Universiteit Leiden

nl en

Geneeskunde (BSc)

Zij-instroom Geneeskunde / Pre-master Geneeskunde

De opleiding Geneeskunde in het LUMC heeft 20 Pre-master / Zij-instroomplaatsen beschikbaar. Als je het traject op tijd weet af te ronden, krijg je een toelatingsbesluit voor de masteropleiding Geneeskunde in het LUMC.

Programma Pre-master / Zij-instroom LUMC

 • Juli/augustus 2018: Zorgstage van 3 weken in een verpleeghuis
 • Vanaf september 2018: introductieprogramma van 10 weken, met essentiële onderdelen van de vakken van jaar 2 van de bachelor Geneeskunde. 
 • Vanaf november 2018: regulier programma van jaar 3 van de bacheloropleiding Geneeskunde. Voltijds, 60 EC. We verwachten dat je dit Pre-masterprogramma uiterlijk augustus 2019 afrondt.
 • Na afronding ontvang je een verklaring waarmee je toegelaten wordt tot de masteropleiding Geneeskunde in Leiden. Je krijgt géén bachelordiploma Geneeskunde.
 1. Je voldoet op 15 januari 2018 aan de toelatingseisen voor de opleiding geneeskunde in Nederland. Dat betekent dat je in het bezit bent van een vwo-diploma met profiel N&G met natuurkunde, óf een vwo-diploma met profiel N&T met biologie
 2. Je bent in het bezit van een van de volgende universitaire bachelorsdiploma’s (niet ouder dan 5 jaar), of behaalt dit bachelordiploma vóór 1 juli 2018:
  1. Biomedische wetenschappen 
  2. Bio-Farmaceutische wetenschappen (Leiden)
  3. Diergeneeskunde
  4. Klinische Technologie (Delft)*
  5. Technische Geneeskunde (Twente)
  6. Amsterdam University College (pre-medical track)
  7. Roosevelt Academy Middelburg (pre-medical program)
  8. University College Maastricht (pre-medical track)
  9. University College Utrecht (pre-medical track)
 3. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal (indien je een non-native speaker bent, is een certificaat NT2, niveau II vereist).
 4. Heb je, voor je aan je masteropleiding geneeskunde begint, al een masterdiploma in het domein Gezondheidszorg behaald? Dan moet je er rekening mee houden dat je voor de masterfase het instellingscollegegeld moet betalen. Informatie over de hoogte van dit collegegeld vind je op de website van de Universiteit Leiden

Toelatingsprocedure

Voldoe je aan de toelatingseisen en wil je deelnemen aan de selectieprocedure voor het Pre-master / Zij-instroomtraject?

Meld je tussen 15 november 2018 en 15 januari 2019 aan via het online aanmeldingsformulier voor de Pre- master / Zij-instroom Geneeskunde en upload hierbij de volgende documenten

Aanmeldingsformulier

 • Motivatiebrief (zie toelichting)
 • Aanbevelingsbrief vanuit de bacheloropleiding die je nu volgt of net gevolgd hebt (zie toelichting)
 • Curriculum Vitae
 • Kopie paspoort of ID-kaart
 • Gewaarmerkte kopie van je Vwo-diploma en cijferlijst of uittreksel van beiden uit het diplomaregister
 • Gewaarmerkte kopieën van je bachelor diploma en cijferlijst of een uittreksel van beiden uit het diplomaregister. Indien de bachelor bijna behaald is volstaat een studievoortgangsoverzicht met cijferlijst afgegeven en ondertekend door je opleiding. Het bachelor diploma dient vóór juli 2018 behaald te worden.

Je ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging nadat alle documenten zijn ontvangen. Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen evenals aanvragen ontvangen per mail of post.       

