Universiteit Leiden

nl en

Afrikaanse talen en culturen (BA)

Over de opleiding

In deze opleiding ontdek je de wereld van Afrika. Talen, culturen, geschiedenis, politiek, actualiteit: het komt allemaal aan bod. Al deze onderwerpen zijn bovendien rechtstreeks gelinkt aan het onderzoek waar onze docenten mee bezig zijn. Zo krijg je de laatste inzichten mee en doe je zelf ook onderzoekservaring op. In deze bachelor leer je veel vaardigheden die zowel in het academische als in het dagelijkse leven waardevol zijn, zoals werken in een team, creatief denken en informatie kritisch beoordelen.

Opbouw van de bacheloropleiding

In het eerste jaar leg je een stevige basis. Je volgt inleidende colleges in de verschillende deelgebieden, zoals literatuur en cultuur. Het zwaartepunt ligt bij taalverwerving: je gaat hard aan de slag om Swahili te leren lezen en spreken. Ook ontwikkel je belangrijke academische vaardigheden: je leert hoe je informatie beoordeelt, onderzoek uitvoert en er verslag van legt.

In het tweede jaar kies je je focus: taalkunde, geschiedenis of cultuurkunde én je ervaart hoe het is om in Afrika te wonen. Taalverwerving blijft een belangrijk onderdeel van je studie. Je gaat door met Swahili en in het tweede semester van je tweede jaar ga je een half jaar naar Afrika om een tweede Afrikaanse taal te leren. Deze buitenlandervaring vraagt vaardigheden zoals initiatief, verantwoordelijkheid en flexibiliteit. Dat zijn skills die je zeker op je CV kunt zetten!

In je derde jaar laat je zien wat je hebt geleerd: Je doet zelfstandig onderzoek naar een onderwerp dat je samen met je docent bepaalt. Je kennis over Afrika, je academische competenties en je algemene vaardigheden komen hier samen. Je schrijft over je onderzoek een bachelorwerkstuk waarmee je de opleiding afsluit.

Voorbeelden van afstudeeronderwerpen

  • Fotografie en beeldvorming over Afrika
  • Zulubeelden in Zuid-Afrikaanse films
  • Woorden van plaats en richting in het Konso (Ethiopië)

Sandra Bleeker

Ouderejaars student

Sandra Bleeker

“Het leren van talen is te gek. Als je in aanraking komt met nieuwe talen kom je ook in aanraking met verschillende perspectieven op hoe de wereld in elkaar steekt. In het Swahili bestaat een klassensysteem waarin woorden worden geplaatst. Daarmee krijg je ook een idee van hoe deze taalgemeenschappen de wereld indelen.”

Gilda Rodrigues

Ouderejaars student

Gilda Rodrigues

"Het semester in Afrika en een tweede Afrikaanse taal verwerven is een vast onderdeel van de studie. Dit onderdeel maakt het natuurlijk ook heel leuk, want Afrika is een groot continent en in dit semester kun je je eigen interesses najagen. Dit vind ik dan ook het sterkste punt van de opleiding. Door zelf een half jaar in Afrika te verblijven, leer je natuurlijk veel meer van een cultuur en een samenleving dan als een buitenstaander die er vanaf een afstand naar toe kijkt."

Felix Ameka

Docent

Felix Ameka

"Ik geef onder andere het eerstejaarsvak Communicatie in Afrika. In dit college leren de studenten over de normen en waarden en de omgangsvormen in verschillende Afrikaanse samenlevingen. Bijvoorbeeld: het is in Afrika onbeleefd om met je linkerhand iets aan een ander te geven. Als je echt niet anders kunt, dan moet je jezelf met een speciale uitdrukking excuseren."

Tijdsinvestering

Als student Afrikaanse talen en culturen studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt gemiddeld 13 uur per week aan colleges, werkgroepen en tentamens. Daarnaast ben je ongeveer 27 uur per week bezig met zelfstudie. Hierbij bereid je je voor op colleges en werkgroepen en leer je voor tentamens.

Studievormen

Bij deze bachelor zijn er hoorcolleges en werkgroepen.

  • In een hoorcollege vertelt de docent over een onderwerp binnen zijn of haar onderzoeksgebied. Jij maakt hiervan aantekeningen, ook kun je vragen stellen.
  • In een werkgroep bespreek je teksten en je discussieert met andere studenten onder leiding van een docent over de betekenis ervan. Ook schrijf je werkstukken en houd je mondelinge presentaties.

Wil je ervaren hoe het is om te studeren? Kom dan een dagje meelopen

Onderwijstaal

Ons onderwijs wordt deels in het Nederlands en deels in het Engels gegeven. Als je je specifiek wilt richten op een van de Franstalige West-Afrikaanse landen, is het nodig dat je Frans spreekt of leert spreken.

Studiepunten

Het studiejaar bestaat uit twee semesters. In elk semester krijg je een aantal vakken, die je afsluit met een tentamen of een opdracht. Als je het vak haalt, krijg je een aantal studiepunten (EC). Eén volledig studiejaar bestaat uit 60 EC.

Studiebegeleiding

Wij vinden het belangrijk dat je je opleiding met succes doorloopt. Daarom krijg je persoonlijke begeleiding van je studiecoördinator. Hij of zij houdt voortgangsgesprekken met jou. Je kunt ook bij je studiecoördinator terecht voor advies over de keuze van vakken, een stage, studieproblemen en andere zaken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.