Universiteit Leiden

nl en

Honours College

Ben jij een eerstejaars student, en wil jij meer naast je bachelorstudie doen? Het Honours College biedt kleinschalig onderwijs waarbij veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling aan gemotiveerde bachelorstudenten. Zo kun je bijvoorbeeld je eigen onderzoek opzetten of werken aan maatschappelijke thema’s als migratie, klimaatverandering, artificial intelligence en de toekomst van de gezondheidszorg.

Wat is het Honours College?

Met het Honours College biedt de Universiteit Leiden jou als bachelor student de kans om je kennis te verdiepen binnen je eigen vakgebied en je kennis te verbreden met interdisciplinaire vakken. Door stimulerende en vernieuwende onderwijsprogramma’s van 30 EC word je uitgedaagd om buiten je comfortzone te treden, en leer je over de grenzen van je eigen studie heen te kijken. Binnen het kleinschalige onderwijs van het Honours College is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en kom je in contact met studenten van andere studies. Hierdoor bouw je een schat aan vaardigheden op, en groei je op zowel persoonlijk als academisch vlak. 

Voor wie is het Honours College?

Of je nu Geschiedenis studeert of een studie Rechten volgt: de Universiteit Leiden biedt het Honours College aan voor alle gemotiveerde bachelorstudenten. Herken je jezelf in onderstaande kenmerken? Kijk dan eens naar de mogelijkheden die het Honours College jou te bieden heeft.

 • Je bent nieuwsgierig en wilt over de grenzen van je vakgebied heen kijken;
 • Je hebt voldoende tijd voor een extra traject naast jouw reguliere opleiding;
 • Je wilt jouw talenten en vaardigheden op academisch en professioneel vlak verder ontwikkelen.

Wat zijn de voordelen van het Honours College?

Deelname aan het Honours College is waardevol tijdens en na je studie. Door middel van uitdagend onderwijs:

 • Ontwikkel je jouw talenten;
 • Vergroot je jouw kennis;
 • Doe je nieuwe vaardigheden op;
 • Verruim je jouw denkbeelden;
 • Verdien je extra studiepunten.

Ook het is Honours College waardevol voor je toekomstige loopbaan, want:

 • je krijgt na succesvolle afronding van het traject een Honours College-certificaat en een vermelding op je diplomasupplement;
 • Het Honours College is een mooie aanvulling voor je CV en het vergroot je kansen op de arbeidsmarkt;
 • Het Honours College vergroot je netwerk.

Onderwijsprogramma’s Honours College

Het Honours College kent drie onderwijsprogramma’s waaruit je kunt kiezen:

1. Facultair traject

Elke faculteit van de Universiteit Leiden biedt een flexibel Honours College-traject aan met extra onderwijs en onderzoek. Zo kun je dus kiezen voor een traject dichtbij je eigen studie, of juist voor iets dat totaal anders is. 

Tijdens een facultair traject volg je ten minste één Bachelor Honours Class. Dit zijn uitdagende vakken zoals bijvoorbeeld ‘Robot Law’, ‘Language, Power & Identity’ en ‘Antropological Perspectives on Dying and End-of-Life Care’. Ook is er aandacht voor ontwikkeling van vaardigheden zoals onderhandelen, presenteren, onderzoeken en schrijven tijdens vakken als ‘Effectief besturen’ en ‘Personal Flourishing and Happiness’. Lees meer over het aanbod in de studiegids.

Kan kennis van het verleden ons helpen de toekomst te veranderen? In het Honours traject Achaeology & Society krijg je de kans om deze vraag op meerdere manieren te onderzoeken: Je kunt aan de slag gaan met politieke onderwerpen en erfgoed vanuit een archeologisch perspectief, en je kunt deelnemen aan huidige wetenschappelijke projecten. De vakken van het traject worden aangeboden door internationale professionals, en focussen zich vooral op hedendaagse problemen zoals duurzaamheid, verstedelijking en globale netwerken. Het traject moedigt studenten aan om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, en om hun academische en maatschappelijke horizon te verbreden. Deel van het traject is diepgaand debat, creatief problemen oplossen en kennis delen met de bredere maatschappij. In dit alles staat de interdisciplinaire aanpak van het traject centraal. Daarom is deze dan ook open voor studenten van alle faculteiten.