Toelichting motivatiebrief

Schrijf een motivatiebrief in het format ‘personal statement’.
Uit je brief moet duidelijk naar voren komen waarom jij geselecteerd zou moeten worden voor de Pre-master / Zij-instroom geneeskunde aan het LUMC. Een personal statement is anders dan een CV, want het draait niet om je prestaties. Het gaat erom dat je kunt uitleggen waarom jij geneeskunde wilt studeren. Wat onderscheidt jou? En waarom zou je geschikt zijn om in Leiden te studeren? Wat zijn je verwachtingen ten aanzien van de studie en het beroep?
De motivatiebrief schrijf je aan de hand van bijvoorbeeld ervaringen uit je studie of werk, interesses en hobby’s.  

Toelichting aanbevelingsbrief

Een aanbevelingsbrief geeft ons inzicht in hoe anderen over jou denken. De aanbevelingsbrief kun je laten schrijven door iemand die jou goed kent vanuit je opleiding; die inzicht heeft in jouw sterke kanten en jouw academische kwaliteiten kan beoordelen. De persoon die de aanbevelingsbrief schrijft mag geen vriendschappelijke, familie- of zakelijke banden met je hebben.

Als je voldoet aan de toelatingseisen (zie boven), dan ontvang je begin februari 2019 een uitnodiging voor de kennistoets.

Op vrijdag 23 februari 2018 vindt de kennistoets plaats op de VU-campus in Amsterdam. Deze toets wordt aangeboden in samenwerking met het VUmc en het AMC. De uitkomst van de kennistoets bepaalt welke kandidaten doorgaan met de selectieprocedure. De kennistoets is een gezamenlijke (digitale) multiple choice-toets met 100 tot 130 vragen over vakken die voor geneeskunde noodzakelijk zijn:

 • fysiologie van hart, nieren en longen
 • moleculaire en cellulaire processen (DNA/RNA/eiwitsynthese en genregulatie)
 • celbiologie & histologie
 • stofwisseling en biochemie van koolhydraten, eiwitten en vetten
 • anatomie en embryologie
 • histologie van weefsels
 • infectie en het afweersysteem, immunologie
 • hormonale regelsystemen, endocrinologie
 • Basisvakken: farmacologie, genetica, pathologie, epidemiologie en radiologie.

De vragen zijn afkomstig van toetsen van het eerste en tweede jaren van de bacheloropleidingen Geneeskunde van VUmc, AMC en LUMC. Kandidaten worden geadviseerd om vooral de betreffende kennis van de eigen vooropleiding op te frissen. Informatie over de het onderwijs in jaar 1 en 2 van de opleiding geneeskunde in Leiden vind je hier. De veertig hoogst scorende kandidaten worden uitgenodigd voor de tweede selectieronde: het gesprek.

In de tweede helft maart of eerste helft april 2018 vindt de volgende ronde plaats. Deze ronde bestaat uit  een gesprek op basis van je motivatiebrief, CV en aanbevelingsbrief. Belangrijke aspecten zijn je cijfers en of je op 1 juli 2018 je bachelordiploma kunt afronden. Daarnaast wordt gekeken naar je affiniteit met de gezondheidszorg, je studievaardigheden, je communicatieve vaardigheden en je vermogen tot reflecteren en samenwerken. Een professionele attitude en professioneel handelen zijn belangrijk aspecten van een goede arts en vormen onderdeel van de selectieprocedure.

In mei 2018 krijg je bericht of je bij de kandidaten hoort die toegelaten worden tot de Pre-master / Zij-instroom Geneeskunde in Leiden. Ben je niet toegelaten dan krijg je een bericht  dat je óf op de wachtlijst wordt geplaatst óf dat je helaas niet verder meegaat in de procedure.  Uiteindelijk worden maximaal 20 zij-instromers toegelaten. De eindbeoordeling wordt vastgesteld op grond van de uitslag van de kennistoets, de motivatiebrief, CV, het persoonlijk gesprek en of je vóór 1 juli 2018 je bachelor kan afronden.

Contact

Mail voor vragen over de Pre-master / Zij-instroom Geneeskunde naar zijinstroomgnk@lumc.nl.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden