Universiteit Leiden

nl en

Geneeskunde (BSc)

Aanmelden in 5 stappen

Hieronder lees je hoe je je in 5 stappen kunt aanmelden voor de selectie van de opleiding Geneeskunde en wat de selectie inhoudt. Let goed op de deadlines:

Stap 1: Aanmelden in Studielink

Je kunt je vanaf 1 oktober 2022  tot en met 15 januari 2023 aanmelden in Studielink  voor de selectie Geneeskunde in Leiden.

Heb je vragen over Studielink? Raadpleeg dan de ‘Ik heb een vraag’ pagina van Studielink.

Stap 2: Aanleveren routeverklaring

Stap 3: Uploaden 6vwo cijfers, aanvraag faciliteiten bij functiebeperking en indienen toelatingsverzoek

Deze stap bestaat uit drie onderdelen. In onderstaande uitklapvensters lees je precies welke handelingen je moet volgen. Onderstaande stappen moeten uiterlijk 31 januari 2023 zijn afgerond.

Alleen indien je in mei 2023 het volledige VWO eindexamen doet (profiel Natuur & Gezondheid mét natuurkunde of  profiel Natuur & Techniek mét biologie) stuur je, naast de routeverklaring, ook een gescande kopie van de gewaarmerkte 6vwo SE-cijfers met peildatum 13 januari 2023 (cijfers behaald t/m 12 januari 2023). Het gaat om de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde wiskunde A of B en Nederlands en evt. Engels (Engels alleen 8+-kandidaten). Je kunt de 6vwo-cijfers met peildatum 12 januari pas vanaf 13 januari 2023 inleveren en dit kan tot uiterlijk 31 januari. Voor uitleg: Instructies voor het aanleveren van de routeverklaring en evt. cijfers

Let op: Let op: De routeverklaring én de cijfers met peildatum moeten uiterlijk 31 januari 2023 zijn ingeleverd, dus zodra de cijfers bij je school beschikbaar zijn, vraag deze dan direct na 13 januari 2023 aan, zodat ze tijdig geupload kunnen worden in het universitaire registratiesysteem uSis (zie Instructies voor het aanleveren van documenten in uSis; Je ontvangt na aanmelding in Studielink de inloggevens voor uSis).

* De schoolexamencijfers (SE-cijfers) vloeien voort uit het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Elke school heeft voor elk vak een PTA gedefinieerd. De schoolexamencijfers worden (voor de meeste vakken) opgebouwd vanaf klas 4. Tijdens klas 4, 5 en 6 komen daar telkens nieuwe cijfers bij van toetsen uit het PTA. In klas 6 is het SE-cijfer dus mede opgebouwd uit resultaten uit de jaren daarvoor en niet alleen uit resultaten uit het zesde jaar.

Voor de selectie vragen we naar de 6vwo SE-cijfers van de 5 (of 6) vakken met peildatum 13 januari (cijfers behaald tot en met12 januari 2023. Het kan zijn, dat op 12 januari 2023 nog niet al je toetsresultaten zijn opgenomen in het schoolexamencijfer. Misschien volgt er later nog een toets of herkansing. Dat is niet erg. Het gaat om de stand van zaken op dat moment. Dat is een representatief cijfer, omdat het gebaseerd is op je prestaties vanaf de vierde klas.

Het schoolcijferregistratiesysteem kan deze cijfers precies op die datum genereren als een cijfer met 1 decimaal. Ook na 13 januari 2023 kan de stand van het SE-cijfer met peildatum 13 januari (cijfers behaald t/m 12 januari 2023) voor een vak uit het systeem gehaald worden. Dus bv. op 20 januari kan het cijfer worden opgevraagd met peildatum 13 januari (cijfers behaald t/m 12 januari 2023).

Een toelatingsverzoek indienen kan uiterlijk 31 januari 2023 (voor kandidaten met afwijkende vooropleiding).

Alleen de kandidaten met een andere vooropleiding of ontbrekend vak moeten een toelatingsverzoek indienen. Check hier of jij een toelatingsverzoek moet indienen 

Uitleg over hoe je een toelatingsverzoek moet indienen, vind je hier.

Uiterlijk 31 januari 2023: aanvragen bij extra faciliteiten i.v.m. functiebeperking, bv. dyslexie.

Als onderdeel  van de selectie  van de 8+-route stuur je uiterlijk 31 januari 2023 je personal statement op. Dit is een beschrijving van jou als persoon en als aankomend student. Het personal statement is geen cv., maar een verkenning van je eigen geschiktheid voor de opleiding en je eigenschappen om een goede arts te worden. Je legt uit waarom je Geneeskunde wilt gaan studeren en waarom jij vindt dat je geschikt bent voor deze opleiding. Per mail ontvang je een uitgebreide uitleg over de inhoud van je personal statement.

De instructies voor het uploaden van je personal statement vind je hier.

Stap 4: BMAT selectietoets

Op 4 maart maak je de BMAT selectietoets in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw) in Utrecht. (met uitzondering van de 8+-kandidaten). Alle informatie hierover vind je hier

Stap 5: Eindscore en plaatsing

Vanaf 15 april kun je in Studielink je rangnummer zien en of je een plaats aangeboden krijgt of niet. Je eindscore van deze eerste ronde van de selectie bestaat bij route A voor 60% uit de gewogen score voor de BMAT en voor 40% uit je 6vwo SE-cijfers en bij route B voor 100% uit de BMAT.

De eindscore bij  de 8+-groep bestaat voor 70%  uit de 6vwo SE-cijfers en voor 30% uit het personal statement

Op 17 april ontvang je een toelichting op je selectiescore.

8+-kandidaten krijgen de hoogste rangnummers. Daarna volgen de rangnummers voor de overige kandidaten die de selectie hebben doorlopen.

Wordt jou een plaats aangeboden? Dan heb je twee weken de tijd om deze in Studielink te accepteren. Als je dit niet doet komt de plaats te vervallen. Je inschrijving is pas definitief als je alle gevraagde documenten hebt aangeleverd en jet collegegeld is betaald voor de officiële startdatum van je bacheloropleiding of een betalingsovereenkomst is afgesloten. Door je betaalgegevens in te vullen, laat je aan ons weten of je betaalt via een ‘digitale machtiging’ (zodat wij het collegegeld van je rekening af kunnen schrijven), of ‘betaling op andere wijze’ (bijvoorbeeld door zelf het collegegeld over te maken). Zorg dat je de betaling hebt gedaan voor start van het collegejaar, anders kan je niet starten.

Is je rangnummer te hoog en heb je geen plaats aangeboden gekregen? Er bestaat een kans dat dit alsnog gebeurt, als een andere student zijn plaats weigert of niet accepteert. In dat geval ontvang je een mail van Studielink.

Documentatie

Klik op deze link voor het visuele tijdspad, inclusief deadlines.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.