Universiteit Leiden

nl en

Geneeskunde (BSc)

Andere vooropleiding

Heb je een ander profiel, of een niet-Nederlands diploma? In het onderstaande overzicht zie je per situatie aan welke toelatingsvoorwaarden je moet voldoen om deel te mogen nemen aan de selectie.

Soms kun je met een ander profiel, of een andere vooropleiding, toch Geneeskunde studeren mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Ben je niet direct toelaatbaar bent, dan dien je naast je aanmelding in Studielink, óók een online toelatingsverzoek in via het toelatingsportaal van Universiteit Leiden (uSis). In het uSis-menu Aanmelding Opleiding upload je de volgende gescande documenten: 

 1. Geldig (Europees) identiteitsbewijs of paspoort (niet als je in Nederland staat ingeschreven)
 2. Nederlandse verblijfsvergunning (indien van toepassing)
 3. Curriculum Vitae (CV) 
 4. Taaltoets Nederlands (indien van toepassing) 
 5. Diploma’s en cijferlijsten

Let op: studenten met een vwo-diploma met het juiste profiel en vakkenpakket behaald voor 2010 moeten ook online een verzoek tot toelating indienen.

Je dient je toelatingverzoek in en upload alle gevraagde documenten vóór 31 januari 2022. Verzoeken ingediend ná 31 januari worden niet in behandeling genomen. Stuur je je verzoek in voor 15 november 2021 dan streven wij ernaar je voor 15 januari 2022 te informeren over de toelaatbaarheid van je vooropleiding. Voor de deadline is dan bekend of behalen van certificaten te realiseren is voor 15 juli 2022. Is het niet te realiseren, annuleer dan voor 15 januari je aanmelding in Studielink. 

Belangrijk: Inhoudelijke kennis voor de BMAT
Je hebt de kennis van de vwo-vakken wiskunde A of B, biologie, scheikunde en natuurkunde nodig voor de BMAT-toets. Mis je een vak [of meerdere vakken] dan heeft dit invloed op de resultaten van je BMAT-score. 

Deficiënties wegwerken
Deficiënties wegwerken op vwo-niveau kan door het afleggen van deelcertificaten van het Staatsexamens  of de examens van de Centrale Commissie Voortentamens. Andere toetsen of examens worden niet geaccepteerd. Onderwijs voor deze vakken kun je o.a. volgen bij een ROC of een VAVO in je omgeving, bij privé-instituten, privélessen of zelfstudie. Deficiënties moeten weggewerkt zijn voor 15 juli 2022. Houd rekening met een termijn van minimaal een jaar voor het wegwerken van vier deficiënties. 

Andere vooropleiding

Per situatie hebben we kort op een rij gezet wat je moet regelen als je een andere vooropleiding hebt:

Belangrijke data aanmelding Geneeskunde Leiden

01-11-2021

Laatste dag aanvragen procedure Colloquium Doctum

15-01-2022  23.59 uur CET

Laatste dag aanmelding Studielink

31-01-2022  23.59 uur CET

Laatste dag submitten compleet toelatingsverzoek in toelatingsportaal uSis

19-02-2022 Biomedical Admissions Test (BMAT) Online

12-03-2022

Deadline bevestigen deelname tweede ronde

19-03-2022

Tweede selectiedag - Online

15-04-2022

Bekendmaking rangnummers via Studielink

Binnen 2 weken aangeboden plek accepteren

15-07-2022

Laatste dag insturen diploma’s en cijferlijsten naar postadres Admissions Office Universiteit Leiden / aanvraag uitstel aanleveren diploma

Buitenlands diploma behaald in 2021 of eerder

Submit na je aanmelding in Studielink, een verzoek tot toelating in via het online toelatingsportaal van de Universiteit Leiden (uSis). Deadline is 31 januari 2022.

In het uSis-menu Aanmelding Opleiding upload je de volgende (gescande) documenten:

 1. Geldig (Europees) identiteitsbewijs of paspoort
 2. Nederlandse verblijfsvergunning (indien van toepassing)
 3. Curriculum Vitae (CV)
 4. Taaltoets Nederlands (indien van toepassing) 
 5. Diploma’s en cijferlijsten

De Faculteit zal aangeven of en welke aanvullende examens of testimonia je moet behalen. Je moet aantoonbare kennis van de Nederlandse taal hebben op minimaal het niveau van Nederlands als 2e taal, niveau 2. Houd er rekening mee dat één van de selectiedagen geheel in het Nederlands is.

