Universiteit Leiden

nl en

Geneeskunde (BSc)

Aanmelding en toelatingseisen

Als je Geneeskunde wilt studeren moet je eerst deelnemen aan de selectie en plaatsing. Daarvoor moet je voldoen aan een aantal voorwaarden en deadlines.

Toelating

Je kunt je vanaf 1 oktober t/m 15 januari aanmelden in Studielink voor de selectie voor Geneeskunde in Leiden. Hoe het aanmelden werkt lees je op de pagina algemene aanmeldingsprocedure. Je kunt je aanmelden als je in het bezit bent of komt van een:

 • Nederlands vwo-diploma, profiel Natuur & Gezondheid mét natuurkunde (vernieuwde 2e fase, behaald in 2010 of later)
 • Nederlands vwo-diploma, profiel Natuur & Techniek mét biologie (vernieuwde 2e fase, behaald in 2010 of later)

Wil je meer weten de aanmeldprocedure? Lees dan het reglement Selectie Geneeskunde. In uitzonderlijke gevallen (onvoorziene omstandigheden of overmacht) kan 
van deze procedure worden afgeweken.

De routes tot toelating

Als je voor 15 juli 2022 aan de toelatingseisen voldoet, mag je meedoen aan de selectie en word je ingedeeld in route A of B. Of je onder route A of B valt heeft gevolgen voor het wel of niet meetellen van je 6 vwo-cijfers. In de onderstaande uitklapmenu's lees je onder welke route jij valt.

Vwo-profiel Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek

Onder Route A vallen kandidaten die:

 • In mei 2022 het volledig schriftelijk vwo-eindexamen met goed gevolg zullen afleggen met het profiel Natuur en Gezondheid met Natuurkunde of het profiel Natuur en techniek met biologie

Voor route A-kandidaten tellen de 6 vwo SE-cijfers met peildatum 14 januari 2022 mee. Deze worden opgevraagd bij de school en moeten uiterlijk 31 januari via het universitaire registratiesysteem uSis geüpload zijn. Je ontvangt hiervan de inloggegevens na aanmelding voor de opleiding.

Studenten die niet voor de 8+ route in aanmerking komen, moeten de BMAT-toets maken.

Heb je op peildatum 14 januari 2022 een 6 vwo SE-gemiddelde van 8,00 of meer voor de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde wiskunde A of B, Nederlands en Engels? Dan val je onder de 8+regeling en hoef je de BMAT niet te maken. Je maakt wel de non-cognitieve testen (voor de reguliere kandidaten de tweede selectieronde). Voorwaarde is dat je uiterlijk 31 januari 2022 je 6 vwo SE-cijfers en routeverklaring hebt ingeleverd.

Indien je niet in mei 2022 het volledige 6vwo eindexamen gaat doen of een andere vooropleiding hebt, val je onder route B.

Onder route B vallen onder andere kandidaten die:

 • in mei 2022 deels meedoen aan het centraal schriftelijk eindexamen vwo, met als doel het behalen van het vwo-diploma met het juiste profiel voor deze opleiding
 • in 2021 of eerder al in het bezit waren van een vwo-diploma met het juiste profiel
 • een buitenlands diploma hebben (bv. IB, EB)
 • deficiënties hebben in hun vakkenpakket
 • met een andere vooropleiding
 • 5 en 6 vwo in 1 jaar doen of hebben gedaan

Kandidaten met onder andere een buitenlands diploma, deficiënties in het vakkenpakket, een andere vooropleiding moeten een toelatingsverzoek indienen.

Functiebeperking

Het LUMC vindt het belangrijk dat de selectie en plaatsing toegankelijk en eerlijk is voor kandidaten met een functiebeperking. Het is mogelijk om extra tijd te krijgen in verband met dyslexie of een andere functiebeperking. Bekijk deze pagina voor meer informatie over dit onderwerp.

Andere vooropleiding?

Heb je een ander profiel, of een niet-Nederlands diploma? Bekijk dan deze pagina voor meer informatie.

Vakken volgen als gaststudent

Studenten van de Universiteit Leiden en van andere universiteiten kunnen als gaststudent/bijvakstudent vakken volgen van de bachelor en de master Geneeskunde. In verband met een beperkte capaciteit is deze mogelijkheid er niet voor onderdelen van het eerste studiejaar van de bachelor.

Zorg dat je van tevoren alle nodige informatie hebt over de vakken die je wilt volgen. In verband met beperkte capaciteit kun je niet deelnemen aan vakken van het eerste jaar. Informatie over de vakken vind je in de studiegids en wanneer ze gegeven worden in het onderwijsrooster. Twijfel je of een bepaald vak geschikt voor je is, neem dan contact op met de studieadviseur.

Om in aanmerking te komen voor een plek als gaststudent/bijvakstudent heb je een akkoordverklaring nodig van je eigen examencommissie of studieadviseur. Verder moet je kunnen aantonen dat je over voldoende achtergrondkennis beschikt om het vak/de vakken te kunnen volgen. Definitieve deelname is alleen mogelijk bij voldoende beschikbare plaatsen.

 1. Vraag een geen-bezwaar verklaring aan: Stuur uiterlijk 6 weken voordat het vak dat je wilt volgen de volgende documenten naar studieadviseurgnk@lumc.nl:
  - Ingevuld formulier ‘Verzoek tot inschrijving als gaststudent/bijvakstudent’ (download onderaan deze pagina)
  - Akkoordverklaring van de examencommissie/studieadviseur van je hoofdstudie
  - Documenten waarmee je kunt aantonen dat je beschikt over de noodzakelijke achtergrondkennis
  - De studieadviseur van het LUMC legt het verzoek voor aan de coördinator van het betreffende vak. Gaat deze akkoord, dan krijg je van de studieadviseur een geen-bezwaar verklaring. Deze heb je nodig voor de volgende stap.
 2. Schrijf je in: Print het inschrijfformulier, vul het in en stuur het op of lever het in naar/bij het op het formulier vermelde adres. Stuur de volgende documenten mee:
  - Akkoordverklaring van de examencommissie/studieadviseur van je hoofdstudie
  - Geen-bezwaar verklaring van het LUMC
  - Bewijs Betaald Collegegeld, dit kun je afhalen bij de universiteit van je hoofdstudie
 3. Afhandeling inschrijving: Na inschrijving krijg je een studentnummer van de Universiteit Leiden, een u-account en toegang tot online leeromgeving Blackboard. De studieadviseur van het LUMC zorgt dat je wordt aangemeld bij de studentenadministratie en de coördinatoren van het betreffende vak. De studieadviseur informeert je ook over andere belangrijke zaken.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie, neem dan contact op met selectiegnk@lumc.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.