Universiteit Leiden

nl en
Informatica en Economie - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Informatica & Economie (BSc)

Toelatingseisen

Check de volgende toelatingseisen voordat jij je aanmeldt voor de opleiding Informatica & Economie:

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot de afstudeerrichting Informatica & Economie als je in het bezit bent van een:

  • vwo-diploma met profiel Natuur & Techniek
  • vwo-diploma met één van de andere profielen inclusief Wiskunde B in het vakkenpakket
    Met name het profiel Economie & Maatschappij met wiskunde B sluit goed aan bij Informatica & Economie. Het vak Economie is overigens niet verplicht om te worden toegelaten.

Heb je een ander diploma/profiel behaald, dan moet je altijd een officieel verzoek tot toelating indienen. Hiervoor meld je je eerst aan voor de opleiding in Studielink. Daarna ontvang je een link naar het online toelatingsportaal van de Universiteit Leiden en dien je daar je toelatingsverzoek in. 

Je kunt ook (eerst) contact opnemen met de studieadviseur van Informatica & Economie per email voor meer informatie, en om alvast de eventuele deficiënties te bespreken.

Taaleisen

Let op: veel van het lesmateriaal, zoals studieboeken en artikelen, zijn in het Engels. Een goede beheersing van de Engelse taal is nodig om de studie succesvol af te ronden.
 

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden