Universiteit Leiden

nl en

Geneeskunde (BSc)

Selectieroutes (A, B en 8+)

Er zijn voor jou, als kandidaat van de selectie, drie routes die je kunt bewandelen. Afhankelijk van de route (A, B of 8+) wordt naar een aantal criteria gekeken. Welke route je moet volgen en of je een toelatingsverzoek moet indienen, wordt bepaald door je vooropleiding. Op deze pagina lees je hier meer over.

Uitsluitend toegankelijk voor eindexamenkandidaten vwo die in mei van het deelnamejaar voor de eerste keer meedoen aan het volledig centraal schriftelijk vwo eindexamen in het profiel Natuur en Gezondheid plus natuurkunde of het profiel Natuur en Techniek plus biologie, én die niet eerder hebben deelgenomen aan de selectieprocedure in Leiden.

Alleen voor route A kandidaten tellen de 6vwo cijfers mee. De cijfers tellen voor 40% mee. De BMAT-toets telt voor 60% mee. De aanmeldingsprocedure staat beschreven in het stappenplan.

Bij de 8+ regeling geldt dat kandidaten, naast de voorwaarden van Route A, ook een gemiddelde hebben van 8.00 of hoger voor de vakken Wiskunde A of B, Scheikunde, Natuurkunde, Biologie, Nederlands en Engels. De cijfers die je indient moeten voorzien zijn van 1 decimaal. Je mag dus bijvoorbeeld een 7.0 met een 9.0 compenseren als het gemiddelde van de gevraagde zes vakken maar 8,00 of hoger is. Naast de cijfers lever je ook een personal statement in (net als de cijfers, via het universitaire registratiesysteem uSis). Instructies over de inhoud van het personal statement vind je hier. De instructies voor het uploaden van het personal statement in uSis staat beschreven in het stappenplan.

Je doorloopt de selectie via route B indien je niet voldoet aan de eisen van route A.

Je vwo cijfers tellen niet mee. De BMAT- toets telt voor 100% mee.

Onder route B vallen onder andere kandidaten die:

  • Het centraal schriftelijk eindexamen vwo verspreiden over meerdere jaren.
  • 5 en 6 vwo in 1 jaar doen of hebben gedaan
  • al in het bezit zijn van een vwo diploma met het juiste profiel
  • een buitenlands diploma hebben (bv. IB, EB)
  • deficiënties hebben in hun vakkenpakket (afwijkend vwo profiel of andere vooropleiding).

De aanmeldingsprocedure staat beschreven in het stappenplan.

Direct toelaatbaar

Als jouw diploma direct toegang geeft tot de opleiding Geneeskunde, dan laat het online toelatingsportaal van Universiteit Leiden direct weten dat je toelaatbaar bent. Je hoeft dan geen toelatingsverzoek in te dienen.

Wel neem je deel aan de BMAT selectietoets (tenzij je onder de 8+-route valt). Over de vervolgstappen ontvang je per e-mail nadere instructies. Na alle vervolgstappen krijg je een rangnummer en krijg je, afhankelijk van je ranking, wel of niet een plaats aangeboden voor de opleiding.

Let op: je moet daarna nog wel je aanmelding in Studielink voltooien! 

Niet direct toelaatbaar - Toelatingsverzoek indienen

Sommige kandidaten uit route B zijn niet direct toelaatbaar en moeten, naast de 4 stappen (link) een toelatingsverzoek indienen.

Niet direct toelaatbaar zijn kandidaten die:

  • een buitenlands diploma hebben (Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Suriname vallen hier ook onder)
  • deficiënties hebben in hun vakkenpakket (afwijkend vwo profiel of andere vooropleiding)
  • een vwo-diploma met het juiste profiel en vakkenpakket behaald voor 2010
  • 21 jaar of ouder zijn en een onvoldoende vooropleiding hebben

Toelichting over het indienen van een toelatingsverzoek vind je hier.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.