Universiteit Leiden

nl en

Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BSc)

Selectie en plaatsing (studiejaar 2022-2023)

Voor het studiejaar 2022-2023 (en waarschijnlijk ook 2023-2024) geldt voor de bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen een selectieproces (Numerus Fixus). Omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, kijken we welke studenten het beste bij de opleiding passen. Ook is het selectieproces een goede kans voor jou om de studie te leren kennen.

Selectie en plaatsing bij Bio-Farmaceutische Wetenschappen

De Leidse bachelor Bio-Farmaceutische wetenschappen heeft plaats voor 250 eerstejaars studenten voor studiejaar 2022-2023. Aspirant studenten worden toegelaten via een selectieprocedure. Je kunt je aanmelden tot en met 15 januari 2022 en moet voldoen aan de landelijke toelatingseisen.
Let op: dat je voldoet aan de toelatingseisen wil dus niet zeggen dat je ook daadwerkelijk wordt geplaatst. Ook geldt dat je alleen kunt starten met de opleiding als je geplaatst bent én je aan alle toelatingseisen voldoet.

Het doel van selectie en plaatsing is om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen (waarbij er wel een maximum aan beschikbare plaatsen is). Bij de selectie zal worden gekeken of je competenties, je motivatie en je kennisniveau en analytisch vermogen aansluiten bij wat er nodig is om de studie BFW succesvol af te ronden. Het is essentieel dat je voldoende affiniteit hebt met de inhoud van de studie BFW. Door middel van de selectie en plaatsing procedure willen we graag een inkijkje geven in welke stof die bij (de start van) BFW aan bod komt. We gaan niet alleen in op BFW-specifieke inhoudelijke stof, maar zullen ook stil staan bij wat een BFW-er interesseert en over wat voor competenties en kwaliteiten je dient te beschikken. Maar maak je niet te druk over de selectie! Naar verwachting zullen veel kandidaten die de selectie hebben afgerond en een rangnummer hebben ontvangen uiteindelijk een plaats krijgen aangeboden.

De selectiecriteria die wij gebruiken zijn:

  • Vereist kennisniveau en analytisch vermogen
  • Competenties
  • Motivatie
  • Prestaties in de vooropleiding van de kandidaat

Selectie en Plaatsing bij BFW bestaat uit meerdere onderdelen, waarbij het afhankelijk is van je eindscore van ronde 1 of je verplicht moet deelnemen aan ronde 2 of niet.

Iedereen moet deelnemen aan ronde 1. Je maakt online een assessment toets, waarbij zal worden ingegaan op je competenties, motivatie en waarbij bio-farmaceutische onderwerpen aan bod komen (scheikundige en biomedische basiskennis en vaardigheden, als probleemoplossing, het verwerken van gegevens en het trekken van conclusies). Voor deze toets is 2 uur beschikbaar waarbij kandidaten met een functiebeperking mogelijk meer tijd krijgen. In 2022 vindt de toets op zaterdag 12 februari plaats. Ook kandidaten woonachtig in het buitenland maken op hetzelfde moment de toets dus houd hierbij rekening met een eventueel tijdsverschil.

Ter voorbereiding op de toets zal je uiterlijk twee weken ervoor studiestof krijgen aangeboden. Bio-Farmaceutisch onderzoek behoort tot de empirische wetenschappen, dat wil zeggen dat de wetenschap is gebaseerd op ervaring en/of proefondervinderlijke uitkomsten. De leidraad van de studiestof wordt dan ook gevormd door wetenschappelijke artikelen, waarbij we je stap voor stap door de artikelen zullen leiden. Deze zullen worden aangevuld met collegefragmenten zodat de link met vakken uit het eerste jaar van BFW duidelijk wordt. Het volledig doornemen van de studiestof zal ongeveer 6 uur tijd vergen. Mocht je na het doorwerken van de stof niet (nog) enthousiaster zijn geworden voor BFW, dan moet je je afvragen of BFW wel de juiste studie voor je is. 

