Universiteit Leiden

nl en

Geneeskunde (BSc)

Pre-master Geneeskunde / Zij-instroom Geneeskunde LUMC

Per 1 september 2021 heeft de opleiding Geneeskunde in het LUMC 20 Premaster / Zijinstroomplaatsen beschikbaar. Ben je geselecteerd dan volg je al tijdens de zomer van 2021 een Zorgstage in een verpleeghuis en volg je per 1 september 2021 het voltijds Premasterprogramma. Je rond het Premaster / Zijinstroomprogramma in één studiejaar succesvol af en start op 1 september 2022 met de masteropleiding Geneeskunde in het LUMC.

Programma Pre-master / Zij-instroom LUMC

 • Juli/augustus 2021: Zorgstage van 3 weken in een verpleeghuis
 • Vanaf september 2021: introductieprogramma van 10 weken, met essentiële onderdelen van de vakken van jaar 2 van de bachelor Geneeskunde. Voltijds, 15 EC. 
 • Vanaf november 2021: regulier onderwijsprogramma van jaar 3 van de bacheloropleiding Geneeskunde. Voltijds, 45 EC. We verwachten dat je dit Premasterprogramma uiterlijk augustus 2022 afrondt.
 • Na afronding ontvang je een verklaring waarmee je per 1 september 2022 toegelaten wordt tot de masteropleiding Geneeskunde in Leiden. Je krijgt géén bachelordiploma Geneeskunde.

Je komt in aanmerking voor toelating tot de Pre-master / zijinstroom als je aan beide selectie-eisen voldoet:

1: Je voldoet op 15 januari 2021 aan de toelatingseisen voor de opleiding geneeskunde in Nederland. Dat betekent dat je in het bezit bent van een vwo-diploma met profiel N&G met natuurkunde, óf een vwo-diploma met profiel N&T met biologie.

2: Je bent in het bezit van een van de volgende universitaire bachelorsdiploma’s (op 1 september 2021 niet langer dan 5 jaar geleden afgerond), of behaalt dit diploma vóór 1 augustus 2021:

  • Biomedische wetenschappen
  • Bio-Farmaceutische wetenschappen (Leiden)
  • Diergeneeskunde
  • Klinische Technologie (Delft)*
  • Technische Geneeskunde (Twente)
  • Liberal Arts & Science, pre-medical track (Amsterdam University College)
  • Liberal Arts & Science, pre-medical track (Roosevelt Academy Middelburg)
  • Liberal Arts & Science, pre-medical track (University College Maastricht)
  • Liberal Arts & Science, pre-medical track (University College Utrecht)

* Kandidaten van de bacheloropleiding Klinische Technologie Delft nemen deel aan de reguliere selectieprocedure van de Premaster Geneeskunde in Leiden maar volgen een op deze doelgroep aangepast Premastertraject. Conform de afspraken gemaakt binnen het samenwerkingsverband Medical Delta van de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden (LUMC) zijn voor dit specifieke traject 20 (andere) plekken beschikbaar.

- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal (als je een non-native speaker bent, is minimaal een certificaat NT2, niveau II vereist).

- Je bent aantoonbaar gemotiveerd voor het beroep van arts en aantoonbaar geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek.

- Je bent communicatief vaardig en beschikt over de juiste basisattitude om tot een goed clinicus te worden opgeleid.

- Je bent academisch vaardig.

- Je bent bereid en gewend hard te werken; blijkend uit studieresultaten en studievoortgang in de huidige bachelor opleiding.

Heb je al een masterdiploma in het domein Gezondheidszorg behaald dan moet je er rekening mee houden dat je voor de masterfase Geneeskunde het instellingscollegegeld moet betalen. Informatie over de hoogte van dit collegegeld vind je op de website van de Universiteit Leiden.

Let op:

Kandidaten die al geneeskunde aan een universiteit in Nederlandse of in het buitenland studeren of hebben gestudeerd komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma.  

Je mag maximaal tweemaal deelnemen aan de selectieprocedure voor de Premaster geneeskunde van het LUMC.

Toelatingsprocedure

De organisatie behoudt zich het recht om, indien noodzakelijk, wijzigingen aan te brengen in de hier beschreven procedures. 

Voldoe je aan beide toelatingseisen en wil je deelnemen aan de selectieprocedure voor het Premaster / Zijinstroomtraject ?