 • Locatie: Leiden
 • Voertaal: Engels
 • Toegankelijk voor studenten van alle bacheloropleidingen Universiteit Leiden

Meer informatie is te vinden op de studentenwebsite.

Het Honours College Bèta & Life Science is een interdisciplinair wetenschapsprogramma. Dit traject biedt zowel inhoudelijk als persoonlijk een extra uitdaging naast jouw studie. Binnen het traject is veel ruimte voor persoonlijke invulling. Het aanbod bestaat onder meer uit lezingen, werkgroepbijeenkomsten en colleges met gastdocenten waaruit je onder begeleiding van een persoonlijke coach een keuze maakt. Het programma wordt bijvoorbeeld verder ingevuld met een onderzoeksproject in één van de laboratoria van LUMC of FWN, een stage in het Bio Science Park, of het volgen van extra verdiepende cursussen uit een andere studie.

 • Locatie: Leiden
 • Voertaal: Nederlands
 • Toegankelijk voor studenten van de bètaopleidingen en biomedische wetenschappen.

Meer informatie is te vinden op de studentenwebsite.

Bij het Honours College Geneeskunde maak je onder meer kennis met het (klinisch) wetenschappelijk onderzoek binnen het LUMC. Gemotiveerde studenten Geneeskunde met affiniteit voor onderzoek kunnen goed begeleid deelnemen aan een onderzoeksprogramma. Je leert onder andere de werkzaamheden, het onderzoek en de carrièremogelijkheden van artsen/onderzoekers in het LUMC van dichtbij kennen.

 • Locatie: Leiden
 • Voertaal: Nederlands
 • Toegankelijk voor Geneeskundestudenten

Meer informatie is te vinden op de studentenwebsite.

Humanities Lab daagt studenten uit om over disciplinaire grenzen heen te kijken terwijl ze werken aan actuele kwesties zoals klimaatverandering, het Internet, oorlog en vrede, kolonialisme, identiteit of genetische privacy. Dergelijke thema’s zijn te complex om vanuit een enkele discipline behandeld te worden, of het nu de Sociale- of Natuurwetenschappen betreft, Rechten, Geneeskunde of de Geesteswetenschappen. In het Humanities Lab benaderen studenten een probleem vanuit verschillende conceptuele en methodologische invalshoeken. In kleine groepen werken ze samen om alle verbanden en lagen beter inzichtelijk te maken en zo bij te dragen aan mogelijke oplossingen. Geesteswetenschappen kunnen hier echt een verschil maken!

 • Locatie: Leiden & Den Haag
 • Voertaal: Engels
 • Toegankelijk voor studenten van alle bacheloropleidingen Universiteit Leiden

Meer informatie is te vinden op humanitieslab.nl.

Ben jij een nieuwsgierige, ambitieuze en enthousiaste student rechten of criminologie? Ben jij gemotiveerd om meer uit jezelf én uit je studie te halen? Dan is Honours College Law (HC Law) iets voor jou!

Het HC Law kenmerkt zich door keuzevrijheid binnen een gevarieerd vakkenaanbod. In het programma werk je aan onderzoeksvaardigheden en ook aan het toepassen van jouw kennis over het recht in de praktijk. Je leert over bestaande grenzen van de studie en het vakgebied heen te kijken.

 • Locatie: Leiden
 • Voertaal: Nederlands
 • Toegankelijk voor studenten opleidingen Rechtsgeleerdheid en Criminologie

Meer informatie is te vinden op de studentenwebsite.

Huidige maatschappelijke uitdagingen vereisen nieuwe denkers en deskundigen om steeds complexere crisissen op te lossen. Dit honourstraject maakt je praktisch en theoretisch vaardiger in de omgang met deze complexe sociale problemen.

Je begint met het verkennen van je persoonlijke uitdagingen. Ben je goed in samenwerken, of in onderhandelen? Je oefent en ontdekt je ontwikkelpunten. Naast deze persoonlijke ontwikkeling verken je beleidsmatige uitdagingen, zoals de omgang met water, asiel en migratie, het voortbestaan van de EU en de samenhang van ogenschijnlijk verschillende zaken. Je begint te begrijpen welke onverwachte blokkades er kunnen zijn als je ideeën aan anderen presenteert en ontdekt hierdoor de kloof tussen theorie en praktijk. In simulaties, excursies, games en lessen oefen je met het overbruggen van deze kloof. Uiteindelijk kun je zelfs aan de slag met je consultancyvaardigheden door een real-life opdracht bij een overheid of andere organisatie te doen.

 • Locatie: Den Haag
 • Voertaal: Engels
 • Toegankelijk voor studenten van alle bacheloropleidingen Universiteit Leiden

Meer informatie is te vinden op de studentenwebsite.

Dit programma is gericht op de interactie tussen wetenschap en samenleving. Je gaat in gesprek met prominente wetenschappers, leert studenten van andere opleidingen kennen en werkt met hen samen. Zo leer je verschillende perspectieven op eenzelfde probleem te hanteren en waarderen. Je vergroot je kennis over belangrijke kwesties in de maatschappij en hoe deze onderzocht worden. Vaardigheden als in dialoog gaan, toegankelijk schrijven, presenteren, samenwerken, analytisch denken en wetenschappelijk onderzoeken worden verder ontwikkeld. Dit alles doe je samen met Bachelorstudenten van binnen en buiten de FSW.

 • Locatie: Leiden met mogelijkheid tot een gedeeltelijk programma in Den Haag
 • Voertaal: Gedeeltelijk Nederlands (met mogelijkheid tot een volledig Engelstalig programma)
 • Toegankelijk voor studenten van alle bacheloropleidingen Universiteit Leiden

Meer informatie is te vinden op de studentenwebsite.

2. Individueel traject

Wil je naast je studie graag een Honours College programma volgen, maar wil je meer vrijheid in het kiezen van vakken? Dan kan een individueel traject bij het Honours College de oplossing zijn voor jou! In overleg met de HC-coördinator van jouw faculteit stel je een onderbouwd studieplan samen. Dit betekent niet dat je gebonden bent aan het volgen van vakken binnen je eigen faculteit. Tot de mogelijkheden behoren het volgen van vakken binnen een van de facultaire trajecten, stages of een buitenlandverblijf. Er is dus van alles mogelijk, maar er zijn ook voorwaarden aan het studieplan verbonden, om te zorgen dat het een coherent traject wordt De examencommissie moet daarom jouw plannen wel eerst goedkeuren.

Meer informatie is te vinden op de studentenwebsite.

3. Dubbele Bachelor plus

Ben jij een student die twee bacheloropleidingen volgt of ben je van plan dit te gaan doen? En doe je ten minste één van je twee bacheloropleidingen aan de Universiteit Leiden? Dan is misschien de Dubbele Bachelor Plus iets voor jou. Tijdens dit programma kun je Bachelor Honours Classes (keuzevakken) volgen en deelnemen aan de activiteiten van de Honours Community. Je mag zelf een keuze maken uit ruim 35 uitdagende Bachelor Honours Classes uit verschillende studierichtingen die elk jaar worden aangeboden. Door actief deel te nemen aan de Bachelor Honours Classes kom je in aanraking met inspirerende wetenschappers en medestudenten. Lees meer over het aanbod aan Bachelor Honours Classes in de studiegids.

Meer informatie is te vinden op de studentenwebsite

Periode Honours College

Het Honours College begint voor de meeste studenten in de tweede helft van het eerste jaar met een oriënterend vak. Het programma duurt door tot en met het derde jaar van je bacheloropleiding. Je kunt ook starten met het Honours College aan het begin van je tweede jaar, na het behalen van je propedeuse. Je hebt dan twee jaar de tijd om 30 EC te behalen.

Hoe verloopt de selectie voor het Honours College?

De Universiteit Leiden kijkt naar verschillende dingen om te bepalen of jij in aanmerking komt voor het Honours College. Zo moet je nominaal studeren en goede kans maken om je propedeuse in één jaar te halen. Daarnaast letten we sterk op je houding en motivatie. Voor alle honoursprogramma’s geldt daarom een selectieprocedure waarin je motivatie een belangrijke rol speelt. 

Kijk voor meer informatie over op de site van Honours College.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.