Universiteit Leiden

nl en

Biomedische wetenschappen (BSc)

Voor PRE-studenten

Als deelnemer aan het Pre-University College van Universiteit Leiden hoef je niet deel te nemen aan de BMAT. Wel lever je de routeverklaring en 6vwo SE-cijfers in.

Je neemt ook deel aan de tweede selectieronde. In deze selectieronde worden je niet-cognitieve vaardigheden getest. Voorbereiding hierop is niet mogelijk of nodig. 

Geplaatste Pre-University en 8+-kandidaten krijgen de hoogste rangnummers.

Tijdspad

Voor kandidaten van het Pre-University College van de Universiteit Leiden

1 oktober 2020- 15 januari 2021 

  • Je kunt je vanaf 1 oktober t/m 15 januari aanmelden in Studielink voor de selectie voor Biomedische Wetenschappen in Leiden.

31 januari 2021, 12:00 uur 's middags

  • Stuur vóór 12.00 uur ‘s middags  een ‘routeverklaring’  in.
  • Via het universitaire registratiesysteem uSis lever je ook een gescande kopie van de gewaarmerkte cijferlijst 6vwo SE-cijfers tot en met 15 januari 2021 in. Voor uitleg: zie Cijfers en BMAT. Indien je je routeverklaring en 6vwo SE-cijfers niet hebt ingeleverd voor 31 januari om 12:00 uur, word je uitgesloten van deelname!
  • Studenten met een functiebeperking: Heb je voor je studie bijzondere faciliteiten nodig? Lever dan uiterlijk 31 januari 12.00 uur ’s middags je verzoek en verklaring aan. Voor uitleg: zie ‘Hoe kan ik aanspraak maken op voorzieningen i.v.m. een functiebeperking?’

13 maart 2021 

  • Ben je door naar de tweede ronde? Bevestig je deelname uiterlijk 13 maart. Je ontvangt hiervoor een online formulier.

20 maart 2021

  • Selectiedag: de niet-cognitieve vaardigheden worden getest. Voorbereiding hierop is niet mogelijk of nodig.

15 april 2021

  • Je scores voor de eerste en tweede ronde worden vertaald naar een eindscore. Deze eindscore ontvang je 15 april. Pre-University en 8+-kandidaten krijgen de hoogste rangnummers.
  • Op 15 april kun je in Studielink je rangnummer zien. Als je een plaats aangeboden krijgt heb je twee weken de tijd om deze plaats te accepteren. Krijg je geen plaats aangeboden? Het kan zo zijn dat je alsnog een plaats krijgt aangeboden als een andere student zijn plaats niet accepteert. Je ontvangt in dat geval een e-mail.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met het loket Selectie en plaatsing via selectiebw@lumc.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.