Meld je tussen 15 november 2020 en 15 januari 2021 aan via het online aanmeldingsformulier voor de Pre- master / Zijinstroom Geneeskunde en upload hierbij de volgende documenten:

[Aanmeldingsformulier – de link naar het aanmeldingsformulier wordt geactiveerd op 15-11-2020]

 • Motivatiebrief (zie toelichting)
 • Aanbevelingsbrief vanuit de bacheloropleiding die je nu volgt of net gevolgd hebt (zie toelichting)
 • Curriculum Vitae
 • Kopie paspoort of ID-kaart (gebruik de KopieID app)
 • Gewaarmerkte kopie van je Vwo-diploma en cijferlijst / Uittreksel van beiden uit het diplomaregister DUO
 • Gewaarmerkte kopie van je bachelor diploma en cijferlijst of een uittreksel van beiden uit het diplomaregister DUO. Rond je je bachelor in de zomer van 2021 af dan volstaat een cijferlijst afgegeven en ondertekend door je opleiding naast een overzicht van het volledige studieprogramma van je  bacheloropleiding.

 

Je ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging nadat alle documenten zijn geüpload. Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen evenals aanvragen ontvangen per mail of post. Aanmeldingen ingediend onder vermelding van een ander bachelorsopleiding worden niet in behandeling genomen.

Toelichting motivatiebrief

Schrijf een motivatiebrief in het format ‘personal statement’.

Uit je brief moet duidelijk naar voren komen waarom jij geselecteerd zou moeten worden voor de Premaster / Zijinstroom geneeskunde aan het LUMC. Een personal statement is anders dan een CV, want het draait niet om je prestaties. Het gaat erom dat je kunt uitleggen waarom jij geneeskunde wilt studeren. Wat onderscheidt jou? En waarom zou je geschikt zijn om in Leiden te studeren? Wat zijn je verwachtingen ten aanzien van de studie en het beroep?

In je Personal Statement kun je verwijzen naar bijvoorbeeld ervaringen uit je studie of werk, interesses en hobby’s.  

Toelichting aanbevelingsbrief

Een aanbevelingsbrief geeft ons inzicht in hoe anderen over jou denken. De aanbevelingsbrief laat je schrijven door iemand die jou kent vanuit je opleiding; die inzicht heeft en kan beoordelen wat jouw sterke kanten en jouw academische kwaliteiten zijn. De aanbeveling is opgesteld op briefpapier van de instelling en voorzien van een handtekening. De persoon die de aanbevelingsbrief schrijft mag geen vriendschappelijke, familie- of zakelijke banden met je hebben. Je stuurt één aanbevelingsbrief mee.

Als je voldoet aan de toelatingseisen (zie boven), dan ontvang je begin februari 2021 een uitnodiging voor de kennistoets die 19 februari 2021 in Amsterdam plaatsvindt.

Additionele informatie over de LUMC selectieprocedure 2020-2021 in verband met corona: Naar aanleiding van alle geldende maatregelen rondom de coronacrisis zijn wij genoodzaakt om de kennistoets online af te nemen. De toetsafname zal vrijdag 19 februari 2021 online plaatsvinden met online monitoring. Alle kandidaten die zich hebben aangemeld en die toegang krijgen tot de selectieprocedure zullen hierover geïnformeerd worden in de persoonlijke uitnodiging die iedere kandidaat per mail ontvangt.

De  kennistoets wordt afgenomen in samenwerking met het VUmc en vindt plaats op de VU-campus in Amsterdam. De kennistoets bestaat uit 100 tot 130 vragen over vakken die voor geneeskunde noodzakelijk zijn:

 • fysiologie van hart, nieren en longen
 • moleculaire en cellulaire processen (DNA/RNA/eiwitsynthese en genregulatie)
 • celbiologie & histologie
 • stofwisseling en biochemie van koolhydraten, eiwitten en vetten
 • anatomie en embryologie
 • histologie van weefsels
 • infectie en het afweersysteem, immunologie
 • hormonale regelsystemen, endocrinologie
 • Basisvakken: farmacologie, genetica, pathologie, epidemiologie en radiologie.

