Universiteit Leiden

nl en

Biomedische wetenschappen (BSc)

Aanmelding en toelatingseisen

Wil je Biomedische wetenschappen studeren en meedoen aan de selectie en plaatsing? Dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden en deadlines.

Toelatingseisen

Je kunt je vanaf 1 oktober t/m 15 januari aanmelden in Studielink voor de selectie voor Biomedische wetenschappen in Leiden. Hoe het aanmelden werkt lees je op de pagina algemene aanmeldingsprocedure. Je kunt je aanmelden als je in het bezit bent of komt van een:

  • Nederlands vwo-diploma, profiel Natuur & Gezondheid mét natuurkunde (vernieuwde 2e fase, behaald in 2010 of later)
  • Nederlands vwo-diploma, profiel Natuur & Techniek mét biologie (vernieuwde 2e fase, behaald in 2010 of later)

Wil je meer weten de aanmeldprocedure? Lees dan het reglement Selectie Biomedische wetenschappen. In uitzonderlijke gevallen (onvoorziene omstandigheden of overmacht) kan van deze procedure worden afgeweken.

De routes tot toelating

Als je voor 15 juli 2022 aan de toelatingseisen voldoet, mag je meedoen en word je ingedeeld in route A of B. Of je onder route A of B valt, heeft gevolgen voor het wel of niet meetellen van je 6vwo-SE-cijfers.

Vwo-profiel Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek

Onder Route A vallen kandidaten die: 

  • In mei 2022 het volledig schriftelijk vwo-eindexamen met goed gevolg zullen afleggen met het  profiel Natuur en Gezondheid met Natuurkunde of het profiel Natuur en techniek met biologie

Voor route A-kandidaten tellen de 6 vwo SE-cijfers met peildatum 14 januari 2022 mee. Deze worden opgevraagd bij de school en moeten uiterlijk 31 januari via het universitaire registratiesysteem uSis geüpload zijn. Je ontvangt hiervan de inloggegevens na aanmelding voor de opleiding.

Studenten die niet voor de 8+ route in aanmerking komen, moeten de BMAT-toets maken.

Heb je op peildatum 14 januari 2022 een 6 vwo SE-gemiddelde van 8,00 of meer voor de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde A of B, Nederlands en Engels? Dan val je onder de 8+regeling en hoef je de BMAT niet te maken. Je maakt wel de non-cognitieve testen (voor de reguliere kandidaten de tweede selectieronde). Voorwaarde is dat je uiterlijk 31 januari 2022 je 6vwo SE-cijfers en routeverklaring hebt ingeleverd.

Indien je niet in mei 2022 het volledige 6vwo eindexamen gaat doen of een andere vooropleiding hebt, val je onder route B.

Onder Route B vallen onder andere kandidaten die: 

  • in mei 2022 deels meedoen aan het centraal schriftelijk eindexamen vwo, met als doel het behalen van het vwo-diploma met het juiste profiel voor deze opleiding
  • in 2020 of eerder al in het bezit waren van een vwo-diploma met het juiste profiel
  • een buitenlands diploma hebben (bv. IB, EB)
  • deficiënties hebben in hun vakkenpakket
  • met een andere vooropleiding 
  • 5 en 6 vwo in 1 jaar doen of hebben gedaan

Kandidaten met onder andere een buitenlands diploma, deficiënties in het vakkenpakket, een andere vooropleiding moeten een toelatingsverzoek indienen.

Functiebeperking

Het LUMC vindt het belangrijk dat de selectie en plaatsing toegankelijk en eerlijk is voor kandidaten met een functiebeperking. Het is mogelijk om extra tijd te krijgen in verband met dyslexie of een andere functiebeperking. Bekijk deze pagina voor meer informatie over dit onderwerp.

Andere vooropleiding

Heb je een ander profiel, of heb je een niet-Nederlands diploma? Bekijk dan deze pagina voor meer informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.