Universiteit Leiden

nl en

Geneeskunde (BSc)

8+ Route

Leg je in mei 2022 het volledige schriftelijk vwo-examen af met het profiel Natuur & Gezondheid met natuurkunde of Natuur & Techniek met biologie? En heb je op peildatum 14 januari 2022 ook een 6vwo SE-gemiddelde hoger of gelijk aan een 8,00 voor de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde A of B, Nederlands en Engels? Dan val je onder de 8+ Route.

Let op: De routeverklaring én de cijfers met peildatum moeten uiterlijk 31 januari 2022 zijn ingeleverd, dus zodra de cijfers bij je school beschikbaar zijn, vraag deze dan direct na 14 januari 2022 aan, zodat ze tijdig geupload kunnen worden in het universitaire registratiesysteem uSis. Zie instructies, je ontvangt na aanmelding in Studielink de inloggegevens voor uSis.

De schoolexamencijfers (SE-cijfers) vloeien voort uit het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Elke school heeft voor elk vak een PTA gedefinieerd. De schoolexamencijfers worden (voor de meeste vakken) opgebouwd vanaf klas 4. Tijdens klas 4, 5 en 6 komen daar telkens nieuwe cijfers bij van toetsen uit het PTA. In klas 6 is het SE-cijfer dus mede opgebouwd uit resultaten uit de jaren daarvoor en niet alleen uit resultaten uit het zesde jaar.

Voor de selectie vragen we naar de 6vwo SE-cijfers van de 5 (of 6) vakken op 14 januari 2022. Het kan zijn, dat op 14 januari 2022 nog niet al je toetsresultaten zijn opgenomen in het schoolexamencijfer. Misschien volgt er later nog een toets of herkansing. Dat is niet erg. Het gaat om de stand van zaken op dat moment. Dat is een representatief cijfer, omdat het gebaseerd is op je prestaties vanaf de vierde klas.

Het schoolcijferregistratiesysteem kan deze cijfers precies op die datum genereren als een cijfer met 1 decimaal. Ook na 14 jan 2022 kan de stand van het SE-cijfer voor een vak uit het systeem gehaald worden. Dus bv. op 20 januari kan het cijfer worden opgevraagd op datum 14 januari.

Indien de routeverklaring en de cijfers op 31 januari 2022 niet zijn ingeleverd, voldoe je niet aan de voorwaarden van deelname aan de selectie en word je uitgesloten van deelname aan de selectie.

PS: Je doet niet mee aan de eerste selectieronde (BMAT) maar wél aan de selectieronde op 19 maart 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.