De vragen zijn afkomstig van toetsen van het eerste en tweede jaar van de bacheloropleidingen Geneeskunde van VUmc en LUMC. Kandidaten worden geadviseerd om vooral de betreffende kennis van de eigen vooropleiding op te frissen. Informatie over het onderwijs in jaar 1 en 2 van de opleiding geneeskunde in Leiden vind je hier.             

Kernboeken gebruikt in jaar 1 en 2 van de bacheloropleiding geneeskunde vind je hier. De score van de kennistoets bepaalt welke kandidaten doorgaan in de selectieprocedure, er zijn 40-50 plaatsen beschikbaar voor de tweede selectieronde.     

In de tweede helft maart en/of eerste helft april 2021 vindt de volgende selectieronde plaats. Deze ronde bestaat uit een gesprek op basis van je motivatiebrief (Personal Statement), CV en aanbevelingsbrief. Belangrijke aspecten zijn je affiniteit met de gezondheidszorg, je studievaardigheden, je communicatieve vaardigheden en je vermogen tot reflecteren en samenwerken. Een professionele attitude en professioneel handelen zijn belangrijk competenties van een arts. Ook je cijfers in je bachelor en of je op 1 augustus 2021 je bachelorsdiploma kunt afronden worden meegenomen.

Eind april 2021 krijg je bericht of je bij de kandidaten hoort die een plek aangeboden krijgen in de Premaster / Zijinstroom Geneeskunde in Leiden. Ben je niet toegelaten dan krijg je een bericht dat je óf op de wachtlijst wordt geplaatst óf dat je helaas niet verder meegaat in de procedure. Uiteindelijk worden 20 zijinstromers toegelaten. De eindbeoordeling wordt vastgesteld op grond van het persoonlijk gesprek, de uitslag van de kennistoets en of je vóór 1 augustus 2021 je bachelor kan afronden.

Ben je geselecteerd dan word je ingeschreven als premasterstudent aan de Universiteit Leiden. Je betaalt dat jaar het wettelijk collegegeld en kunt gebruikmaken van het studentleenstelsel en het daaraan gerelateerde OV-product. De hoogte van het wettelijk collegegeld van 2021-2022 is nog niet bekend. Naast het collegegeld moet je rekening houden met de aanschaf van studieboeken oplopend tot € 2000. Deze boeken gebruik je ook in de masterfase geneeskunde.

Contact

Mail voor vragen over de Pre-master / Zij-instroom Geneeskunde naar zijinstroomgnk@lumc.nl.

Veel gestelde vragen

Je mag tweemaal deelnemen aan de selectieprocedure.

Ja, je mag je gelijktijdig voor meerdere selectieprocedures premaster inschrijven.

Nee, je kunt niet deelnemen met een andere vooropleiding dan aangegeven op de website.
Jaarlijks worden biomedisch gerelateerde bacheloropleidingen inhoudelijk beoordeeld en getoetst op geschiktheid als toelatinggevende vooropleiding voor ons premastertraject.

Je kunt je voor de selectieprocedure in 2022-2023 inschrijven, gebruik die periode om de ontbrekende vakken te behalen via de Centrale Commissie Voortentamens: www.ccvx.nl

Nee, voor jou geldt de selectieprocedure voor de reguliere kandidaten. Klinische Technologie is een joint-venture van TU Delft, Erasmus Rotterdam en Leiden Universiteit. Voor deze kandidaten geldt een andere regeling.

Nee, het Personal Statement schrijf je in het Nederlands. 

Ja, de aanbevelingsbrief mag in het Engels opgesteld zijn.

Nee, voor ons is je bacheloropleiding relevant, je kunt deze opleiding wel opnemen in je CV.

Nee, na afronding van je premastertraject krijg je een toelatingsbesluit voor de masterfase geneeskunde in Leiden.

Lees vooral je studieboeken van de basisvakken van jouw opleiding door. Informatie over het onderwijs in jaar 1 en 2 van de opleiding geneeskunde vind je in de e-gids.

Er zijn 40-50 plaatsen beschikbaar in de tweede ronde.

Ben je door naar de tweede ronde dan ontvang je aanvullende informatie over de gesprekken.

Maak een keuze welke plek het best bij je past en meld je zo snel mogelijk af bij je 2e keuze. 

Je betaalt het wettelijk collegegeld voor het premasterjaar. Daarnaast moet je rekening houden met ongeveer €2000 voor studieboeken voor dit jaar en de masterfase.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.