Universiteit Leiden

nl en

Engelse taal en cultuur (BA)

In deeltijd

De opleiding Engelse taal en cultuur kan ook in deeltijd gevolgd worden.

Programma en studielast

Het deeltijdprogramma verschilt alleen in studieduur van het voltijdprogramma. De cursusduur is vierenhalf jaar, waarbij elk jaar een studielast heeft van ongeveer 40 EC. Uitzondering hierop is het eerste jaar dat een studielast van 45 EC heeft. Het gemiddelde aantal uren dat per week aan de studie moet worden besteed, is 20-30 uur.

Dag of avond

Het programma wordt overdag aangeboden. In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat gevorderde cursussen aan het begin van de avond gegeven worden. Al het onderwijs wordt op maandag t/m donderdag aangeboden. Vrijdag is doorgaans onderwijsvrij.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie