Universiteit Leiden

nl en

Geneeskunde (BSc)

Pre-master Geneeskunde / Zij-instroom Geneeskunde LUMC

Per 1 september 2020 heeft de opleiding Geneeskunde in het LUMC 20 Pre-master / Zij-instroomplaatsen beschikbaar. Als je geselecteerd wordt, volg je al tijdens de zomer van 2020 een Zorgstage in een verpleeghuis en volg je per 1 september 2020 het voltijds Pre-masterprogramma. Je rond het Pre-master / Zij-instroomprogramma in één studiejaar succesvol af en start op 1 september 2021 met de masteropleiding Geneeskunde in het LUMC.

Programma Pre-master / Zij-instroom LUMC

 • Juli/augustus 2020: Zorgstage van 3 weken in een verpleeghuis
 • Vanaf september 2020: introductieprogramma van 10 weken, met essentiële onderdelen van de vakken van jaar 2 van de bachelor Geneeskunde. Voltijds, 15 EC. 
 • Vanaf november 2020: regulier programma van jaar 3 van de bacheloropleiding Geneeskunde. Voltijds,  45 EC. We verwachten dat je dit Pre-masterprogramma uiterlijk augustus 2021 afrondt.
 • Na afronding ontvang je een verklaring waarmee je per 1 september 2021 toegelaten wordt tot de masteropleiding Geneeskunde in Leiden. Je krijgt géén bachelordiploma Geneeskunde.

Je komt in aanmerking voor toelating tot de Pre-master / zij-instroom als je aan beide selectie-eisen voldoet:

 1. Je voldoet op 15 januari 2020 aan de toelatingseisen voor de opleiding geneeskunde in Nederland. Dat betekent dat je in het bezit bent van een vwo-diploma met profiel N&G met natuurkunde, óf een vwo-diploma met profiel N&T met biologie.
 2. Je bent in het bezit van een van de volgende universitaire bachelorsdiploma’s (op 1 september 2020 niet ouder dan 5 jaar), of behaalt dit diploma vóór 1 juli 2020:
  • Biomedische wetenschappen
  • Bio-Farmaceutische wetenschappen (Leiden)
  • Diergeneeskunde
  • Klinische Technologie (Delft)*
  • Technische Geneeskunde (Twente)
  • Liberal Arts & Science, pre-medical track (Amsterdam University College)
  • Liberal Arts & Science, pre-medical track (Roosevelt Academy Middelburg)
  • Liberal Arts & Science, pre-medical track (University College Maastricht)
  • Liberal Arts & Science, pre-medical track (University College Utrecht)

* Kandidaten van de bacheloropleiding Klinische Technologie Delft nemen deel aan de reguliere selectieprocedure van de Pre-master Geneeskunde in Leiden maar volgen een op de doelgroep aangepast Pre-mastertraject. Conform de afspraken gemaakt binnen het samenwerkingsverband Medical Delta van de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden (LUMC) zijn voor dit specifieke traject 20 (andere) plekken beschikbaar.

- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal (indien je een non-native speaker bent, is minimaal een certificaat NT2, niveau II vereist).

- Je bent aantoonbaar gemotiveerd voor het beroep van arts en aantoonbaar geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek.

- Je bent communicatief vaardig en beschikt over de juiste basisattitude om tot een goed clinicus te worden opgeleid.

- Je bent academisch vaardig.

- Je bent bereid en gewend hard te werken; blijkend uit studieresultaten en studievoortgang in de huidige bacheloropleiding.

- Heb je al een masterdiploma in het domein Gezondheidszorg behaald dan moet je er rekening mee houden dat je voor de masterfase Geneeskunde het instellingscollegegeld moet betalen.

Informatie over de hoogte van dit collegegeld vind je op de website van de Universiteit Leiden.

Let op:

Kandidaten die al geneeskunde aan een universiteit in Nederlandse of in het buitenland studeren of hebben gestudeerd  komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma.  

Je mag maximaal tweemaal deelnemen aan de selectieprocedure voor de Pre-master geneeskunde van het LUMC.

Toelatingsprocedure

Voldoe je aan beide toelatingseisen en wil je deelnemen aan de selectieprocedure voor het Pre-master / Zij-instroomtraject ?

Meld je tussen 15 november 2019 en 15 januari 2020 aan via het online aanmeldingsformulier voor de Pre- master / Zij-instroom Geneeskunde en upload hierbij de volgende documenten:

Aanmeldingsformulier (het aanmeldingsformulier voor aankomend jaar wordt geactiveerd op 15-11-2019).

 • Motivatiebrief (zie toelichting)
 • Aanbevelingsbrief vanuit de bacheloropleiding die je nu volgt of net gevolgd hebt (zie toelichting)
 • Curriculum Vitae
 • Kopie paspoort of ID-kaart (gebruik de KopieID app)
 • Gewaarmerkte kopie van je Vwo-diploma en cijferlijst / Uittreksel van beiden uit het diplomaregister DUO
 • Gewaarmerkte kopie van je bachelor diploma en cijferlijst of een uittreksel van beiden uit het diplomaregister DUO. Rond je je bachelor voor 1 juli 2020 af dan volstaat een cijferlijst afgegeven en ondertekend door je opleiding naast een overzicht van alle vakken van het programma van je  bacheloropleiding.

