Universiteit Leiden

nl en

Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BSc)

Veel gestelde vragen

Staat je vraag er niet bij of is het antwoord niet duidelijk? Kijk dan onder 'Contact' met wie je het beste contact op kunt nemen.

Kijk eerst op deze website bij help.

Kijk eerst op deze website.

Een paar tips bij veel voorkomende problemen:

 • Je hebt je account nog niet geactiveerd (je hebt als het goed is een mail ontvangen van ULCN, check ook je spam), activeer deze.
 • Je krijgt vanuit ULCN een tijdelijk wachtwoord waarmee je 6x kan inloggen. Doe je dit vaker dan 6x en heb je je wachtwoord niet gewijzigd dan moet het wachtwoord gereset worden.
 • Je hebt de 's' niet voor je studentnummer gezet met inloggen.
 • Als er een wachtwoord wordt gereset of aangepast en je kunt niet meteen inloggen, kan het zijn dat er nog een aantal berichten in de queue staan tussen ULCN en uSis. 
 • Je staat ingeschreven als hogerejaars of gaststudent, check dit en wijzig evt. naar eerstejaars-aanmelding.
 • Als inloggen op een smartphone of tablet niet lukt, probeer het dan op een PC of desktop.
 • Probeer het later nogmaals.

Wanneer je al student bent in Leiden en al in kunt loggen in uSis, dan heb je geen aparte mail ontvangen, maar kun je inloggen met de gegevens die je normaal ook gebruikt.

Als het nog steeds niet lukt om in te loggen, neem dan contact op met Frontoffice studentenzaken.

Je kunt per studiejaar één keer deelnemen. In totaal mag je twee keer deelnemen aan het selectieproces. Mocht je gezakt zijn, vergeet dan niet om je selectiepoging te laten verwijderen.

Nee, je zult volgend jaar opnieuw moeten deelnemen aan selectie en plaatsing. Vergeet niet om je selectiepoging te verwijderen.

Mocht je besluiten toch niet te willen deelnemen aan de selectie, denk er dan aan om je uit te schrijven in Studielink, vόόr 15 januari 2022 (anders is er een selectiepoging verspeeld). Vergeet daarnaast ook niet om je verbruikte selectiepoging te laten corrigeren, dit kun je doen via het formulier Verzoek corrigeren verbruikte selectiepoging. Na die datum kan je een selectiepoging alleen maar verwijderen indien je je diploma niet hebt gehaald. 

Ja, in jouw geval kan het zijn dat je een cijferlijst twee keer moet aanleveren. Eén keer bij het toelatingsportaal in uSis (voor je toelatingsverzoek) en één keer met een service aanvraag (voor je selectie en plaatsing deelname).

Nee. Toelaatbaarheid staat los van selectie en plaatsing. Het kan zijn dat je bent toegelaten tot de opleiding maar dat je geen plaats aangeboden hebt gekregen. Of kan zijn dat je toelatingsverzoek is afgewezen maar dat je toch eerder een plek bij de opleiding aangeboden hebt gekregen. In beide gevallen kan je in september NIET starten met de opleiding.

Kijk bij 'aan te leveren documenten' voor instructies over hoe je je vooropleiding cijfers moet aanleveren. Dien uiterlijk op 31 januari 2022 een service aanvraag ‘cijfers vooropleiding’ in uSis (het registratiesysteem van de universiteit) in. Vul vervolgens ook het formulier ‘Selectie & Plaatsing BFW - Cijfers vooropleiding’ in voor deze deadline. De link naar dit formulier vind je in de welkomstmail die je vanuit de universiteit Leiden zult ontvangen na je aanmelding in studielink.
Je kunt bij het formulier kiezen uit:

 1. behaalde cijfers van de schoolexamens (SE) vanaf 4 vwo t/m 14-1-2022 (wanneer je in 2020-2021 in VWO5 zat) of t/m 15-1-2021 (wanneer je in 2019-2020 in VWO5 zat), uitgedrukt in één gemiddeld cijfer, op 1 decimaal
 2. Alle overige kandidaten met een VWO opleiding leveren de cijfers van het overgangsrapport VWO 5 in, op 1 decimaal
 3. HAVO5 eindexamen (indien je nu bezig bent met het behalen van HBO propedeuse)
 4. HBO propedeuse (indien propedeuse al behaald, anders SE cijfers VWO (peildatum 16 januari van eindexamenjaar) of HAVO5 cijfers)
 5. ik kan geen van bovenstaande cijfers aanleveren.

