Universiteit Leiden

nl en

Biomedische wetenschappen (BSc)

Eerste selectieronde: Cijfers en BMAT

Biomedische wetenschappen is een intensieve opleiding met een hoog studietempo. Daarom bekijken we in de eerste selectieronde op twee manieren of je de nodige kennis en basisvaardigheden bezit. Dit doen we via je cijfers en de Biomedical Admissions Test (BMAT).

Cijfers

Er zijn twee routes mogelijk, waarbij je 6vwo-cijfers wel of niet meetellen. 

6vwo SE-cijfers tot en met 15 januari 2022 tellen mee

Indien je in mei 2022 het volledige schriftelijk vwo-examen aflegt met het profiel Natuur & Gezondheid met natuurkunde of Natuur & Techniek met biologie, val je onder route A

Je 6vwo SE-cijfers tot en met 14 januari 2022 tellen verplicht mee. Het betreft de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde a of b en Nederlands. In aanvulling op de BMAT, geven deze cijfers een goed beeld van hoe je kennis ervoor staat voor de vakken die belangrijk zijn voor Biomedische wetenschappen*. 

Let op: De routeverklaring én de cijfers met peildatum moeten uiterlijk 31 januari 2022 zijn ingeleverd, dus zodra de cijfers bij je school beschikbaar zijn, vraag deze dan direct na 14 januari 2022 aan, zodat ze tijdig geupload kunnen worden in het universitaire registratiesysteem uSis (zie instructies, je ontvangt na aanmelding in Studielink de inloggevens voor uSis).

 

* De schoolexamencijfers (SE-cijfers) vloeien voort uit het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Elke school heeft voor elk vak een PTA gedefinieerd. De schoolexamencijfers worden (voor de meeste vakken) opgebouwd vanaf klas 4. Tijdens klas 4, 5 en 6 komen daar telkens nieuwe cijfers bij van toetsen uit het PTA. In klas 6 is het SE-cijfer dus mede opgebouwd uit resultaten uit de jaren daarvoor en niet alleen uit resultaten uit het zesde jaar.

Voor de selectie vragen we naar de 6vwo SE-cijfers van de 5 (of 6) vakken op 14 januari 2022. Het kan zijn, dat op 14 januari 2022 nog niet al je toetsresultaten zijn opgenomen in het schoolexamencijfer. Misschien volgt er later nog een toets of herkansing. Dat is niet erg. Het gaat om de stand van zaken op dat moment. Dat is een representatief cijfer, omdat het gebaseerd is op je prestaties vanaf de vierde klas.

Het schoolcijferregistratiesysteem kan deze cijfers precies op die datum genereren als een cijfer met 1 decimaal. Ook na 14 jan 2022 kan de stand van het SE-cijfer voor een vak uit het systeem gehaald worden. Dus bv. op 20 januari kan het cijfer worden opgevraagd op datum 14 januari.

Je eindscore van deze eerste ronde van de selectie bestaat voor 60% uit de gewogen score voor de BMAT en voor 40% uit je 6vwo SE-cijfers.

Klik hier voor meer informatie over de 8+ Route.

Indien je niet in mei 2022 het volledige 6vwo eindexamen gaat doen, val je onder route B.

Je score voor ronde 1 wordt bij route B voor 100% bepaald door de BMAT.

Aanleveren routeverklaring en cijfers

Instructies voor het (niet) aanleveren de routeverklaring en cijfers staan in onderstaande uitklapmenu’s beschreven.

Alle kandidaten moeten de routeverklaring inleveren. Hierin geef je aan onder welke route je valt (A, B, of 8+). De kandidaten van route A, en 8+  leveren ook de SE-cijfers in. Uiterlijk 31 januari 2022 12.00 uur. Indien de routeverklaring en de cijfers op 31 januari 2022 niet zijn ingeleverd, voldoe je niet aan de voorwaarden van deelname aan de selectie en word je uitgesloten van deelname aan de selectie.

1. Open het formulier routebepaling, vul het in en klik op verzenden.

2. Je ontvangt per e-mail een bevestiging van het ingevulde formulier. Bewaar de mail.

3. Kandidaten route A: scan het gewaarmerkte afschrift van je 6vwo SE-cijfers (met 1 decimaal).  Het afschrift van je 6vwo SE-cijfers moet zijn voorzien van een datum en handtekening van docent of decaan van de school. Controleer op leesbaarheid en sla het document op, met de naam: Achternaam_kandidaatnummer_6vwo-secijfers. Dus bv. Jansen_2387655_6vwo-secijfers.

4. Upload het afschrift van je 6vwo SE-cijfers vóór 12:00 's middags via 'Serviceaanvraag' in usis. 

Account universitair registratiesysteem (uSis)

Zodra je je hebt aangemeld bij Studielink, krijg je een account voor uSis, het registratiesysteem van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over hoe je werkt met het registratiesysteem uSIS vind je in de Instructie Serviceaanvraag.

