Universiteit Leiden

nl en

Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BSc)

Tijdspad selectie en plaatsing

Op deze pagina vind je het tijdspad voor selectie en plaatsing.

1 oktober 2021 - 15 januari 2022

  • Je kunt je vanaf 1 oktober t/m 15 januari aanmelden in Studielink voor de selectie voor Bio-Farmaceutische Wetenschappen

31 januari 2022, 23.59 uur CET

  • Alle kandidaten: stuur vóór 23:59 uur CET je vooropleidingcijfers naar ons op. Dit doe je op twee plekken: 1) via een service aanvraag in uSis (zie ook 'aan te leveren documenten') en 2) via een formulier (link staat ook in de welkomstmail die je na je aanmelding in studielink ontvangt). Let op: Als je de gevraagde documenten voor 31 januari 23:59 uur nog niet hebt ingeleverd, word je uitgesloten van deelname aan de selectie en heb je een selectiepoging verbruikt!
  • Kandidaten die aanspraak willen doen op extra voorzieningen vanwege en functiebeperking dienen voor 31 januari 23:59 uur een service aanvraag 'functiebeperking' in (zie Aan te leveren documenten).
  • Kandidaten die woonachtig zijn in het buitenland en om die reden niet aanwezig kunnen zijn bij de selectiedag (ronde 2) dienen voor 31 januari 23:59 uur een service aanvraag 'woonachtig buitenland' in (zie Aan te leveren documenten).
  • Kandidaten die niet rechtstreeks toelaatbaar zijn dienen uiterlijk 31 januari 2022 om 23.59 uur CET een toelatingsverzoek in via het Toelatingsportaal (uSis). Let wel: het verzoek moet compleet zijn (inclusief de betaling).

12 februari 2022

  • Op zaterdag 12 februari 2022 neem je deel aan de online assessment toets. Ter voorbereiding op de toets zal je uiterlijk twee weken ervoor studiestof krijgen aangeboden. Ook zal je voorafgaande aan de toets instructies ontvangen hoe je kunt testen of je voldoet aan de systeemeisen. De exacte tijd van de toets zal later worden vastgesteld maar zal voor alle kandidaten op hetzelfde moment zijn.

1 maart 2022

  • Uiterlijk 1 maart krijg je bericht of deelname aan de tweede ronde (selectiedag) voor jou een verplicht onderdeel is van selectie en plaatsing. 

18 maart 2022

  • Indien ronde 2 voor jou een verplicht onderdeel is van selectie en plaatsing neem je op vrijdag 18 maart deel aan deze selectiedag. Exacte tijd is nog niet bekend maar ga er maar vanuit dat het een groot deel van de dag in beslag zal nemen. De dag zal in Leiden plaatsvinden. Voor kandidaten woonachtig in het buitenland zal er een online alternatief worden aangeboden.

15 april 2022

  • Je scores voor de eerste en eventueel tweede ronde worden vertaald naar een eindscore. Deze eindscore ontvang je 15 april.
  • Op 15 april kun je in Studielink ook je rangnummer zien. Als je een plaats aangeboden krijgt heb je twee weken de tijd om deze plaats te accepteren. Krijg je geen plaats aangeboden? Het kan zo zijn dat je alsnog een plaats krijgt aangeboden als een andere student zijn plaats niet accepteert. Je ontvangt in dat geval een e-mail. 
Schema BFW aanmelding
Schema BFW aanmelding

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.