Universiteit Leiden

nl en

FAQ Start van je studie

Ga jij per 1 september studeren aan de Universiteit Leiden, dan heb je vanwege de coronamaatregelen misschien aanvullende vragen. Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over de start van het academisch jaar van de Universiteit Leiden. Deze FAQ wordt voortdurend bijgewerkt.

Hoe de Universiteit Leiden zich voorbereidt

De gezondheid en veiligheid van onze studenten en medewerkers staat voorop. De Universiteit Leiden houdt zich strikt aan de richtlijnen van het Nederlandse kabinet, aan de adviezen van het RIVM en de regels van Veiligheidsregio. Dat betekent dat we, tijdens de intelligente lockdown, alle evenementen hebben afgelast tot 1 september, en dat we sinds half maart alleen online onderwijs geven en iedereen zo veel mogelijk thuis werkt. In dagelijkse updates informeren we onze studenten en medewerkers over de maatregelen die we nemen. Een Centraal Crisisteam leidt de universiteit door de crisis.

Als de regels soepeler worden kijken we opnieuw wat er mogelijk is. Op dit moment bereiden we een anderhalvemeter-universiteit voor: waarin iedereen in onze gebouwen 1,5 meter afstand kan houden. Denk daarbij aan een maximum aantal personen per ruimte, aan eenrichtingsverkeer in gangen en, beperkt gebruik van liften, aparte in- en uitgangen etc. Daarbij registreren we alle gebruikers van het gebouw. Uiteraard nemen we ten allen tijde hygiënemaatregelen, zoals vaak handen wassen, geen handen schudden en veel extra schoonmaak in onze gebouwen. In gebouwen komt een instructiefilmpje over deze maatregelen, dat alle bezoekers verplicht worden te bekijken.

Nee, al het onderwijs en onderzoek gaan zo veel mogelijk door. Ons onderwijs bieden we online aan en onze medewerkers werken vanuit huis. Gebouwen zijn gesloten voor studenten, en slechts zeer beperkt geopend voor medewerkers die niet thuis kunnen werken. Met deze maatregelen volgen we de richtlijnen van het  RIVM en het kabinet. Als de maatregelen versoepelen, zullen wij ons beleid ook aanpassen.

Nee, dat klopt niet.  Wat we doen, is ons voorbereiden op het mogelijk nog langer moeten aanbieden van online onderwijs. Zodat we zeker weten dat we ook het komend collegejaar goed onderwijs kunnen geven. Als het kan in onze gebouwen op de campus. En als het nodig blijft, online.

Voor het komende collegejaar staan we klaar om je te verwelkomen bij de Universiteit Leiden. Hoe het er precies uit gaat zien, weten we nog niet. We zijn hierbij afhankelijk van de mogelijkheden die het kabinet en de RIVM-richtlijnen ons bieden. Dat betekent dat we ons voorbereiden om ons onderwijs van september 2020 t/m januari 2021 grotendeels online aan te kunnen bieden en waar mogelijk weer in onze gebouwen. We houden daarbij rekening met alle scenario’s en hopen dat we elkaar zo snel mogelijk ook op de campus kunnen ontmoeten. Per opleiding wordt bekeken welke delen van het onderwijs fysiek kunnen worden gegeven zoals practica, kleine werkgroepen en tutoronderwijs.

Omdat veel onzeker is en met de week kan wijzigen (het verloop van de coronabesmettingen, de aanpak van het kabinet, de richtlijnen van het RIVM) moeten wij verschillende scenario’s uitwerken en voorbereiden. Het is dus onvermijdelijk dat sommige zaken nog een tijd onduidelijk blijven. Zodra we meer informatie hebben en stappen zetten, informeren we via de updates op onze website. Als je je hebt aangemeld voor een studie, ontvang je van je opleiding bericht zodra er meer bekend is over de start van de studie. Heb je in de tussentijd vragen? Neem dan contact op met de Studielijn.

Sinds half maart geven we geen onderwijs meer on campus, maar gebeurt alles online. Mogelijk worden de overheidsmaatregelen  (tijdelijk) versoepeld waardoor er op beperkte schaal weer fysiek onderwijs  op locatie mogelijk wordt. Daar bereiden we ons op voor met verschillende scenarios. Deze variëren van volledig online (zoals nu) tot terug naar volledig on campus – en alle varianten daartussen in. Als er weer beperkt onderwijs in onze gebouwen mogelijk is, krijgt onderwijs dat lastig of niet online te volgen is voorrang. Denk aan practica, interactieve werkgroepen en ook het tutoronderwijs. Maar ook afstudeervakken die niet volledig op afstand uitgevoerd kunnen worden.

Online onderwijs

Om continuïteit én kwaliteit in de opleiding te garanderen, biedt de universiteit vanaf 23 maart al het onderwijs online aan. We garanderen daarbij de kwaliteit van de opleiding en zoeken creatief naar nieuwe vormen van onderwijs. Lees  hier meer over op de pagina Online onderwijs: hoe doen we dat?

In het dossier studeren in tijden van corona vinden studenten alle informatie en tips over hoe ze hun studie online goed kunnen aanpakken. Onze ICT faciliteiten vergemakkelijken het online contact. Studenten die vragen hebben, kunnen terecht bij de Coronalijn van het Informatiecentrum Studentenzaken.

Natuurlijk is het van groot belang dat je ook in deze moeilijke omstandigheden kunt vertrouwen op goed onderwijs. Je opleiding doet er alles aan om ervoor te zorgen dat zowel het onderwijs als de toetsen voldoen aan de kwaliteitseisen en andere afspraken die in de OER (Onderwijs- en Examenregeling) van jouw opleiding staan. Door de uitzonderlijkheid van de situatie kan het wel voorkomen dat er besloten moet worden tot kleine afwijkingen van de OER. 

Docenten worden ondersteund  vanuit het Centre for Innovation en het ICLON, het interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden. Daarnaast heeft de universiteit een website ingericht waar zij terechtkunnen voor begeleiding en advies over online onderwijs verzorgen.

Alle docenten (en studenten) moeten zich houden aan de Gedragscode onderwijs op afstand. Hierin staan duidelijke richtlijnen over zaken als toetsing, communicatie, etiquette en privacy.

Ja, alle eerstejaars bachelorstudenten krijgen een tutorgroep, waarbij een ouderejaarsstudent én een docent ze begeleidt. Zeker in het begin van de studie heeft die groep wekelijks contact. De precieze aanpak van de tutorgroepen verschilt per opleiding. Voor alle tutorgroepen geldt dat ze je helpen om je snel thuis te voelen bij je nieuwe opleiding. Als je je inschrijft voor een opleiding, krijg je meer informatie over hun tutorsysteem.
Ook als je begint met een masterstudie, zorgen we voor goede opvang bij je start van je studie. 

Je komt in een tutorgroep met ongeveer 10-15 andere eerstejaars van dezelfde bacheloropleiding. Je wordt ingedeeld in een groep, en krijgt een ouderejaarsstudent als tutor. Een docent begeleidt ook de tutorgroepjes. 

Je kunt nog steeds boeken lenen bij de UB en bijvoorbeeld daar printen. De studieruimtes zijn gesloten. De UB hanteert momenteel een aangepaste dienstverlening. Ook de UB bereidt scenario’s voor waarbij de studieruimtes voor een zeer beperkt aantal bezoekers weer toegankelijk wordt, op anderhalve meter afstand.  

Of je stage kunt lopen, zal afhangen van het aanbod bij stage-aanbieders. Of dit te combineren is met een online studie is moeilijk te zeggen. Realiseer je wel dat een online studie net zo veel tijd vraagt als studeren op locatie, en je dus ongeveer 30-40 uur per week aan je studie moet besteden.

Zeker. De vorm van het onderwijs wijzigt deels, de inhoud van je opleiding niet. 

Nee, omdat het onderwijs van dezelfde kwaliteit is en hetzelfde diploma oplevert als on campus onderwijs, is het collegegeld hetzelfde. 

Studentenleven

Helaas kunnen we onze introductieweken (EL CID, HOP en OWL)  niet in hun traditionele vorm organiseren. We weten sinds eind april dat evenementen tot 1 september namelijk niet toegestaan zijn. We bedenken nu hoe we op een alternatieve manier nieuwe studenten toch welkom kunnen heten in Leiden en Den Haag.  

Je kunt zeker lid worden van een studenten- en/of studievereniging. Ook deze verenigingen maken nu plannen hoe zij hun traditionele kennismakingsweken en events op een andere manier kunnen inrichten. 

