Universiteit Leiden

nl en

FAQ Start van je studie

Ga jij per 1 september studeren aan de Universiteit Leiden, dan heb je vanwege de coronamaatregelen misschien aanvullende vragen. Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over de start van het academisch jaar van de Universiteit Leiden. Deze FAQ wordt voortdurend bijgewerkt.

Hoe de Universiteit Leiden zich voorbereidt

De gezondheid en veiligheid van onze studenten en medewerkers staat voorop. De Universiteit Leiden houdt zich strikt aan de richtlijnen van het Nederlandse kabinet, aan de adviezen van het RIVM en de regels van Veiligheidsregio. Dat betekent dat we, tijdens de intelligente lockdown, alle evenementen hebben afgelast tot 1 september, en dat we sinds half maart alleen online onderwijs geven en iedereen zo veel mogelijk thuis werkt. In dagelijkse updates informeren we onze studenten en medewerkers over de maatregelen die we nemen. Een Centraal Crisisteam leidt de universiteit door de crisis.

Als de regels soepeler worden kijken we opnieuw wat er mogelijk is. Op dit moment bereiden we een anderhalvemeter-universiteit voor: waarin iedereen in onze gebouwen 1,5 meter afstand kan houden. Denk daarbij aan een maximum aantal personen per ruimte, aan eenrichtingsverkeer in gangen en, beperkt gebruik van liften, aparte in- en uitgangen etc. Daarbij registreren we alle gebruikers van het gebouw. Uiteraard nemen we ten allen tijde hygiënemaatregelen, zoals vaak handen wassen, geen handen schudden en veel extra schoonmaak in onze gebouwen. In gebouwen komt een instructiefilmpje over deze maatregelen, dat alle bezoekers verplicht worden te bekijken.

Nee, al het onderwijs en onderzoek gaan zo veel mogelijk door. Ons onderwijs bieden we sinds maart online aan en onze medewerkers werken vanuit huis. Met ingang van 15 juni zijn op zeer beperkte schaal onderwijs en tentamens op locatie toegestaan. Onderwijs wordt in bepaalde timeslots gegeven met een maximum van 20% studenten van de reguliere capaciteit. 

Onderwijs en tentamens op locatie zijn vooralsnog alleen mogelijk voor:
1.    (begeleiding) afstudeerders
2.    practicumonderwijs
3.    begeleiding van kwetsbare studenten
4.    tentamens die niet online kunnen worden georganiseerd

Nee, dat klopt niet.  Wat we doen, is ons voorbereiden als indien nodig we mogelijk nog langer online onderwijs moeten aanbieden. Wij zijn heel blij dat we straks in het nieuwe collegejaar, vanaf 31 augustus 2020,  door de versoepling van de maatregelen van het kabinet meer mogelijkheden hebben voor onderwijs op de campus. We kunnen straks onderwijs aanbieden op ruimere tijden dan nu. We zijn al druk bezig met slimme roostering voor het nieuwe studiejaar, waarbij we wel rekening moeten houden met onder andere de anderhalve meter afstandregel. Daardoor zal er wel een beperkte capaciteit beschikbaar zijn in onze gebouwen, wat betekent dat er bij de start van het nieuwe collegejaar voor jou een mix zal worden aangeboden van onderwijs op de campus en online onderwijs.

Voor het komende collegejaar staan we klaar om je te verwelkomen bij de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden bereidt zich stapsgewijs voor op het nieuwe academische jaar. We zijn hierbij afhankelijk van de mogelijkheden die het kabinet en de RIVM-richtlijnen ons bieden. Dat betekent dat we ons voorbereiden om ons onderwijs van september 2020 t/m januari 2021 waar mogelijk zoveel weer in onze gebouwen, maar waar noodzakelijk het niet anders kan zullen delen van onderwijs online worden gegeven. We houden daarbij rekening met alle scenario’s en hopen dat we elkaar zo snel mogelijk ook op de campus kunnen ontmoeten. Per opleiding wordt bekeken welke delen van het onderwijs fysiek kunnen worden gegeven zoals practica, kleine werkgroepen en tutoronderwijs.

De door het kabinet aangekondigde verruiming van de maatregelen geeft meer mogelijkheden om jou als aanstaande student  onderwijs te geven op de campus en daar zijn we heel blij mee. Hier helpt met name de uitbreiding van de OV-mogelijkheden enorm bij.  Het handhaven van de anderhalve-meter-regel heeft nog wel tot direct gevolg dat we onze  onderwijsfaciliteiten niet volledig kunnen benutten. Deze beperkte capaciteit betekent dat er bij de start van het nieuwe collegejaar voor jou een mix zal worden aangeboden van onderwijs op de campus en online onderwijs. We hopen dat rond de 30% van jouw normale contacturen op locatie gaan plaatsvinden. Je kan dan denken aan practica, kleine werkgroepen en bijeenkomsten met je medestudenten in de nieuwe tutorgroepen. Waar mogelijk volg je dus onderwijs in onze gebouwen, andere delen van het onderwijs zullen online worden gegeven.

Weet dat we het belangrijk vinden dat je je snel en goed thuis voelt op de universiteit. In contact zijn met je medestudenten en docenten is van groot belang voor jouw studentenervaring. Studeren is meer dan achter een beeldscherm onderwijs volgen en we zullen er alles aan doen om met name jou als nieuwe student waar mogelijk in onze universiteitsgebouwen te ontvangen. Wat er allemaal kan vanaf september, verschilt per studie en per gebouw. Mocht een versoepeling van maatregelen plaatsvinden dan kunnen we meer onderwijs op locatie geven.

Als eerstejaars bachelorstudent kom je met circa 10 tot 15 andere eerstejaars studenten in een tutorgroep, die begeleid wordt door een ouderejaarsstudent én een docent. Zeker in het begin van de studie heb je met die groep regelmatig contact. Dit helpt je om je snel thuis te voelen bij je nieuwe opleiding. Zo kun je bij je docent- en studenttutor terecht met vragen, maken ze je wegwijs in de opleiding en de universiteit en organiseren ze leuke activiteiten om jou en je studiegenoten goed te leren kennen.


Voor eerstejaars masterstudenten wordt een vorm van coaching ontwikkeld, die zich bijvoorbeeld richt op activiteiten rondom arbeidsmarktvoorbereiding, onderzoek of het wegwijs raken in de universitaire bibliotheken.

Daarnaast organiseren studieverenigingen, studentenverenigingen en andere studentenorganisaties straks zoveel mogelijk online en fysieke activiteiten om je studiegenoten te leren kennen. Ook kun je terecht bij het uitgebreide netwerk van studentondersteuning en vind je tips op speciale platforms als de Healthy University en Online Studeren.

We begrijpen dat je zo snel mogelijk wilt weten hoe jouw onderwijs er uit zal komen te zien. Er blijft echter nog veel onzeker: maatregelen van de overheid kunnen worden vertraagd, teruggedraaid of juist sneller worden versoepeld. Zodra we meer informatie hebben en stappen zetten, informeren we via de updates op onze website. Als je je hebt aangemeld voor een studie, ontvang je van je opleiding bericht zodra er meer bekend is over de start van de studie. De opleiding waarvoor jij je hebt ingeschreven zal je ruim op tijd van meer informatie voorzien over het rooster voor het eerste semester. Heb je in de tussentijd vragen? Neem dan contact op met de Studielijn.

Ben je in  het buitenland geweest deze zomer of kom je vanuit het buitenland voor een studie naar de Universiteit Leiden? Studenten die recent terugkeerden uit een land/regio met een oranje of rood reisadvies (waarvoor de overheid thuisquarantaine adviseert), mogen gedurende 10 dagen niet naar de universiteit komen. De actuele reisadviezen vind je op nederlandwereldwijd.nl

Onderwijs op de campus
Als je straks weer gaat studeren in september, is je onderwijs weer gedeeltelijk op locatie, in universitaire gebouwen. Hier heb je alleen toegang als je geen risico vormt voor je medestudenten en docenten. Dat wil zeggen dat je geen klachten hebt, en wanneer je inreist uit een oranje of rood gebied, je twee weken in thuisquarantaine bent geweest.

Thuisquarantaine
Kom je uit het buitenland? Kijk dan welke landen door de Nederlandse overheid de codekleur oranje of rood hebben gekregen. We verwachten dat dit regelmatig wijzigt, dus controleer goed wat geldt op de dag van inreizen.

Als je inreist uit een land of gebied met een oranje of rode kleurcode, volg dan het advies van de overheid om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan en mag je niet naar de universiteit komen.

We begrijpen dat thuisquarantaine lastig kan zijn voor eerstejaars en voor internationale studenten. Je kunt je studie online beginnen als je (nog) niet in staat bent om naar de universiteit te komen. In huurlocaties van de universiteit kunnen resident assistants internationale studenten ondersteunen tijdens quarantaine. Als je vragen hebt over de thuisquarantaine, bekijk dan de FAQs hierover. Houd deze site goed in de gaten voor informatie over hoe je moet handelen bij intake-afspraken bij bijvoorbeeld de IND, gemeente en bank, als je in quarantaine moet. Nog vragen waarop je geen antwoord vindt? Neem dan contact op met student support services, secretariaat@sea.leidenuniv.nl of + 31 71 527 8026.

Introductieweken
Ook als je deelneemt aan een introductieweek , kun je alleen meedoen met de onderdelen op locatie wanneer je je houdt aan de landelijke voorschriften en aan de regels van de organisatie van de introductieweek. Je ontvangt hierover nadere informatie van de introductieweek waarvoor je je hebt opgegeven.

Checken en testen
Stel jezelf de vragen van de RIVM-check voor bezoekers voordat je gaat studeren in onze gebouwen of meedoet met evenementen of naar bijeenkomsten gaat. Als je klachten hebt moet je je laten testen.

Online onderwijs

Om continuïteit én kwaliteit in de opleiding te garanderen, biedt de universiteit vanaf 23 maart al het onderwijs online aan. We garanderen daarbij de kwaliteit van de opleiding en zoeken creatief naar nieuwe vormen van onderwijs. Lees  hier meer over op de pagina Online onderwijs: hoe doen we dat?

In het dossier studeren in tijden van corona vinden studenten alle informatie en tips over hoe ze hun studie online goed kunnen aanpakken. Onze ICT faciliteiten vergemakkelijken het online contact. Studenten die vragen hebben, kunnen terecht bij de Coronalijn van het Informatiecentrum Studentenzaken.

Natuurlijk is het van groot belang dat je ook in deze moeilijke omstandigheden kunt vertrouwen op goed onderwijs. Je opleiding doet er alles aan om ervoor te zorgen dat zowel het onderwijs als de toetsen voldoen aan de kwaliteitseisen en andere afspraken die in de OER (Onderwijs- en Examenregeling) van jouw opleiding staan. Door de uitzonderlijkheid van de situatie kan het wel voorkomen dat er besloten moet worden tot kleine afwijkingen van de OER. 

Docenten worden ondersteund  vanuit het Centre for Innovation en het ICLON, het interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden. Daarnaast heeft de universiteit een website ingericht waar zij terechtkunnen voor begeleiding en advies over online onderwijs verzorgen.

Alle docenten (en studenten) moeten zich houden aan de Gedragscode onderwijs op afstand. Hierin staan duidelijke richtlijnen over zaken als toetsing, communicatie, etiquette en privacy.

Je kunt nog steeds boeken lenen bij de UB en bijvoorbeeld daar printen. De studieruimtes zijn gesloten. De UB hanteert momenteel een aangepaste dienstverlening. Ook de UB bereidt scenario’s voor waarbij de studieruimtes voor een zeer beperkt aantal bezoekers weer toegankelijk wordt, op anderhalve meter afstand.  

Of je stage kunt lopen, zal afhangen van het aanbod bij stage-aanbieders. Of dit te combineren is met een online studie is moeilijk te zeggen. Realiseer je wel dat een online studie net zo veel tijd vraagt als studeren op locatie, en je dus ongeveer 30-40 uur per week aan je studie moet besteden.

Zeker. De vorm van het onderwijs wijzigt deels, de inhoud van je opleiding niet. 

Nee, omdat het onderwijs van dezelfde kwaliteit is en hetzelfde diploma oplevert als on campus onderwijs, is het collegegeld hetzelfde. 

Veel docenten zullen Kaltura Live Room gebruiken om interactief online onderwijs te geven. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room heb je het volgende nodig:

 • Een stabiele internetverbinding
 • Webbrowser Chrome of Firefox
 • Een laptop of desktopcomputer, bij voorkeur met camera
 • Een microfoon, via je pc of via een koptelefoon

Volg ook onderstaande adviezen op, om te zorgen dat Live Room goed werkt:

 • Zet je camera alleen aan als het strikt noodzakelijk is.
 • Sluit andere browsers en applicaties.
 • Gebruik zo mogelijk internet via een kabel in plaats van wifi.
 • Als je wifi gebruikt, ga dan dichtbij de router zitten. Vraag eventuele huisgenoten om het gebruik van internetapplicaties zoals Netflix te beperken.
 • Herstart je pc regelmatig om tijdelijk geheugen vrij te maken.
 • Investeer zo nodig in uitbreiding van het geheugen van je pc.

Laptop lenen

Als je geen geschikte pc hebt, kun je in uitzonderlijke gevallen voor een toets of voor langere tijd een laptop lenen van de universiteit.

Voor een toets
Als je een laptop nodig hebt voor een online toets, kun je die voor korte tijd lenen bij studentencentrum Plexus in Leiden of bij de servicebalie van Wijnhaven in Den Haag. Reserveer een laptop voor een toets.

Voor langere tijd
Heb je voor langere tijd een laptop nodig om online onderwijs te volgen? Bespreek het met je studieadviseur. Als hij/zij je schriftelijke toestemming heeft gegeven, kun je een leenlaptop voor langere tijd aanvragen.

Overige IT-voorzieningen vanuit de universiteit

Office 365 en OneDrive

Als student kun je gratis gebruikmaken van Office 365 ProPlus en de clouddienst OneDrive.

 • Met Office 365 heb je op je pc en mobiele apparaten toegang tot programma’s als Word en Excel.

 • Via OneDrive kun je tot 1024 Gb aan bestanden veilig opslaan en delen in de cloud.

Installeren

 1. Ga naar www.office.com.
 2. Log in met ULCNstudentnummer@vuw.leidenuniv.nl en het wachtwoord van je ULCN-account.
 3. Klik op de knop [Office installeren] > Office 365 apps en volg de instructies.

Meer informatie en ondersteuning

Microsoft Teams: veilig online samenwerken

Met Microsoft Teams kun je op afstand samenwerken met je medestudenten. Teams is het meest geschikt voor kleine groepen. Je kunt met Teams:

 • chatten
 • (video)bellen
 • documenten delen, bewerken en opslaan

Je mag Teams niet gebruiken om opnamen te maken of gevoelige data op te slaan. Teams is ook niet bedoeld om documenten voor lange tijd op te slaan. Gebruik in plaats daarvan andere opties, zoals OneDrive.

Meer informatie en tips over voorzieningen, diensten en IT

Studentenleven

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan een alternatief programma voor de diverse introductieprogramma’s. Deze introducties zullen bestaan uit twee delen. Allereerst een interactief platform, waar je online kennis kunt maken met elkaar, verenigingen en andere studentenorganisaties. Daarnaast zullen studenten, zoals elk jaar, in een groepje deelnemen aan het programma op locatie. Het belangrijkste doel blijft namelijk dat je de studie, de stad, het studentenleven én elkaar goed leert kennen. De introductie moeten een onvergetelijke start van je studententijd zijn en die ervaring – online en op locatie – willen we jou ook aanbieden!

Je kunt zeker lid worden van een studenten- en/of studievereniging. Op de site studentenstadleiden.nl kun je online al de verschillende Leidse studentenverenigingen met elkaar te vergelijken, zodat je beter weet wat bij je past. En tijdens de introductieweken bevat zowel het online als het fysieke programma onderdelen om kennis te maken met de verenigingen en je aan te melden als lid.

Ondersteuning voor studenten

Op allerlei manieren informeren we onze studenten en houden we contact met ze. Met dagelijkse updates lezen ze over onze maatregelen, in nieuwsbrieven krijgen ze informatie, en onze rector en onze decanen spreken ze toe in filmpjes.

Tips over voeding, bewegen, welzijn worden door onze eigen deskundigen van de Healthy University gegeven. Op The Leidener en het Leids Kwartiertje bloggen (internationale) studenten over de effecten van de coronacrisis op hun studie en studentenleven.

Ook op social media vertellen studenten over hun leven in tijden van corona, bijvoorbeeld in posts op Facebook en in een take-over op Instagram

We doen er alles aan je zo goed mogelijk te ondersteunen met online onderwijs, studeren vanuit huis, etc. Daarom hebben we op een rijtje gezet waar je terecht kunt voor informatie, tips en een luisterend oor.

Wie angst, stress of eenzaamheid ervaart in deze moeilijke tijd, kan contact opnemen met de Listening Phone, georganiseerd door Student Support Services. Bel 071 527 1132 of e-mail studentsupport@leidenuniv.nl, dan bellen we je terug. The Listening Phone is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur.

Studiekeuze

De inhoud van onze opleidingen is niet gewijzigd. Als je straks bij ons start kun je onderwijs van hoge kwaliteit verwachten, gegeven door bevlogen en vooraanstaande wetenschappers. De maatschappij heeft dringend jonge mensen nodig die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de vraagstukken van deze tijd. Waar kun je dat beter doen dan bij Universiteit Leiden, waar we studenten al 445 jaar leren om wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen kritisch te beoordelen, en elkaar de ruimte geven om van mening te verschillen.

Van het ministerie van OCW mogen universiteiten dit jaar studenten, die hun bachelor nog niet hebben afgerond, toelaten tot een master onder voorwaarden die de universiteiten zelf stellen. Het College van Bestuur heeft in overleg met de medezeggenschap voor twee varianten gekozen om goed aan te kunnen sluiten bij de praktijk van verschillende opleidingen.

Variant 1: Bij deze opleidingen mag je nog in september 2020 opdrachten of toetsen van je bachelor afronden.

Variant 2: Bij deze opleidingen kan je terwijl je je bachelor tijdens studiejaar 2020/2021 afrondt al voorwaardelijk met je master te beginnen als je voldoet aan de daartoe gestelde voorwaarde(n) door de opleiding.

Dit aanbod geldt voor wo-bachelorstudenten die dit studiejaar zijn ingeschreven aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs of aan een universiteit in de EU en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland (EER). In sommige gevallen geldt dit ook voor instroom vanuit een schakeljaar of premaster naar een wo-master. Naast deze twee bijzondere varianten biedt een groot aantal opleidingen een regulier tweede instroommoment aan in het studiejaar.

Wil je gebruikmaken van bovenstaande mogelijkheid? Kijk op het opleidingsdossier van de masteropleiding die je wilt volgen welke variant voor jou van toepassing is.

Lukt het jou niet om je hbo-propedeuse aan een Nederlandse instelling voor het einde van het collegejaar af te ronden en wil je wel beginnen met een wo-bacheloropleiding? De Universiteit Leiden wil jou helpen om studievertraging te voorkomen.

Hoe werkt dit?
Meld je uiterlijk 1 juni 2020 aan voor de bacheloropleiding in Studielink, vul dit formulier in en vraag een afrondingsadvies aan bij je hbo-instelling. Dit advies geeft aan of er redelijkerwijs verwacht kan worden dat je je propedeuse kan afronden voor 1 januari 2021. Het afrondingsadvies moet je zo snel mogelijk, maaruiterlijk 1 augustus hebben toegevoegd aan het toelatingsverzoek van je bacheloraanmelding in onze online application portal uSis. De bacheloropleiding beoordeelt of je op voorwaarde toegelaten wordt. Indien je wordt toegelaten moet je je propedeuse voor 1 januari 2021 afronden. Lukt dit niet? Dan wordt je inschrijving bij de bachelor geannuleerd. De reeds behaalde studiepunten kunnen, na goedkeuring door de hbo-instelling, als extra curriculair vak op je hbo-diploma opgenomen worden.

Let op: Stelt de bacheloropleiding die je wilt volgen naast je hbo-propedeuse aanvullende eisen voor de toelating? Dan moet je deze voor 1 september hebben afgerond.

Vragen?
eb je vragen over toelating en inschrijving, stel je vraag aan het Frontoffice Studentzaken met het online contactformulier, met als onderwerp ‘Verzoek tot toelating’.

Heb je inhoudelijke vragen over de opleiding, neem dan contact op met de studieadviseur van de bacheloropleiding die je wilt volgen. Je vindt hen bij contact bij de opleiding

Internationale studenten

Kom zeker (als je natuurlijk niet met reisbeperkingen te maken hebt)!
Je kiest namelijk niet alleen voor de Universiteit Leiden voor je opleiding, maar ook voor de beleving van wonen in Nederland, onderdeel zijn van de academische gemeenschap en deel uitmaken van het studentenleven. Hoe eerder je onderdeel wordt van onze community, hoe beter.

We adviseren je om je inschrijving af te ronden en vroeg te beginnen met het aanvragen van huisvesting of zelf huisvesting te zoeken! De Universiteit Leiden kan niet al onze internationale studenten een kamer garanderen, maar de kans om zelf een kamer te vinden is zeker groter als je nu besluit om je studietijd in Nederland te beginnen en vanaf augustus of september naar Leiden of Den Haag afreist. Als we dan tijdens het eerste semester meer colleges op locatie gaan aabieden, is het voor je veel gemakkelijker om over te stappen van online colleges naar colleges op de campus en met andere studenten de colleges te volgen en samen te studeren. 

Omdat studenten aan het begin van het studiejaar waarschijnlijk nog over de hele wereld verspreid zijn, is dit helaas meestal niet mogelijk. Alle online colleges zijn terug te kijken op een tijd die voor jou schikt, en er is dan vaak de mogelijkheid om alsnog je vragen te stellen, bijv via mail of chat.

Door het volgen van een (online) introductieweek, door je tutorgroep en door lid te worden van een internationale studentenvereniging en/of je studievereniging.

Als er voor jou geen beperkingen zijn om naar Nederland te reizen, zoals reisbeperkingen, raadt de Universiteit Leiden je aan om naar Leiden of Den Haag te komen en hier je studie te starten. Het is namelijk voor jou straks veel makkelijker om over te stappen van het volgen van online colleges naar de on campus colleges in onze universiteitsgebouwen. En als je al in Leiden of Den Haag bent, kun je je medestudenten persoonlijk ontmoeten, de stad leren kennen en gebruik maken van de voorzieningen en faciliteiten in de stad en van de universiteit.

We adviseren je dus om zo snel mogelijk op zoek te gaan naar huisvesting! Studenten dienen zelf hun huisvesting te regelen. Om je op weg te helpen hebben we verschillende tips voor je op onze website!

Voor internationale studenten reserveert Leiden University Housing Office echter jaarlijks een beperkt aantal kamers voor vroege aanmeldingen. Huisvesting wordt toegewezen op basis van volgorde van aanmeldingen, daarom adviseren we je om je zo vroeg mogelijk aan te melden voor huisvesting. Als je je verzoek tot huisvesting indient of de housing fee betaalt na de deadline van 1 juni, wordt je aanvraag niet in behandeling genomen. Zodra deze deadline is verstreken, begint het Housing Office met het toewijzen van kamers. Accommodatie wordt in chronologische volgorde toegewezen, d.w.z. volgens de datum waarop je je housing fee hebt betaald. Binnen 8 weken na de deadline voor huisvesting ontvang je een aanbieding voor een kamer. Laat het Housing Office binnen 5 dagen na ontvangst van deze aanbieding weten of je de aanbieding wilt accepteren.

Als je besluit om je opleiding volledig online te starten en geen gebruik wilt maken van de toegewezen kamer, worden de housing fee en de eerste maand huur niet gerestitueerd als je het aanbod voor huisvesting al reeds hebt geaccepteerd.

Hou er rekening mee dat als je na aanvang van het studiejaar naar Nederland reist, het Leiden University Housing Office pas weer kamers aanbiedt vanaf 1 februari 2021. Je kunt in de tussentijd altijd contact opnemen met het Housing Office om naar eventuele beschikbaarheid te vragen, maar hoogstwaarschijnlijk zult je zelf een kamer moeten zoeken.

Je bent van harte welkom om je studie aan de Universiteit Leiden te starten. Voor jou geldt dat je mee kan doen met online onderwijs en daar waar het kan met onderwijs op de campus. Als je dus niet in staat bent om voor het begin van het academisch jaar naar Nederland te reizen dan begrijpen we dat. Je kunt dan je studie online starten. Op deze manier volg je vanuit je eigen (thuis)situatie het onderwijs van je opleiding. Op het moment dat het kan, kom je naar Leiden of Den Haag voor het vervolg van je studiejaar. We houden er rekening mee dat het enige tijd kost om in te reizen.

Als er voor jou geen beperkingen zijn om naar Nederland te reizen, zoals reisbeperkingen, raadt de Universiteit Leiden je aan om naar Leiden of Den Haag te komen en hier je studie te starten, omdat je veel makkelijker kunt overstappen van online colleges naar on campus colleges in onze universiteitsgebouwen. Vraag dus tijdig je visum of verblijfsvergunning aan!

Op het moment dat je niet kan inreizen of je visa niet kan ophalen, is het mogelijk een optie voor jou om in september te starten met online onderwijs en in te reizen op een later moment, maar wel binnen 3 maanden van de geldigheid van uw machtiging tot voorlopig verblijf.  

Je kunt ook je visa aanvraag cancelen. Op het moment dat je wel weer naar Nederland kan afreizen, dan dienen we een nieuwe visa aanvraag voor je in bij de IND.

Op het moment dat je niet kan inreizen of je visa niet kan ophalen, is het mogelijk een optie voor jou om in september te starten met online onderwijs en in te reizen op een later moment, maar wel binnen 3 maanden van de geldigheid van uw machtiging tot voorlopig verblijf.  

Je kunt ook je visa aanvraag cancelen. Op het moment dat je wel weer naar Nederland kan afreizen, dan dienen we een nieuwe visa aanvraag voor je in bij de IND.

Je kunt je aanmelding op elk moment annuleren, zelfs als je eerder het toelatingsbesluit in uSis heeft geaccepteerd. Als je voor 1 september 2020 annuleert, krijg je ook het reeds betaalde collegegeld vergoed.

