Universiteit Leiden

nl en
Informatica en Economie - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Informatica & Economie (BSc)

Over de opleiding

Informatica & Economie gaat over het gebruiken van ICT voor het verbeteren van bedrijfsprocessen. Je krijgt een sterke basis in de informatica, waar je alles leert over het werken met complexe systemen en grote hoeveelheden data en ontdekt hoe deze meerwaarde krijgen voor organisaties en bedrijven.

Opbouw van de bacheloropleiding

Voor deze afstudeerrichting wordt samengewerkt met de Erasmus Universiteit Rotterdam. De studie duurt in totaal drie jaar. Informaticavakken volg je in Leiden en op de campus van de Universiteit Leiden in Den Haag. Voor de economievakken schuif je twee dagen in de week aan bij colleges van de opleiding Economie en Bedrijfseconomie van de Erasmus School of Economics.

In de eerste twee jaren van je studie werk je aan een stevige basis. Alle studenten volgen een basispakket aan informaticavakken waarin zowel de theorie als de praktische toepassing aan bod komt. Je vult dit basispakket aan met (bedrijfs)economische vakken. Ook zijn er speciale vakken waarin de integratie tussen wetenschappelijke theorie en praktische toepassingen op het snijvlak van (bedrijfs)informatica en economie centraal staat. Deze vakken gaan in op de laatste trends en ontwikkelingen, zoals data-gedreven marketing, business intelligence en security. De economievakken omvatten 40% van de bachelor. De informatica- en integratievakken 60%.

Het fundament voor een succesvol verloop van de bachelor wordt in het eerste jaar, de propedeuse, gelegd. De informaticavakken volg je samen met studenten van de andere twee afstudeerrichtingen van de Informaticabachelor. Aan het eind van het eerste jaar heb je genoeg kennis en vaardigheden om te programmeren of een algoritme te ontwerpen. Daarnaast krijg je via verschillende wiskundige methoden inzicht in de economische keuzes die bedrijven maken en leer je stapsgewijs een marketingplan opstellen.

De opbouw van het tweede jaar is vergelijkbaar met die van het eerste jaar. Een aantal vakken uit het informatica-basispakket volg je in het tweede jaar. Verder volg je een aantal verdiepende integratievakken, zoals business-IT alignment en projectmanagement. Ook leer je hoe je wetenschappelijke publicaties moet analyseren en presenteren.

In het derde jaar volg je meer verdiepende vakken waarin de combinatie van beide wetenschapsgebieden, informatica en economie, nog meer centraal staat. Je sluit de bacheloropleiding af met een bachelorproject. Je doet je eigen onderzoek, waarbij je kunt kiezen uit alle expertisegebieden van Informatica in Leiden. Neem eens een kijkje in de LIACS Thesis Repository voor voorbeelden van scriptieonderwerpen en bachelorprojecten.

Lennard

Welke vakken vindt Lennard het leukst?

Lennard

‘Ik vind de programmeervakken heel leuk. Vaak ga je in groepjes aan het werk en krijg je een probleem voorgeschoteld. Aan het einde van de les heb je echt een systeem gecreëerd. Doordat je direct resultaten ziet, krijg je echt het gevoel dat je daadwerkelijk dingen leert en sprongen maakt.’

Lisanne

Welke vakken spreken Lisanne het meest aan?

Lisanne

‘Het leukste vind ik de vakken waarin informatica en economie elkaar overlappen. Bij de integratievakken praten we bijvoorbeeld over startup- stad Sillicon Valley, daar waar informatica en het bedrijfsleven samenkomen.’

Onderwijsvormen

Informatica & Economie studeren kost je een volle werkweek. In het eerste jaar heb je gemiddeld 16 contacturen. Daarnaast ben je 24 uur per week bezig met zelfstudie en het uitwerken van opdrachten.

Gedreven docenten presenteren de leerstof en verbinden die met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.

Samen met andere studenten werk je aan opgaven of projectopdrachten die zijn gebaseerd op de collegestof.

Tijdens de practica ga je vaak samen met een medestudent aan de slag achter de computer. Zo leer je de theorie toepassen in  de praktijk.

Onder begeleiding van een docent bezoek je bedrijven en organisaties. Daar werk je samen met medestudenten aan een casus.

Thuis werk je aan opdrachten die kunnen meetellen voor het eindcijfer van een vak.

Studiebegeleiding

Om je te helpen je studie succesvol en vlot te doorlopen biedt de Universiteit Leiden begeleiding en advies aan. Zowel op inhoudelijk gebied als op het gebied van bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling zijn er verschillende mensen en afdelingen bij de Universiteit Leiden die je daarbij kunnen helpen. De studieadviseur of studiecoördinator van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Alles over begeleiding en advies

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden