Universiteit Leiden

nl en

Geneeskunde (BSc)

Algemene aanmeldingsprocedure

Deel 1: Meld je aan voor de opleiding in Studielink

Als je in september wilt beginnen aan een bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden moet je je eerst aanmelden bij Studielink, het Nederlandse registratiesysteem voor hoger onderwijs. Studielink staat open voor inschrijvingen vanaf 1 oktober.

Indien je je hebt aangemeld voor de opleiding Geneeskunde, zal je status bij Toelating op ‘Indienen’ blijven staan. Deze status zal pas wijzigen bij een eventuele plaatsing in april 2021. 

Log hiervoor in op Studielink en volg de instructies. Na deze eerste stap van je aanmelding in Studielink ontvang je binnen enkele dagen verschillende e-mails, waaronder:

 • Een bevestiging dat je een aanmelding voor een bacheloropleiding hebt ingediend in Studielink.
 • Login gegevens voor het online toelatingsportaal (uSis) van Universiteit Leiden.

Via het online toelatingsportaal van Universiteit Leiden verneem je of je direct toelaatbaar bent tot de bachelor of niet. Daarnaast leidt het online toelatingsportaal van Universiteit Leiden je langs alle noodzakelijke stappen om je registratie te voltooien en andere belangrijke zaken na je aanmelding.

Hoe meld ik me aan in Studielink?
Vraag allereerst op Studielink een inlogcode aan. Als je dit hebt gedaan, kun je op de site je gegevens invullen en opgeven welke opleiding je wilt volgen. Houd onderstaande documenten en gegevens bij de hand wanneer je je gegevens invoert via Studielink:

 • Je DigiD.
 • Eventueel je onderwijsnummer of O&W-correspondentienummer. Als je dit al hebt, staat het op de brieven die je van DUO hebt ontvangen.
 • Als je je diploma al gehaald hebt: je cijferlijst van de middelbare school en de datum waarop je je diploma hebt gehaald.
   

Je meldt je aan met je DigiD

 • Als je in Nederland woont en een Burgerservicenummer hebt, meld je je op Studielink aan met je DigiD.
 • Als je nog geen DigiD hebt, kun je dat via de site van Studielink of DigiD aanvragen. Na aanvraag van je DigiD duurt het ongeveer 5 dagen voordat je de activeringscode per post ontvangt. Met je DigiD worden je gegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie gecontroleerd. Als die controle om wat voor reden dan ook niet lukt, krijg je een mailtje van Studielink dat je een kopie van je paspoort moet opsturen naar de Universiteit Leiden.
 • Als je geen Burgerservicenummer hebt of als je een buitenlands woonadres hebt, kun je bij Studielink een inlogcode aanvragen. Let op: als je geen Nederlandse nationaliteit of vooropleiding hebt, moet je je pas aanmelden in Studielink nadat je toegelaten bent door de Universiteit Leiden.

Direct toelaatbaar
Als jouw diploma direct toegang geeft tot de bachelor die jij wilt volgen (zie aanmelding en toelatingseisen), dan laat het online toelatingsportaal van Universiteit Leiden direct weten dat je toelaatbaar bent. Je hoeft dan geen toelatingsverzoek in te dienen.

Wel neem je deel aan de 2 selectierondes (tenzij je onder de 8+-route valt). Over de vervolgstappen ontvang je per e-mail nadere instructies. Na alle vervolgstappen krijg je een rangnummer en krijg je, afhankelijk van je ranking, wel of niet een plaats aangeboden voor de opleiding.

Let op: je moet daarna nog wel je aanmelding in Studielink voltooien! 

Niet direct toelaatbaar
Als je diploma niet direct toegang geeft tot de bachelor van je keuze, dan zal het online toelatingsportaal van Universiteit Leiden je laten weten dat je niet direct toelaatbaar bent. Je moet dan een toelatingsverzoek indienen.

In het algemeen ben je niet direct toelaatbaar als:

 1. Aanstaande internationale student zonder Nederlands diploma.
 2. Aanstaande Nederlandse student zonder het juiste vwo-diploma. Bijvoorbeeld als je een internationaal diploma hebt, of een vwo-diploma zonder het juiste profiel.
 3. Aanstaande student met een Antilliaans vwo-diploma. De Universiteit Leiden kan dit diploma niet verifiëren in Studielink. Daarom verzoeken we je om gewaarmerkte kopieën van je diploma en cijferlijst naar ons te sturen.
Kom studeren aan de Universiteit Leiden!
Kom studeren aan de Universiteit Leiden!

Deel 2: Dien online een toelatingsverzoek in bij de Universiteit Leiden

Als je niet direct toelaatbaar bent, moet je een toelatingsverzoek indienen via het online toelatingsportaal van Universiteit Leiden.

In de online toelatingsportaal van Universiteit Leiden kun je alle benodigde documenten uploaden en krijg je een aantal aanvullende vragen. In het toelatingsportaal vind je ook een overzicht van alle opeenvolgende stappen die je moet doorlopen om je toelatingsverzoek compleet te maken en in te dienen. Volg de aanwijzingen hierbij zorgvuldig op.

We raden je aan om je toelatingsverzoek zo vroeg mogelijk in te dienen, zodat je op tijd weet waar je aan toe bent.

Alle studenten met een buitenlands diploma moeten administratiekosten betalen van € 100, waarbij terugbetaling niet mogelijk is. Als de Universiteit Leiden de betaling heeft ontvangen, nemen we je toelatingsverzoek in behandeling. Betaal de administratiekosten daarom zo snel mogelijk, want anders loopt de behandeling van je toelatingsverzoek vertraging op. 

In het online toelatingsportaal staat exact beschreven hoe je de administratiekosten kunt betalen.

Vrijstelling administratiekosten
Heb je een Nederlands vwo-diploma en/of een propedeuse- of einddiploma van een Nederlandse hbo- of wo- instelling? Dan ben je vrijgesteld van de € 100,-, administratiekosten. Dit geldt ook voor studenten met een vwo, propedeuse of einddiploma (hbo/wo) van een hoger-onderwijsinstelling op Aruba, Curaçao of Sint-Maarten.

Daarnaast geldt vrijstelling voor:

 • Studenten met een European Baccalaureate diploma van de Nederlandse afdeling (NE = Taal 1).
 • Studenten die al eerder ingeschreven hebben gestaan als bachelor/master of SAP/exchange student bij Universiteit Leiden (inclusief pre-master studenten).
 • Studenten die een vluchtelingenstatus in Nederland hebben (verblijfsvergunning voor asiel).
 • Studenten die eerder toegelaten zijn tot een opleiding aan de Universiteit Leiden en hebben verzocht om op een later moment te mogen instromen bij deze opleiding. Dit geldt niet als je je voor een andere opleiding of andere specialisatie wilt aanmelden.

Andere redenen voor vrijstelling van betaling van de administratiekosten worden niet geaccepteerd.

Let op: als jouw toelatingsaanvraag verloopt via de colloquium doctum-procedure, dan kun je niet worden vrijgesteld van de administratiekosten, ongeacht je eerdere opleiding(en).

Als je je toelatingsverzoek hebt ingediend, vind je in het online toelatingsportaal informatie over het aanbod van hulp bij het vinden van huisvesting, het aanvragen van een visum of verblijfsvergunning of het aanvragen van een studiebeurs. Houd bij deze aanvragen rekening met de deadlines.

 • Het Admissions Office controleert of je de € 100,- administratiekosten betaald hebt. Zo niet, dan kijken ze of je in aanmerking komt voor vrijstelling van de betaling. Als de betaling van de administratiekosten verwerkt is of als je in aanmerking komt voor vrijstelling, krijg je bericht dat je verzoek compleet is of dat er nog (extra) documenten/gegevens nodig zijn.
 • Als je toelatingsverzoek compleet is, wordt deze doorgestuurd naar de toelatingscommissie van de betreffende faculteit. Deze commissie beslist of je voldoet aan de gestelde toelatingsvoorwaarden van de opleiding van je keuze.
 • De Universiteit Leiden probeert je binnen vier tot zes weken na ontvangst van jouw toelatingsverzoek en betaling van de administratiekosten te informeren over het besluit. In de tussentijd kun je de status van je verzoek online raadplegen.

Het Admissions Office zal je na vier tot zes weken mailen over het besluit van de Toelatingscommissie. Er zijn dan drie mogelijkheden:

 1. Je bent toegelaten.
  je hebt aan alle toelatingsvoorwaarden voldaan.
 2. Je bent voorwaardelijk toegelaten.
  Je wordt toegelaten als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. De voorwaarden staan vermeld in het toelatingsbesluit.
 3. Je bent niet toegelaten, omdat je niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.
  De redenen worden duidelijk vermeld in de afwijzingsbrief.

Mocht je het bericht ontvangen dat je toegelaten bent: gefeliciteerd! Je moet nu nog wel een aantal vervolgstappen doorlopen om je inschrijving te voltooien.

Als je (voorwaardelijk) bent toegelaten, zal het Admissions Office verdere informatie toesturen over het inleveren van gewaarmerkte kopieën van je vooropleiding en je officiële inschrijving aan de Universiteit Leiden.

Corrigeren selectiepoging
Mocht je niet toegelaten worden of besluiten toch niet te willen deelnemen aan de selectie, denk er dan aan om je uit te schrijven in Studielink, vόόr 15 januari 2021 (anders is er een selectiepoging verspeeld). Vergeet daarnaast ook niet om je verbruikte selectiepoging te laten corrigeren, dit kun je doen via het formulier Verzoek corrigeren verbruikte selectiepoging

Als je (voorwaardelijk) toegelaten bent, vragen we je om ons te laten weten of je het aanbod aanneemt om aan de Universiteit Leiden te komen studeren. In het toelatingsportaal heb je drie keuzes:

 1. Je accepteert het aanbod.
 2. Je wijst het aanbod af.
 3. Je wijst het aanbod af, maar zou graag op een later moment starten.

Je ontvangt vervolgens van ons een bevestiging van je keuze en bijbehorende informatie.

Deel 3: Rond je inschrijving af in Studielink

Om je aanmelding voor een bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden af te ronden, moet je je registreren via Studielink. We adviseren je om dit zo snel mogelijk te doen.

Voor deze opleiding met numerus fixus  is de deadline voor je inschrijving in Studielink 15 januari 2021.

Dien alle vereiste documenten in voor de officiële start van de opleiding. Als niet alle vereiste documenten voor de start van de opleiding zijn ingediend, kun je niet met de opleiding starten.

Voltooi nu je inschrijving voor je bacheloropleiding in Studielink.

Vul je betalingsgegevens in Studielink in en verstuur alle benodigde documenten voor de officiële startdatum van jouw bachelorstudie. Als je dit niet doet, betekent dit dat je niet mag studeren.

Heb je vragen over Studielink? Raadpleeg dan de ‘Ik heb een vraag’ pagina van Studielink.

Betaal je collegegeld voor de officiële startdatum van je bacheloropleiding of sluit een betalingsovereenkomst. Door je betaalgegevens in te vullen, laat je aan ons weten of je betaalt via een ‘digitale machtiging’ (zodat wij het collegegeld van je rekening af kunnen schrijven), of ‘betaling op andere wijze’ (bijvoorbeeld door zelf het collegegeld over te maken). Zorg dat je de betaling hebt gedaan voor start van het collegejaar, anders kan je niet starten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.