Ondersteuning voor studenten

Op allerlei manieren informeren we onze studenten en houden we contact met ze. Met dagelijkse updates lezen ze over onze maatregelen, in nieuwsbrieven krijgen ze informatie, en onze rector en onze decanen spreken ze toe in filmpjes.

Tips over voeding, bewegen, welzijn worden door onze eigen deskundigen van de Healthy University gegeven. Op The Leidener en het Leids Kwartiertje bloggen (internationale) studenten over de effecten van de coronacrisis op hun studie en studentenleven.

Ook op social media vertellen studenten over hun leven in tijden van corona, bijvoorbeeld in posts op Facebook en in een take-over op Instagram

We doen er alles aan je zo goed mogelijk te ondersteunen met online onderwijs, studeren vanuit huis, etc. Daarom hebben we op een rijtje gezet waar je terecht kunt voor informatie, tips en een luisterend oor.

Wie angst, stress of eenzaamheid ervaart in deze moeilijke tijd, kan contact opnemen met de Listening Phone, georganiseerd door Student Support Services. Bel 071 527 1132 of e-mail studentsupport@leidenuniv.nl, dan bellen we je terug. The Listening Phone is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur.

Studiekeuze

De inhoud van onze opleidingen is niet gewijzigd. Als je straks bij ons start kun je onderwijs van hoge kwaliteit verwachten, gegeven door bevlogen en vooraanstaande wetenschappers. De maatschappij heeft dringend jonge mensen nodig die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de vraagstukken van deze tijd. Waar kun je dat beter doen dan bij Universiteit Leiden, waar we studenten al 445 jaar leren om wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen kritisch te beoordelen, en elkaar de ruimte geven om van mening te verschillen.

De Universiteit Leiden biedt allerlei vormen van online voorlichting over studies, zodat aanstaande studenten de universiteit en studie kunnen leren kennen zonder langs te komen. 

Van het ministerie van OCW mogen universiteiten dit jaar studenten, die hun bachelor nog niet hebben afgerond, toelaten tot een master onder voorwaarden die de universiteiten zelf stellen. Het College van Bestuur heeft in overleg met de medezeggenschap voor twee varianten gekozen om goed aan te kunnen sluiten bij de praktijk van verschillende opleidingen.

Variant 1: Bij deze opleidingen mag je nog in september 2020 opdrachten of toetsen van je bachelor afronden.

Variant 2: Bij deze opleidingen kan je terwijl je je bachelor tijdens studiejaar 2020/2021 afrondt al voorwaardelijk met je master te beginnen als je voldoet aan de daartoe gestelde voorwaarde(n) door de opleiding.

Dit aanbod geldt voor wo-bachelorstudenten die dit studiejaar zijn ingeschreven aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs of aan een universiteit in de EU en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland (EER). In sommige gevallen geldt dit ook voor instroom vanuit een schakeljaar of premaster naar een wo-master. Naast deze twee bijzondere varianten biedt een groot aantal opleidingen een regulier tweede instroommoment aan in het studiejaar.

Wil je gebruikmaken van bovenstaande mogelijkheid? Kijk op het opleidingsdossier van de masteropleiding die je wilt volgen welke variant voor jou van toepassing is.

Lukt het jou niet om je hbo-propedeuse aan een Nederlandse instelling voor het einde van het collegejaar af te ronden en wil je wel beginnen met een wo-bacheloropleiding? De Universiteit Leiden wil jou helpen om studievertraging te voorkomen.

Hoe werkt dit?
Meld je uiterlijk 1 juni 2020 aan voor de bacheloropleiding in Studielink, vul dit formulier in en vraag een afrondingsadvies aan bij je hbo-instelling. Dit advies geeft aan of er redelijkerwijs verwacht kan worden dat je je propedeuse kan afronden voor 1 januari 2021. Het afrondingsadvies moet je uiterlijk 1 augustus hebben toegevoegd aan het toelatingsverzoek van je bacheloraanmelding in onze online application portal uSis. De bacheloropleiding beoordeelt of je op voorwaarde toegelaten wordt. Indien je wordt toegelaten moet je je propedeuse voor 1 januari 2021 afronden. Lukt dit niet? Dan wordt je inschrijving bij de bachelor geannuleerd. De reeds behaalde studiepunten kunnen, na goedkeuring door de hbo-instelling, als extra curriculair vak op je hbo-diploma opgenomen worden.

Let op: Stelt de bacheloropleiding die je wilt volgen naast je hbo-propedeuse aanvullende eisen voor de toelating? Dan moet je deze voor 1 september hebben afgerond.

Vragen?
eb je vragen over toelating en inschrijving, stel je vraag aan het Frontoffice Studentzaken met het online contactformulier, met als onderwerp ‘Verzoek tot toelating’.

Heb je inhoudelijke vragen over de opleiding, neem dan contact op met de studieadviseur van de bacheloropleiding die je wilt volgen. Je vindt hen bij contact bij de opleiding

Internationale studenten

Kom zeker (als je natuurlijk niet met reisbeperkingen te maken hebt)!
Je kiest namelijk niet alleen voor de Universiteit Leiden voor je opleiding, maar ook voor de beleving van wonen in Nederland, onderdeel zijn van de academische gemeenschap en deel uitmaken van het studentenleven. Hoe eerder je onderdeel wordt van onze community, hoe beter.

We adviseren je om je inschrijving af te ronden en vroeg te beginnen met het aanvragen van huisvesting of zelf huisvesting te zoeken! De Universiteit Leiden kan niet al onze internationale studenten een kamer garanderen, maar de kans om zelf een kamer te vinden is zeker groter als je nu besluit om je studietijd in Nederland te beginnen en vanaf augustus of september naar Leiden of Den Haag afreist. Als we dan tijdens het eerste semester meer colleges op locatie gaan aabieden, is het voor je veel gemakkelijker om over te stappen van online colleges naar colleges op de campus en met andere studenten de colleges te volgen en samen te studeren. 

Deadlines voor aanmelden van een opleiding en het aanvragen van visa zijn bijvoorbeeld verschoven, om internationale studenten meer mogelijkheden te geven om te voldoen aan alle verplichtingen die bij de aanmelding horen. 
Bekijk alle veel gestelde vragen over toelating & aanmelding 
 

Omdat studenten aan het begin van het studiejaar waarschijnlijk nog over de hele wereld verspreid zijn, is dit helaas meestal niet mogelijk. Alle online colleges zijn terug te kijken op een tijd die voor jou schikt, en er is dan vaak de mogelijkheid om alsnog je vragen te stellen, bijv via mail of chat.

Door het volgen van een (online) introductieweek, door je tutorgroep en door lid te worden van een internationale studentenvereniging en/of je studievereniging.

Als er voor jou geen beperkingen zijn om naar Nederland te reizen, zoals reisbeperkingen, raadt de Universiteit Leiden je aan om naar Leiden of Den Haag te komen en hier je studie te starten. Het is namelijk voor jou straks veel makkelijker om over te stappen van het volgen van online colleges naar de on campus colleges in onze universiteitsgebouwen. En als je al in Leiden of Den Haag bent, kun je je medestudenten persoonlijk ontmoeten, de stad leren kennen en gebruik maken van de voorzieningen en faciliteiten in de stad en van de universiteit.

We adviseren je dus om zo snel mogelijk op zoek te gaan naar huisvesting! Studenten dienen zelf hun huisvesting te regelen. Om je op weg te helpen hebben we verschillende tips voor je op onze website!

Voor internationale studenten reserveert Leiden University Housing Office echter jaarlijks een beperkt aantal kamers voor vroege aanmeldingen. Huisvesting wordt toegewezen op basis van volgorde van aanmeldingen, daarom adviseren we je om je zo vroeg mogelijk aan te melden voor huisvesting. Als je je verzoek tot huisvesting indient of de housing fee betaalt na de deadline van 1 juni, wordt je aanvraag niet in behandeling genomen. Zodra deze deadline is verstreken, begint het Housing Office met het toewijzen van kamers. Accommodatie wordt in chronologische volgorde toegewezen, d.w.z. volgens de datum waarop je je housing fee hebt betaald. Binnen 8 weken na de deadline voor huisvesting ontvang je een aanbieding voor een kamer. Laat het Housing Office binnen 5 dagen na ontvangst van deze aanbieding weten of je de aanbieding wilt accepteren.