Je ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging nadat alle documenten zijn geüpload. Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen evenals aanvragen ontvangen per mail of post. Aanmeldingen ingediend onder vermelding van een ander bachelorsopleiding worden niet in behandeling genomen.

Toelichting motivatiebrief

Schrijf een motivatiebrief in het format ‘personal statement’.
Uit je brief moet duidelijk naar voren komen waarom jij geselecteerd zou moeten worden voor de Pre-master / Zij-instroom geneeskunde aan het LUMC.

Een personal statement is anders dan een CV, want het draait niet om je prestaties. Het gaat erom dat je kunt uitleggen waarom jij geneeskunde wilt studeren. Wat onderscheidt jou? En waarom zou je geschikt zijn om in Leiden te studeren? Wat zijn je verwachtingen ten aanzien van de studie en het beroep?

De motivatiebrief schrijf je aan de hand van bijvoorbeeld ervaringen uit je studie of werk, interesses en hobby’s.  

Toelichting aanbevelingsbrief

Een aanbevelingsbrief geeft ons inzicht in hoe anderen over jou denken. De aanbevelingsbrief laat je schrijven door iemand die jou goed kent vanuit je opleiding; die inzicht heeft en kan beoordelen wat jouw sterke kanten en jouw academische kwaliteiten zijn.

De aanbeveling is opgesteld op briefpapier van de instelling en voorzien van een handtekening. De persoon die de aanbevelingsbrief schrijft mag geen vriendschappelijke, familie- of zakelijke banden met je hebben.  Je stuurt één aanbevelingsbrief mee.

Als je voldoet aan de toelatingseisen (zie boven), dan ontvang je begin februari 2020 een uitnodiging voor de kennistoets die op 21 februari 2020 in Amsterdam plaatsvindt.

De kennistoets vindt plaats op de VU-campus in Amsterdam. Deze toets wordt afgenomen in samenwerking met het VUmc en het AMC. De uitkomst van de kennistoets bepaalt welke kandidaten doorgaan in de selectieprocedure. Er zijn 40-50 plaatsen beschikbaar in de tweede ronde. De kennistoets bestaat uit 100 tot 130 vragen over vakken die voor geneeskunde noodzakelijk zijn:

 • fysiologie van hart, nieren en longen
 • moleculaire en cellulaire processen (DNA/RNA/eiwitsynthese en genregulatie)
 • celbiologie & histologie
 • stofwisseling en biochemie van koolhydraten, eiwitten en vetten
 • anatomie en embryologie
 • histologie van weefsels
 • infectie en het afweersysteem, immunologie
 • hormonale regelsystemen, endocrinologie
 • Basisvakken: farmacologie, genetica, pathologie, epidemiologie en radiologie.

De vragen zijn afkomstig van toetsen van het eerste en tweede jaar van de bacheloropleidingen Geneeskunde van VUmc, AMC en LUMC. Kandidaten worden geadviseerd om vooral de betreffende kennis van de eigen vooropleiding op te frissen. Informatie over de het onderwijs in jaar 1 en 2 van de opleiding geneeskunde in Leiden vind je hier. Kernboeken gebruikt in jaar 1 en 2 van de bacheloropleiding geneeskunde vind je hier. De hoogst scorende kandidaten worden uitgenodigd voor de tweede selectieronde: het gesprek.        

In de tweede helft maart en/of eerste helft april 2020 vindt de volgende ronde plaats. Deze ronde bestaat uit  een gesprek op basis van je motivatiebrief (Personal Statement), CV en aanbevelingsbrief. Belangrijke aspecten zijn je affiniteit met de gezondheidszorg, je studievaardigheden, je communicatieve vaardigheden en je vermogen tot reflecteren en samenwerken. Een professionele attitude en professioneel handelen zijn belangrijk competenties van een arts. Ook je cijfers in je bachelor en of je op 1 juli 2020 je bachelorsdiploma kunt afronden worden meegenomen.

Eind april 2020 krijg je bericht of je bij de kandidaten hoort die een plek aangeboden krijgen in de Pre-master / Zij-instroom Geneeskunde in Leiden. Ben je niet toegelaten dan krijg je een bericht  dat je óf op de wachtlijst wordt geplaatst óf dat je helaas niet verder meegaat in de procedure. Uiteindelijk worden 20 zijinstromers toegelaten. De eindbeoordeling wordt vastgesteld op grond van het persoonlijk gesprek en of je vóór 1 juli 2020 je bachelor kan afronden.

Contact

Mail voor vragen over de Pre-master / Zij-instroom Geneeskunde naar zijinstroomgnk@lumc.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.