Biomedical Admissions Test (BMAT)

Op zaterdag 19 februari neem je deel aan de BMAT. Deze toets vindt online plaats onder digitaal toezicht. Je hoeft dus niet naar een examenlocatie te komen. De BMAT toetst aanleg en vaardigheden, wetenschappelijke kennis en toepassing daarvan, en hoe goed je ideeën kunt ontwikkelen, verwerken en communiceren.

Met behulp van online proctoring (test maken onder digitaal toezicht) wordt de test gemaakt. Dat wil zeggen dat je je test maakt terwijl er opnames worden gemaakt van je scherm, van jezelf en van je omgeving.

Je maakt de test thuis in een rustige vertrouwde omgeving. De proctoring software werkt alleen in de gratis browser Google Chrome. De computer of laptop van de kandidaat moet voorzien zijn van een microfoon en een webcam. Zorg ervoor, dat je 19 februari de test maakt zonder dat je gestoord wordt.

Ongeveer een week van tevoren ontvang je een e-mail met praktische informatie over de BMAT. Je krijgt dan ook je inloggegevens om vooraf te checken of het lukt om in te loggen. Test je inlog ruim van tevoren, zodat je op de dag zelf geen problemen of stress ondervindt.

De Cambridge Assessment Admissions Testing (CAAT) van de University of Cambridge organiseert de test op deze dag speciaal voor het LUMC. De test is in het Engels en bestaat uit drie delen. De BMAT Leiden is ontworpen om aan te sluiten op Nederlandse kandidaten.

Sectie 1: Aanleg en vaardigheden

  • 60 minuten
  • 35 multiple-choice vragen
  • Test algemene vaardigheden op het gebied van probleemoplossing, argumenten begrijpen, data-analyse en het trekken van conclusies.

Sectie 2: Wetenschappelijke kennis en toepassingen

  • 40 minuten
  • 27 multiple-choice vragen
  • Test hoe goed je wetenschappelijke kennis en wiskunde op het niveau van de middelbare school kunt toepassen.

Sectie 3: Schrijfopdracht

  • 30 minuten
  • één schrijfopdracht, keuze uit vier vragen
  • test hoe goed je ideeën kunt ontwikkelen, verwerken en schriftelijk communiceren.

De test gaat grotendeels uit van de kennis en vaardigheden van een scholier met het goede profiel aan het eind van 5vwo. We raden je aan om vooraf te oefenen voor de BMAT, zodat je vast gewend raakt aan het type vragen dat je kunt verwachten. Hieronder staan oefenvragen, specimen papers en documenten om je een idee te geven wat je kunt verwachten. 

Naast deze papers, kun je naar een algemene website over voorbereiden op de BMAT. Hier vind je onder andere een webinar en oude specimen papers. Let wel op: de BMAT Leiden wijkt iets af van deze papers en oude specimen papers kunnen onderwerpen bevatten die nu niet meer terugkomen in de BMAT.

Op deze website vind je ook de 'BMAT Section 2: Assumed Subject Knowledge guide', met een overzicht van de wetenschappelijke en wiskundige kennis die je nodig hebt voor de test. Het meeste hiervan heb je al gehad op school, maar mogelijk zijn er onderwerpen waar je minder vanaf weet en waar je nog informatie over wilt opzoeken. De gids is alleen online beschikbaar. Op de website staat een link (onder ‘access the guide’), waarop je kunt inloggen.

Let op: er zijn externe aanbieders van cursussen en materialen ter voorbereiding op de BMAT. Het LUMC, de Universiteit Leiden en de Cambridge Assessment Admissions Testing (CAAT) zijn hierin in geen enkele zin partij. Gebruikmaken van deze informatie is voor rekening en risico van de betrokkene zelf. De ondersteuning en informatie die het LUMC en CAAT aanbieden ter voorbereiding op de BMAT vind je op deze website en de website van CAAT. 

Score voor BMAT en cijfers

In maart (exacte datum volgt nog) maakt de Cambridge Assessment Admissions Testing de ‘ruwe’ resultaten voor de BMAT bekend op je personal webpage. Ook krijg je van het LUMC je eindscore voor ronde 1 en het besluit of je door bent naar ronde 2. 

Op basis van de resultaten van de eerste ronde en afhankelijk van het aantal kandidaten dat gerankt wordt op basis van artikel 7, lid 3 uit het reglement (onder voorbehoud van bekrachtiging door het College van Bestuur) worden maximaal 150 kandidaten uit route A en B toegelaten tot de tweede ronde. 

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over de BMAT? Bekijk dan eerst onze pagina met veelgestelde vragen, voordat je contact opneemt met de Universiteit Leiden. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.