgelicht

Er zijn nog veel fundamentele vragen rond Kunstmatige Intelligentie. Wat is ervoor nodig om een ​​systeem "intelligent" te noemen? En onder welke voorwaarden kunnen we zeggen dat een systeem "kan denken", "een geest heeft", of "creatief is"? Hoe verhoudt kunstmatige intelligentie zich tot traditionele filosofische vragen over kennis en redenering? En zijn we uiteindelijk baat bij AI? In dit vak worden dergelijke vragen besproken via zeven thematische colleges.

In dit vak krijg je een overzicht van een aantal belangrijke deelgebieden van de kunstmatige intelligentie, waarbij in het bijzonder op een aantal technieken dieper ingegaan wordt. Deze technieken zijn ook voor andere informaticagebieden zeer nuttig. Een van de doelstellingen is om het inzicht in het aanpakken en oplossen van problemen te vergroten. 

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod: intelligente agenten, probleemoplossen, (gericht) zoeken, heuristieken, spel(l)en, constraint satisfaction problemen, inferentie in eerste-orde logica, Bayesiaanse netwerken, leren, neurale netwerken, genetische algoritmen, robotica.

In je bachelorproject doe je eigen onderzoek, waarbij je kunt kiezen uit alle expertisegebieden van Informatica in Leiden. Bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie in de analyse van (medische) afbeeldingen. Ook kun je samenwerken met één van de vele onderzoekspartners van Informatica zoals vliegmaatschappijen, de politie of sportbonden. Aan het eind van je onderzoek schrijf je er een scriptie over en geef je een presentatie. Na afronding ben je Bachelor of Science.

Bekijk vakken in de studiegids

Een studieperiode in het buitenland is de kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een universiteit in het buitenland. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.