Universiteit Leiden

nl en

Geweld tegen vrouwen thema van Annie Romein-Verschoorlezing

Mishandeling van vrouwen achter de voordeur is niet langer een privéprobleem. Dat stelt Renée Römkens, directeur van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Op 4 maart sprak ze de Annie Romein-Verschoorlezing uit.

Afbeelding van Renée Römkens
Renée Römkens

Europees verdrag

Römkens komt tot haar uitspraak op basis van de Instanbul Convention, het Europese mensenrechtenverdrag waarin uitdrukkelijk is vastgelegd dat geweld tegen vrouwen een vorm van discriminatie is op basis van sekse. In 2014 is het in werking getreden. Een mijlpaal, meent Römkens.

 

Van verdrag naar Nederlands beleid

 

In haar lezing gaat Römkens vooral in op de uitwerking van het verdrag in Nederlands beleid. Het verdrag verplicht regeringen tot het voeren van een samenhangend beleid dat verder gaat dan ondersteuning en bescherming van slachtoffers en vervolging van daders. Geweld tegen vrouwen wordt gezien als een symptoom van aanhoudende ongelijkheid tussen vrouwen en mannen, dus moet de ongelijkheid worden aangepakt om effectieve preventie te kunnen bereiken.

Nederland lijkt genderaspect los te laten

Ondertekening, zelfs ratificatie van een verdrag wil nog niet zeggen dat een land voortvarend maatregelen op grond ervan opstelt en uitvoert. In Nederland is een beweging aan de gang die de behandeling van geweld loskoppelt van gender en spreekt van 'geweld in afhankelijkheidsrelaties'. Waarom beleid dat specifiek op vrouwen is gericht? Er is immers ook geweld tegen kinderen en zelfs mannen die zich in een afhankelijke relatie bevinden. Römkens weegt in haar lezing af of het mogelijk loslaten van het genderaspect in het Nederlandse beleid goed of minder goed uitpakt voor vrouwen.

Ogen geopend met dissertatie

Renée Römkens studeerde criminologie en psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1992 opende ze veler ogen met haar dissertatie Gewoon geweld? Omvang, aard, achtergronden en gevolgen van geweld tegen vrouwen in heteroseksuele relaties, waarop ze cum laude promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Römkes werkte als onderzoeker aan de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht en Columbia University (New York) en was hoogleraar ‘Interpersoonlijk geweld’ aan de Universiteit Tilburg.

Judi Mesman is referent

Referent is Judi Mesman, hoogleraar ‘Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling’ bij het Centrum voor Gezinsstudies van de Universiteit Leiden. Zij zal (kritisch) reageren op de lezing van Römkens.

 

Renée Römkens: Geweld tegen vrouwen: van privéprobleem naar mensenrechtenschending
4 maart, 20.00 u
Academiegebouw, Groot Auditorium
Rapenburg 73
Leiden
Toegang gratis
V.a. 19.30 u inloop met koffie

 

 

De Annie Romein-Verschoorlezing van de Universiteit Leiden vindt jaarlijks plaats op of rond 8 maart, Internationale Vrouwendag.

 

Zie ook

 

 

Laatst Gewijzigd: 05-03-2015
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.