Universiteit Leiden

nl en
Informatica en Biologie - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen - Universiteit Leiden

Bioinformatica (BSc)

Over de opleiding

Bioinformatica gaat over het verrijken van biologische kennis door vaardigheden uit de informatica toe te passen op biologische data. Bovendien krijg je een sterke basis in de informatica, waar je alles leert over werken met grote hoeveelheden data.

Opbouw van de bacheloropleiding

In de eerste twee jaren van je studie werk je aan een stevige basis. Alle studenten volgen een basispakket aan informaticavakken waarin zowel de theorie als de praktische toepassing aan bod komt. Je vult dit basispakket aan met verdiepende biologievakken. De biologievakken omvatten 40% van de bachelor. Ieder studiejaar bestaat uit 60 studiepunten (EC). Ieder studiepunt staat gelijk aan 28 uur studeren.

Het fundament voor een succesvol verloop van de bachelor wordt in het eerste jaar, de propedeuse, gelegd. De informaticavakken volg je samen met studenten van de andere twee afstudeerrichtingen van de Informaticabachelor. Aan het eind van het eerste jaar heb je genoeg algemene kennis om te programmeren of een processor te ontwerpen. Daarnaast krijg je integratievakken als Sequence Analysis en Biological Data Sharing, die speciaal zijn ontwikkeld voor deze afstudeerrichting. De biologievakken volg je samen met Leidse Biologiestudenten. Je hebt laboratoriumpractica, waarin je leert werken met biologisch materiaal in een hoogwaardige onderzoeksomgeving.

De opbouw van het tweede jaar is vergelijkbaar met die van het eerste jaar. Een aantal vakken uit het Informatica-basispakket volg je in het tweede jaar. Verder volg je een aantal biologievakken en integratievakken over bioinformatica. Ook leer je hoe je wetenschappelijke publicaties moet lezen en presenteren.

In het derde jaar volg je meer verdiepende vakken waarin de combinatie van beide wetenschapsgebieden, informatica en biologie, centraal staat. Je sluit de bacheloropleiding af met een bachelorproject. Je doet je eigen onderzoek, waarbij je kunt kiezen uit alle expertisegebieden van Informatica in Leiden. Neem eens een kijkje in de LIACS Thesis Repository voor voorbeelden van scriptieonderwerpen en bachelorprojecten.

Lennard

Welke vakken vindt Lennard het leukst?

Lennard

‘Ik vind de programmeervakken heel leuk. Vaak ga je in groepjes aan het werk en krijg je een probleem voorgeschoteld. Aan het einde van de les heb je echt een systeem gecreëerd. Doordat je direct resultaten ziet, krijg je echt het gevoel dat je daadwerkelijk dingen leert en sprongen maakt.’

Hermes

Welke vakken vindt Hermes het leukst?

Hermes

‘Programmeermethoden en algoritmiek vond ik een leuk vak. We krijgen dan data uit DNA en daar moeten we met een bepaalde programmeertaal resultaten uithalen, analyseren en naar overeenkomsten zoeken. Daar is dus veel overlap tussen beide vakgebieden.’

Katy

Welke vakken doceert Katy?

Katy

‘Naast mijn onderzoek geef ik een aantal vakken aan studenten. Twee oriënterende eerstejaarsvakken die een overzicht geven van het vakgebied. Bij Bioinformatica geef ik ook vakken die gaan over de integratie tussen beide vakgebieden.’

Onderwijsvormen

De bachelorafstudeerrichting Bioinformatica duurt drie jaar. Bioinformatica studeren kost je een volle werkweek. In het eerste jaar heb je gemiddeld 16 contacturen. Daarnaast ben je 24 uur per week bezig met zelfstudie en het uitwerken van opdrachten.

Gedreven docenten presenteren de leerstof en verbinden die met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.

Samen met andere studenten werk je aan opgaven of projectopdrachten die zijn gebaseerd op de collegestof.

Tijdens de practica ga je vaak samen met een medestudent aan de slag achter de computer. Zo leer je de theorie toepassen in  de praktijk.

Binnen de biologie moet je kunnen werken met biologisch materiaal in een hoogwaardige onderzoeksomgeving. Je maakt hier direct kennis mee door de ver­schillende lab-practica. Zo leer je omgaan met de praktische zaken waar je in de beroepspraktijk mee te maken krijgt.

Thuis werk je aan opdrachten die mee kunnen tellen voor het eindcijfer van het vak.

Studiebegeleiding

Om je te helpen je studie succesvol en vlot te doorlopen biedt de Universiteit Leiden begeleiding en advies aan. Zowel op inhoudelijk gebied als op het gebied van bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling zijn er verschillende mensen en afdelingen bij de Universiteit Leiden die je daarbij kunnen helpen. De studieadviseur of studiecoördinator van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Alles over begeleiding en advies

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden