Universiteit Leiden

nl en

Innovatief onderwijs

Aandacht voor de individuele student, contact met diverse culturen en vernieuwende leermethodes kenmerken ons onderwijs. Persoonlijke begeleiding en bindend studieadvies dragen bij aan studiesucces. Ons onderwijs is nauw verweven met ons onderzoek.

Succesvol studeren

Het bindend studieadvies in de eerste twee studiejaren en het Leids Studiesysteem dragen bij aan het studiesucces van bachelorstudenten. De universiteit helpt studenten om hun studie op schema te houden door bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding te bieden en kleinere onderwijsgroepen te hanteren. De Honours Academy biedt talentvolle scholieren en studenten daarnaast een extra-curriculair programma met veel uitdaging.

Onderwijsvernieuwing

Toenemende diversiteit in de studentenpopulatie, international classrooms en snelle technologische ontwikkelingen stellen hoge eisen aan het onderwijs. De beste plek om onderzoek te doen naar onderwijsvernieuwing is natuurlijk aan de universiteit zelf. Het uitgangspunt is dat verbeteringen in ons onderwijs gebaseerd zijn op evidence based wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek richt zich op het gebruik van nieuwe technologieën in het onderwijs, effectieve interactie tussen student en docent en optimale verwevenheid van onderwijs en onderzoek.

High tech onderwijs

Technologische ontwikkelingen bieden het wetenschappelijk onderwijs nieuwe mogelijkheden. De Universiteit Leiden maakt dan ook gebruik van open en online onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van Massive Open Online Courses, ofwel MOOCs, en Small Open Online Courses, SPOCs. Hierdoor kunnen studenten overal studeren; onafhankelijk van tijd en plaats. Ook andere belangstellenden kunnen kennis opdoen zonder fysiek aanwezig te zijn. De digitalisering van het onderwijs draagt bij aan innovatie in blended learning (combinatie van face-to-face en online contactmomenten), verdere internationalisering van het onderwijs en het bereiken van nieuwe doelgroepen. Deze ontwikkelingen worden met internationale partners en andere universiteiten opgepakt. Met het ICT & Onderwijs (ICTO) programma verkent de Universiteit Leiden innovatieve manieren om technologie in te zetten ter versterking van haar onderwijs, zowel online als op de campus; zowel voor fulltime studenten als voor professionals. 

Politicoloog Jan van Erk doceert de MOOC  Federalism & Decentralization: Evaluating Africa's Track Record.

Kwaliteit

De Universiteit hecht groot belang aan goed onderwijs. We hebben daarom veel aandacht voor docentprofessionalisering, onder andere door de BasisKwalificatie Onderwijs (BKO), een keurmerk voor onze docenten. We luisteren daarbij ook goed naar onze studenten. Na elk vak geven zij hun mening over het onderwijs in onderwijsevaluaties, ze delen onderwijsprijzen uit aan de beste docenten en zijn in het Leids Universitair Studentenplatform (LUS) betrokken bij het onderwijsbeleid.

Teachers’ Academy

De kwaliteiten van onze beste docenten zichtbaar maken, deze verder ontwikkelen en universiteitsbreed uitdragen en benutten. Dat is het doel van de Leiden University Teachers’ Academy. Deze wordt gevormd door inmiddels bijna 20 teaching fellows die een passie voor onderwijs hebben. De Academy biedt een platform voor kennisuitwisseling en samenwerking tussen docenten van verschillende faculteiten.