Zorg ervoor dat de cijfers die je aanlevert overeenkomen met de scan die je bij de service aanvraag hebt ingediend.
Mocht je voor één van de verplichte vakken geen cijfers kunnen aanleveren, stop dan met het invullen van het formulier, en stuur een mail naar vooraanmeldingBFW@leidenuniv.nl met als onderwerp 'S&P BFW: cijfers vooropleiding niet compleet'. Vermeld je studentnummer en leg duidelijk uit wat je situatie is. De opleiding zal vervolgens contact met je opnemen.

Een kandidaat die in verband met een functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie, gebruik wil maken van bijzondere faciliteiten dient dit bij de aanmelding, dan wel uiterlijk op 31 januari 2022 kenbaar te maken middels een service aanvraag in uSis (het registratiesysteem van de universiteit) en moet dit verzoek onderbouwen met documentatie (medische of psychologische verklaring en een verklaring van de school / opleiding). De beschikbare bijzondere faciliteit bestaat uit extra toetstijd bij de eerste en eventueel tweede selectieronde.

De eerste selectieronde vindt online plaats op een vast moment. Kandidaten die in het buitenland verblijven kunnen op dezelfde manier als kandidaten in Nederland deelnemen aan de toets. Voor kandidaten die een vast woonadres in het buitenland hebben en waarbij deelname aan ronde 2 een verplicht onderdeel is van het selectie en plaatsing proces zal er een online alternatief worden aangeboden. Maak wel uiterlijk op 31 januari 2022 via een service aanvraag in uSis (het registratiesysteem van de universiteit) kenbaar dat jij tot deze groep behoort. 

Dat is afhankelijk van hoe lang je ingeschreven bent geweest voor BFW in een eerder studiejaar. Als je minimaal 1 maand ingeschreven bent geweest voor BFW in het jaar voorafgaande aan komend academisch jaar en bovendien geen negatief BSA hebt ontvangen voor BFW, dan is je toelatingsbewijs 2 jaar geldig. Schrijf je in dat geval in studielink in als hogere jaars student (en niet als eerstejaars student). Je hoeft dan niet deel te nemen aan Selectie en Plaatsing. Stuur ook een mail naar vooraanmeldingBFW@science.leidenuniv.nl om de opleiding te laten weten dat je van plan bent om (met name) eerste jaars vakken te gaan volgen. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig informeren naar deadlines en verplichte acties over deelname. Sla de gepubliceerde data op en houd de website in de gaten voor actuele informatie. 

In het 'Reglement Selectie & Plaatsing Universiteit Leiden
Bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen 2022-2023
' staat precies beschreven aan welke vereisten je moet voldoende voor deelname aan het selectieproces. 

Deze vraag wordt erg vaak gesteld. Kort gezegd: Biomedische Wetenschappen richt zich met name op het ontrafelen van een ziekte; je wordt opgeleid tot wetenschapper in het medische veld. Bio-Farmaceutische Wetenschappen richt zich op geneesmiddelen, van het ontstaan van ziektes tot de effecten van het geneesmiddel in het lichaam. Je wordt opgeleid tot geneesmiddelenonderzoeker.

Ter info: zowel Biomedische Wetenschappen als Bio-Farmaceutische Wetenschappen hebben een numerus fixus en hebben elk een aparte  selectie en plaatsing procedure.