Als je besluit om je opleiding volledig online te starten en geen gebruik wilt maken van de toegewezen kamer, worden de housing fee en de eerste maand huur niet gerestitueerd als je het aanbod voor huisvesting al reeds hebt geaccepteerd.

Hou er rekening mee dat als je na aanvang van het studiejaar naar Nederland reist, het Leiden University Housing Office pas weer kamers aanbiedt vanaf 1 februari 2021. Je kunt in de tussentijd altijd contact opnemen met het Housing Office om naar eventuele beschikbaarheid te vragen, maar hoogstwaarschijnlijk zult je zelf een kamer moeten zoeken.

Je bent van harte welkom om je studie aan de Universiteit Leiden te starten. Voor jou geldt dat je mee kan doen met online onderwijs en daar waar het kan met onderwijs op de campus. Als je dus niet in staat bent om voor het begin van het academisch jaar naar Nederland te reizen dan begrijpen we dat. Je kunt dan je studie online starten. Op deze manier volg je vanuit je eigen (thuis)situatie het onderwijs van je opleiding. Op het moment dat het kan, kom je naar Leiden of Den Haag voor het vervolg van je studiejaar. We houden er rekening mee dat het enige tijd kost om in te reizen.

Als er voor jou geen beperkingen zijn om naar Nederland te reizen, zoals reisbeperkingen, raadt de Universiteit Leiden je aan om naar Leiden of Den Haag te komen en hier je studie te starten, omdat je veel makkelijker kunt overstappen van online colleges naar on campus colleges in onze universiteitsgebouwen. Vraag dus tijdig je visum of verblijfsvergunning aan!

Op het moment dat je niet kan inreizen of je visa niet kan ophalen, is het mogelijk een optie voor jou om in september te starten met online onderwijs en in te reizen op een later moment, maar wel binnen 3 maanden van de geldigheid van uw machtiging tot voorlopig verblijf.  

Je kunt ook je visa aanvraag cancelen. Op het moment dat je wel weer naar Nederland kan afreizen, dan dienen we een nieuwe visa aanvraag voor je in bij de IND.

Op het moment dat je niet kan inreizen of je visa niet kan ophalen, is het mogelijk een optie voor jou om in september te starten met online onderwijs en in te reizen op een later moment, maar wel binnen 3 maanden van de geldigheid van uw machtiging tot voorlopig verblijf.  

Je kunt ook je visa aanvraag cancelen. Op het moment dat je wel weer naar Nederland kan afreizen, dan dienen we een nieuwe visa aanvraag voor je in bij de IND.

Je kunt je aanmelding op elk moment annuleren, zelfs als je eerder het toelatingsbesluit in uSis heeft geaccepteerd. Als je voor 1 september 2020 annuleert, krijg je ook het reeds betaalde collegegeld vergoed.

Je kunt ook overwegen om je aanvraag uit te stellen tot de eerstvolgende beschikbare startdatum van jouw studieprogramma. Houd er rekening mee dat de application fee niet wordt gerestitueerd. Als je jouw huidige aanmelding echter uitstelt of een nieuwe aanmelding voor het volgende studiejaar indient, hoef je deze application fee niet opnieuw te betalen.

Visumkosten worden alleen terugbetaald als je jouw aanvraag annuleert voordat de universiteit je visumaanvraag (deadline 15 juni) indient bij de Nederlandse immigratiedienst (IND). Als de universiteit je visum al heeft aangevraagd op het moment dat je je aanmelding annuleerde, wordt het visumgeld niet gerestitueerd.

Kijk hiervoor op de website van de Rijksoverheid.

Algemeen

We zetten onze wetenschappelijke expertise in om de crisis te bestrijden en te managen. Onderzoekers van de Universiteit Leiden leveren op diverse fronten bijdragen aan de bestrijding van het corona-virus, met name vanuit het LUMC,  en aan het managen van de crisis. Lees hierover meer in onze nieuwsberichten.

Met een crowdfundingsactie heeft onze community veel geld opgehaald voor onderzoek naar Corona. 

Neem voor algemene vragen contact op met de Studielijn.
Voor informatie over studeren of het studentenleven kun je chatten met een huidige bachelorstudent of masterstudent.
Specifieke vragen over de opleiding kun je stellen aan de studieadviseur van de opleiding.
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.