Universiteit Leiden

nl en

Beleid, Bestuur en Organisatie (BSc)

Toelatingseisen

Weet je welke bachelor je wilt volgen aan de Universiteit Leiden? Controleer dan allereerst wat de toelatingseisen zijn van jouw gewenste bacheloropleiding:

A. Diploma eisen

Je wordt toegelaten tot de bachelor Bestuurskunde als je één van deze diploma’s hebt behaald aan een geaccrediteerde instelling in Nederland:

  •  VWO diploma (elk profiel)
  •  HBO - propedeuse of einddiploma
  •  WO - propedeuse of einddiploma

Heb je een ander diploma? Kijk dan hieronder wat voor jou geldt:

Heb jij een buitenlands diploma behaald? Dan moet je een verzoek tot toelating indienen bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden. Let op: dit geldt ook voor aanstaande studenten met een:

  • International Baccalaureate.
  • European Baccalaureate.
  • vwo-diploma behaald in Aruba, Sint-Maarten, Curaçao en Suriname.
  • vwo-diploma behaald in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voor 10-10-2010. (De vwo-diploma’s van aanstaande studenten, behaald in Aruba, Sint-Maarten en Curaçao, beschouwt de Universiteit Leiden als vergelijkbaar met een vwo-diploma behaald in Nederland. Deze groep moet echter een toelatingsverzoek indienen zodat wij kunnen vaststellen of het diploma en eventuele vereiste vakken daadwerkelijk behaald zijn.)

Ben je 21 jaar of ouder zonder geschikt diploma? Dan kun je meedoen met het colloquium doctum. Dit is een bijzondere toelatingsprocedure voor aankomende studenten. Lees verder bij punt 5.

B. Taaleisen

Voor Bestuurskunde wordt de Nederlandse en Engelse taalvaardigheid vereist. Als je een Nederlands diploma hebt, dan hoef je verder geen actie te ondernemen. Heb je echter een buiten Nederland afgegeven diploma, dan dient je Nederlandse taalvaardigheid op niveau TUL gevorderd te zijn. Hiervoor moet je een cursus Nederlands als tweede taal volgen, die georganiseerd wordt door de Universiteit Leiden. Diploma’s van internationale scholen/ opleidingen in Nederland worden ook gezien als een buiten Nederland afgegeven diploma. Voor het Engels hoef je geen toets af te leggen.

C. Opleidingsspecifieke eisen

Bestuurskunde heeft geen opleidingsspecifieke eisen. Wel kan het handig zijn economie gehad te hebben als je voor de EBM track kiest, al is dit geen formele vereiste.

D. Selectieprocedure voor bacheloropleidingen met selectie en plaatsing

Bij Bestuurskunde is er geen numerus fixus of selectie. Iedereen met de juiste diploma’s kan starten.

Colloquium doctum

Het colloquium doctum is een bijzondere en strenge toelatingsprocedure voor aankomende studenten die:

  • Op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie.
  • 21 jaar of ouder zijn op de dag dat de opleiding begint.

Toetsen
Deze toelatingsprocedure is bepaald niet makkelijk. Zo moeten de meeste kandidaten een aantal toetsen maken op vwo-niveau. Heb je alle toetsen succesvol afgelegd? Dan kun je nog een achterstand in kennis hebben ten opzichte van studenten die wel een vwo-diploma hebben. Deze achterstand kan een universitaire studie relatief veel zwaarder maken.

Recente schoolverlaters moeten daarom zeker overwegen om alsnog het vwo-diploma te behalen in plaats van toelating via het colloquium doctum aan te vragen.

Wie met goed gevolg een colloquium doctum aan de Universiteit Leiden heeft afgelegd, heeft alleen toegang tot onze universiteit en uitsluitend tot de opleiding waarvoor het is behaald. De geldigheidsduur van dit toelatingsbesluit is onbeperkt.

Procedure
Studenten die onder de colloquium doctum-procedure vallen, moeten een verzoek tot toelating indienen bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden. De toelatingsprocedure voor colloquium doctum is verder hetzelfde als een toelatingsverzoek indienen. Volg daarom de stappen van dit stappenplan.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.