Buitenlandse opleiding en eindexamen in mei / juni 2022
Volg je een buitenlandse opleiding met de vakken biologie, natuurkunde scheikunde en wiskunde in je eindexamenpakket (afhankelijk van inhoud en niveau) dan zal de Faculteit controleren of je daarmee toelaatbaar bent tot de opleiding Geneeskunde. Submit bij voorkeur voor 15 november 2021 maar uiterlijk 31 januari 2022 een compleet verzoek in via het online toelatingsportaal (uSis). Je overlegt (gescande) certificaten en/of cijferlijsten. Je moet aantoonbare kennis van de Nederlandse taal hebben op minimaal het niveau van Nederlands als 2e taal, niveau 2. De Faculteit zal aangeven of je eindexamenpakket voldoende overeenkomt met de gestelde toelatingseisen en/of je aanvullende examens of testimonia moet behalen. Houd er rekening mee dat één van de selectiedagen geheel in het Nederlands is.

Heb je een of meerdere vakken (biologie, scheikunde, natuurkunde en/of wiskunde) niet in je eindexamenpakket of niet op het gewenste vwo-niveau/inhoud of kun je geen certificaat overleggen voor 15 juli 2022 dan voldoe je niet aan de toelatingseisen voor de opleiding Geneeskunde. Na je eindexamen kun je in studiejaar 2022-2023 deelcertificaten of universitaire testimonia (CCVX) behalen en je opgeven voor de selectieprocedure voor 2022-2023. Check vanaf oktober 2022 de website voor de selectie en plaatsingsprocedure voor studiejaar 2023-2024.

Het colloquium doctum is een bijzondere en strenge toelatingsprocedure voor aankomende studenten die:

 • Op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie.
 • 21 jaar of ouder zijn op de dag dat de opleiding begint.

Toetsen
Deze toelatingsprocedure is niet makkelijk. Zo maken kandidaten 4-6 toetsen op vwo-niveau. Voor Geneeskunde betekent dat in ieder geval biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A of B en Engels. Ook aan de Nederlandse taal kunnen eisen gesteld worden. De voorbereiding voor tentamens en toetsen van deze procedure vraagt veel investering in tijd. Zodra je de colloquium doctum-procedure positief afgerond hebt (dus wanneer álle toetsen en examens behaald zijn) krijg je een toelatingsbesluit en kun je je inschrijven voor de selectieprocedure.  

Heb je alle toetsen succesvol afgelegd? Dan kun je nog een achterstand in kennis hebben ten opzichte van studenten die wel een vwo-diploma hebben. Deze achterstand kan een universitaire studie relatief veel zwaarder maken.
Recente schoolverlaters moeten daarom zeker overwegen om alsnog het vwo-diploma te behalen in plaats van toelating via het colloquium doctum aan te vragen. Je hebt met een vwo-diploma meer mogelijkheden om een andere studie te beginnen mocht je niet geselecteerd worden. 

Wie met goed gevolg een colloquium doctum voor Geneeskunde aan de Universiteit Leiden heeft afgelegd, kan deze verklaring alléén inzetten voor de opleiding Geneeskunde aan de Universiteit Leiden. 

Procedure
Studenten die een colloquium doctum-procedure willen aanvragen, moeten uiterlijk 01-11-2021 een verzoek tot toelating indienen bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden. Voor vragen over de colloquium doctum kun je via de mail contact opnemen met de Informatiebalie Studentenzaken.

General information for non-Dutch educated speakers

ENG General information GNK

Additional subject requirements

Additional subject requirements BSc Med & BMS 2021-2022

Documenten andere vooropleiding

Geeft jouw diploma niet direct toegang tot een bachelor aan de Universiteit Leiden? Dan moet je onderstaande documenten toevoegen aan je toelatingsaanvraag.

1. Allereerst vragen we om scans van je diploma’s en cijferlijsten. Als je wordt toegelaten tot de bachelor ontvang je instructies over hoe je het Admissions Office gewaarmerkte kopieën stuurt. De documenten moeten opgemaakt zijn in de originele taal. Als de documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn, voeg dan een officiële vertaling in het Engels toe.

2. Als je je opleiding nog niet hebt voltooid, vermeld dan de verwachte afstudeerdatum en voeg een actuele cijferlijst toe.

3. International Baccalaureate diploma studenten adviseren wij ook om hun verwachte cijfers op te sturen.

4. European Baccalaureate diploma studenten dienen de onderwerpen te vermelden waarin zij hun schriftelijke en mondelinge examens zullen afleggen.

5. Colloquium doctum aanvragers moeten ook cijferlijsten indienen van elke niet afgeronde opleiding.

Je mag een toelatingsaanvraag indienen voordat je de uitslag hebt van je taaltoets. Als een taaltoets vereist is en je tot de bachelor wordt toegelaten, zal het resultaat van de vereiste taaltoets als toelatingsvoorwaarde worden opgenomen in het toelatingsbesluit.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.