Universiteit Leiden

nl en

Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BSc)

Selectie en plaatsing (studiejaar 2022-2023)

Voor het studiejaar 2022-2023 (en mogelijk ook 2023-24) geldt een selectieproces (Numerus Fixus).

Selectie en plaatsing bij BFW

In de selectie en plaatsing wordt een inkijkje gekeken in de lesstof die bij BFW aan bod komt. Zowel de inhoudelijke stof, als ook de interesses, competenties en kwaliteiten die bij een BFW-er passen staan centraal. 

 • Er is plaats voor 250 eerstejaars voor studiejaar 2022-23. 
 • Je kunt je aanmelden tot en met 15 januari 2022 als je voldoet aan de landelijke toelatingseisen.
 • Het doel van selectie en plaatsing is om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.
 • Veel kandidaten die de selectie afronden en een rangnummer ontvangen zullen uiteindelijk een plaats aangeboden krijgen.
 • De selectie bestaat uit meerdere onderdelen. Afhankelijk van je eindscore van ronde 1 is het wel of niet verplicht om deel te nemen aan ronde 2. 
 • let op: de selectie en toelatingsprocedure lopen naast elkaar. Kijk voor beide procedures wat je moet doen.

De selectiecriteria zijn:

 • Vereist kennisniveau en analytisch vermogen
 • Competenties
 • Motivatie
 • Prestaties in de vooropleiding 

Iedereen neemt deel aan ronde 1. Het online assessment vindt dit jaar plaats op zaterdag 12 februari 2022.

 • In de online assessment toets wordt ingegaan op competenties en motivatie. Ook komen er bio-farmaceutische onderwerpen aan bod (scheikundige en biomedische kennis) en er wordt ingegaan op vaardigheden als probleemoplossend vermogen, het verwerken van gegevens en het trekken van conclusies.
 • Voor deze toets is 2 uur beschikbaar. Kandidaten met een functiebeperking kunnen meer tijd te krijgen.

Voorbereiding

Uiterlijk twee weken voor het online assessment krijg je de studiestof toegestuurd. De studiestof bestaat uit wetenschappelijke artikelen*. Deze zul je met behulp van collegefragmenten stap voor stap bestuderen. Het volledig doornemen van de studiestof zal ongeveer 6 uur tijd kosten.

* Bio-Farmaceutisch onderzoek behoort tot de empirische wetenschappen, deze is gebaseerd op ervaring en/of proefondervinderlijke uitkomsten. De leidraad van de studiestof wordt daarom gevormd door wetenschappelijke artikelen.

Eindscore

De eindscore voor ronde 1 bestaat uit:

De eindscore bepaalt of deelname aan ronde 2 verplicht is of niet. Kandidaten worden in drie groepen ingedeeld:

 1. Je eindscore van ronde 1 behoort tot de top 200 scores. Je zult na 15 april een rangnummer ontvangen en hoeft niet deel te nemen aan ronde 2.
 2. Je eindscore van ronde 1 behoort tot de top 450 scores (maar niet tot de top 200). Voor jou is deelname aan de tweede ronde verplicht. Je krijgt een totaalscore op basis van beide rondes.
 3. Je eindscore van ronde 1 behoort niet tot de top 450 scores. Je hoeft niet meer deel te nemen aan ronde 2 en zult na 15 april alsnog een rangnummer ontvangen.

De selectiedag van ronde 2 staat gepland op 18 maart 2022. Deze dag bestaat uit:

 • Een college
 • Bespreking van een biofarmaceutisch onderwerp met medestudenten
 • Schriftelijke toets over de besproken onderwerpen
 • Studievoorlichting en -vaardigheden sessie: om je voor te bereiden op de start van de studie mocht je een plaats aangeboden krijgen

Voor deze aanvullende selectiedag (ronde 2) hoef je geen studiestof te bestuderen.

Voor kandidaten die in het buitenland woonachtig zijn of kandidaten die door een functiebeperking niet naar Leiden kunnen komen zal er een online variant beschikbaar zijn.

Eindscore

Wanneer deelname aan ronde 2 voor jou verplicht is zal je een totaalscore krijgen op basis van beide rondes: 

 • 70%  uit de gewogen eindscore voor ronde 1
 • 30% uit de eindscore van ronde 2 

De opleiding stelt een ranglijst op van de kandidaten waarbij de volgende volgorde wordt aangehouden:

 1. Kandidaten met een top 200 eindscore voor ronde 1 worden bovenaan geplaatst; 
 2. Daaronder de kandidaten die hebben deelgenomen aan ronde 2;
 3. Daaronder de kandidaten met een ronde 1 eindscore die niet tot de top 450 behoorde. 

Wanneer ontvang je bericht?

Op 15 april 2022 krijg je vanuit Studielink bericht over je rangnummer. Tussen 15 april en 31 augustus kun je via Studielink bericht ontvangen als je bent geplaatst.

Als je een plaats krijgt aangeboden, moet je die binnen twee weken accepteren of weigeren. 

Als je de studiestof met interesse doorneemt, het online assessment serieus maakt en bij de selectiedag actief deelneemt, heb je een zeer grote kans op een plek.

Heb je geen plaats gekregen?

Wanneer een andere student zijn plaats weigert, krijgt de volgende student deze plaats aangeboden. Kandidaten die niet alle verplichte onderdelen van de selectie hebben doorlopen zullen geen rangnummer ontvangen en kunnen dus niet starten met de studie.

Ook komen er in de loop van de tijd plekken vrij doordat anderen een plek weigeren en/of niet aan de toelatingseisen voldoen. Laat je dus niet afschrikken door een (heel) hoog rangnummer!

In het 'Selectiereglement van de bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen 2022-2023' staat precies beschreven aan welke vereisten je moet voldoen, voor deelname aan het selectieproces. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.