Naast de score op het online assessment telt ook het gemiddeld cijfer van je vooropleiding mee. Je eindscore voor ronde 1 bestaat voor 75% uit de gewogen score voor de online assessment en voor 25% uit je vooropleidingcijfers. Deze eindscore bepaalt of voor jou deelname aan ronde 2 verplicht is of niet.

Alle kandidaten nemen deel aan de eerste selectieronde, ongeacht het cijfergemiddelde van de vooropleiding. Afhankelijk van de eindscore bij de eerste ronde worden kandidaten in drie groepen ingedeeld:

  • Je eindscore van ronde 1 behoort tot de top 200 scores. Je hoeft niet meer deel te nemen aan ronde 2 en zult na 15 april een rangnummer ontvangen.
  • Je eindscore van ronde 1 behoort tot de top 450 scores (maar niet tot de top 200). Voor jou is deelname aan de tweede ronde verplicht. Je krijgt een totaalscore op basis van beide rondes.
  • Je eindscore van ronde 1 behoort niet tot de top 450 scores. Je hoeft niet meer deel te nemen aan ronde 2 en zult na 15 april alsnog een rangnummer ontvangen.

Voor deze aanvullende selectiedag (ronde 2) hoef je thuis geen studiestof te bestuderen. Bij de selectiedag (gepland op 18 maart 2022) volg je een college en bediscussieer je een biofarmaceutisch onderwerp met medestudenten. Je maakt een schriftelijke toets over de onderwerpen die die dag aan bod zijn gekomen. De dag wordt afgesloten met een studievoorlichting- en vaardigheden sessie, die je kunt gebruiken om je voor te bereiden op de start van de studie, mocht je in september een plaats hebben bemachtigd en voldoen aan de ingangseisen.

De selectiedag vindt in principe op de universiteit in Leiden plaats. Voor kandidaten die in het buitenland woonachtig zijn of kandidaten die door een functiebeperking niet naar Leiden kunnen komen zal er een online variant beschikbaar zijn.
Wanneer deelname aan ronde 2 voor jou verplicht is zal je een totaalscore krijgen op basis van beide rondes: deze bestaat voor 70%  uit de gewogen eindscore voor ronde 1 en voor 30% uit de eindscore van ronde 2. 

Er worden 250 studenten geplaatst. De opleiding stelt een ranglijst op van de kandidaten waarbij de volgende volgorde wordt aangehouden: 1) kandidaten met een top 200 eindscore voor ronde 1 worden bovenaan geplaatst; 2) direct daaronder kandidaten die hebben deelgenomen aan ronde 2; 3) daaronder kandidaten met een ronde 1 eindscore die niet tot de top 450 behoorde. 

Op 15 april 2022 krijg je vanuit Studielink bericht over je rangnummer. Tussen 15 april en 31 augustus kun je via Studielink bericht ontvangen als je bent geplaatst. Wanneer een andere student zijn plaats weigert, krijgt de volgende student deze plaats aangeboden. Als je een plaats krijgt aangeboden, moet je die vervolgens binnen twee weken accepteren of weigeren. Kandidaten die niet alle voor hen verplichte onderdelen van het selectie en plaatsing proces hebben doorlopen zullen geen rangnummer ontvangen en zullen in september dus ook niet kunnen starten met de studie.

Naar alle waarschijnlijk zullen niet alle kandidaten die Selectie en Plaatsing hebben doorlopen in eerste instantie een plaats aangeboden krijgen. Echter, als je de studiestof met interesse doorneemt en het online assessment serieus maakt (en bij de eventuele selectiedag actief deelneemt), heb je naar verwachting een zeer grote kans op een plek. Wellicht niet in eerste instantie, maar er komen in de loop van de tijd veel plekken vrij doordat anderen een plek weigeren en/of niet aan de toelatingseisen voldoen. Laat je dus niet afschrikken door een (heel) hoog rangnummer!

In het 'Selectiereglement van de bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen 2022-2023' staat precies beschreven aan welke vereisten je moet voldoen, voor deelname aan het selectieproces. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.