Ja en nee. Om aan de toelatingseisen van de master Farmacie te voldoen zal je in het derde jaar van BFW het vakkenpakket Farmacie moeten volgen. Let wel: niet iedereen zal hiervoor in aanmerking komen (er is een selectieprocedure aangezien er meer geinteresseerden dan plaatsen zijn). Vervolgens is er ook bij de master Farmacie een selectieprocedure. Weet je op het moment van je studiekeuze al (bijna) zeker dat je Farmacie wilt doen? Meld je dan aan voor één van de bachelor Farmacie opleidingen.

*De studie Farmacie richt zich op geneesmiddelen: wat is het effect, hoe dien je ze toe, hoe geef je voorlichting en hoe herken je ziekteverschijnselen? Check zelf op de website van de bachelor/master Farmacie opleidingen wat de toelatingseisen op dit moment zijn, en hoe de selectie procedure is ingericht.

Nee, eigenlijk niet. Voor een enkeling is er de mogelijkheid om via een premaster/zij-instroom geneeskunde toch bij de master geneeskunde terecht te komen, maar dit is zeker geen normale route die voor iedereen bereikbaar is. Als je echt geneeskunde wilt doen raden we je aan om je voor die studie aan te melden en je goed te doen beseffen dat BFW een heel andere studie is.

Geneesmiddelonderzoek bevat in toenemende mate computationele en wiskundige aanpakken. Daarnaast heeft de integratie van natuurkunde in de biologie grote vaart gekregen waardoor het mogelijk wordt fysiologische en pathologische processen, en de effecten daarop van geneesmiddelen, steeds meer op moleculair niveau kwantitatief te analyseren. Bij de opleiding zullen deze ontwikkelingen in de komende jaren steeds meer in het curriculum worden verwerkt.

In de jaren voordat er een numerus fixus was zijn er respectievelijk 280, 330 en 435 studenten in september gestart met de studie BFW. Er waren echter veel meer aanmelders! Hoe komt het dan dan niet al deze studenten zijn gestart met BFW? Redenen hiervoor kunnen zijn: 1) ze vinden na het doen van de matchingsactiviteit de studie toch niet zo interessant. 2) ze werden toegelaten bij hun eerste keuze studie. 3) ze voldeden niet aan de toelatingseisen (bv gezakt). 

Voor het collegejaar 2021-2022 hebben alle deelnemers aan de selectie uiteindelijk een plekje aangeboden gekregen. We verwachten dat dat voor 2022-2023 niet heel anders zal zijn maar zeker weten we het uiteraard niet. Laat je dus niet afschrikken door een hoog rangnummer. Er komen altijd weer plaatsen vrij doordat anderen besluiten toch niet te kunnen/willen starten.

Wanneer je niet aan de eisen van de opleiding voldoet, moet je deficiënties wegwerken door het behalen van de juiste toetsen op 6 vwo-niveau. Hieronder een overzicht waar je dit kunt doen:

Voor alle vakken: staatsexamen vo
Voor alle vakken: VAVO 
Voor wiskunde B, biologie, natuurkunde en scheikunde: CCVX
Voor wiskunde B, biologie, natuurkunde en scheikunde: Boswell-Bèta
Let op: voor de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde worden certificaten behaald aan Boswell-Bèta soms niet geaccepteerd (check bij de betreffende opleiding en universiteit).

Volg je op dit moment een HBO opleiding en wil je in jaar 2023-2024 instromen? Neem dan contact op met je de opleiding via vooraanmeldingBFW@science.leidenuniv.nl

Bij kandidaten die verhinderd zijn op de selectie dag door bezoek van een selectie dag bij een andere opleiding of door andere zwaarwegende omstandigheden dient een verzoek te worden ingediend bij de opleiding via email: selectieBFW@science.leidenuniv.nl. Dit laatste dient vergezeld te gaan van één of meer bewijsstukken waarmee de kandidaat deze omstandigheden aantoont. Het Faculteitsbestuur beslist vervolgens of de kandidaat toch tot de selectie kan worden toegelaten en welke voorziening daartoe getroffen wordt.
Let wel: een geplande vakantie is geeen zwaarwegende omstandigheid. De data van de selectiedagen zijn al vanaf 1 oktober op de website gepubliceerd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.