Je kunt ook overwegen om je aanvraag uit te stellen tot de eerstvolgende beschikbare startdatum van jouw studieprogramma. Houd er rekening mee dat de application fee niet wordt gerestitueerd. Als je jouw huidige aanmelding echter uitstelt of een nieuwe aanmelding voor het volgende studiejaar indient, hoef je deze application fee niet opnieuw te betalen.

Visumkosten worden alleen terugbetaald als je jouw aanvraag annuleert voordat de universiteit je visumaanvraag (deadline 15 juni) indient bij de Nederlandse immigratiedienst (IND). Als de universiteit je visum al heeft aangevraagd op het moment dat je je aanmelding annuleerde, wordt het visumgeld niet gerestitueerd.

Ben je in  het buitenland geweest deze zomer of kom je vanuit het buitenland voor een studie naar de Universiteit Leiden? Als je vanuit landen of gebieden die code oranje of rood hebben (gekregen) naar locaties van de Universiteit Leiden komt om te studeren, moet je eerst twee weken in thuisquarantaine.

Onderwijs op de campus
Als je straks weer gaat studeren in september, is je onderwijs weer gedeeltelijk op locatie, in universitaire gebouwen. Hier heb je alleen toegang als je geen risico vormt voor je medestudenten en docenten. Dat wil zeggen dat je geen klachten hebt, en wanneer je inreist uit een oranje of rood gebied, je twee weken in thuisquarantaine bent geweest.

Thuisquarantaine
Kom je uit het buitenland? Kijk dan welke landen door de Nederlandse overheid de codekleur oranje of rood hebben gekregen. We verwachten dat dit regelmatig wijzigt, dus controleer goed wat geldt op de dag van inreizen.

Als je inreist uit een land of gebied met een oranje of rode kleurcode, moet je twee weken in thuisquarantaine voordat je een universitair gebouw mag bezoeken.

We begrijpen dat thuisquarantaine lastig kan zijn voor eerstejaars en voor internationale studenten. Je kunt je studie online beginnen als je (nog) niet in staat bent om naar de universiteit te komen. In huurlocaties van de universiteit kunnen resident assistants internationale studenten ondersteunen tijdens quarantaine. Als je vragen hebt over de thuisquarantaine, bekijk dan de FAQs hierover. Houd deze site goed in de gaten voor informatie over hoe je moet handelen bij intake-afspraken bij bijvoorbeeld de IND, gemeente en bank, als je in quarantaine moet. Nog vragen waarop je geen antwoord vindt? Neem dan contact op met student support services, secretariaat@sea.leidenuniv.nl of + 31 71 527 8026.

Introductieweken
Ook als je deelneemt aan een introductieweek , kun je alleen meedoen met de onderdelen op locatie wanneer je je houdt aan de landelijke voorschriften en aan de regels van de organisatie van de introductieweek. Je ontvangt hierover nadere informatie van de introductieweek waarvoor je je hebt opgegeven.

Checken en testen
Stel jezelf de vragen van de RIVM-check voor bezoekers voordat je gaat studeren in onze gebouwen of meedoet met evenementen of naar bijeenkomsten gaat. Als je klachten hebt moet je je laten testen.

Algemeen

We zetten onze wetenschappelijke expertise in om de crisis te bestrijden en te managen. Onderzoekers van de Universiteit Leiden leveren op diverse fronten bijdragen aan de bestrijding van het corona-virus, met name vanuit het LUMC,  en aan het managen van de crisis. Lees hierover meer in onze nieuwsberichten.

Met een crowdfundingsactie heeft onze community veel geld opgehaald voor onderzoek naar Corona. 

Neem voor algemene vragen contact op met de Studielijn.
Voor informatie over studeren of het studentenleven kun je chatten met een huidige bachelorstudent of masterstudent.
Specifieke vragen over de opleiding kun je stellen aan de studieadviseur van de opleiding.
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.