Universiteit Leiden

nl en

Winnaars Speckmann-prijzen 2015

Maandag 16 februari 2015 werden de Speckmann-prijzen uitgereikt. De eer ging dit jaar naar studenten Lien Vermeersch, Melissa Vermeulen, Marloes de Vin en Sanne de Vries.

Elk jaar worden de Speckmann-prijzen uitgereikt aan de MA student die de beste masterscriptie schreef en de studenten van de bachelorprojectgroep met het beste Veldwerk NL-verslag. In de bamboo-lounge hield Erik Bähre een feestelijke toespraak voor de prijswinnende studenten van het afgelopen studiejaar 2013-2014.

Speckmann-prijs Masterscriptie
De prijs voor beste MA scriptie werd toegekend aan Lien Vermeersch voor haar scriptie 'Community-Conserved Freshwater Areas: A comparative study on effectiveness of fish sanctuaries'. Lien zit op dit moment zelf in Oruro, Bolivia, voor vervolgonderzoek naar de vissersgemeenschap in de omgeving van het Poopomeer. Haar ouders reisden af vanuit België om namens haar de prijs in ontvangst te nemen.

In Januari 2014 vloog Lien Vermeersch naar de Filipijnen om onderzoek te doen naar het lokale beheer van visreservaten. Ze heeft drie maanden veldwerk gedaan onder moeilijke condities. Volgens het jury rapport is "het sterke van haar scriptie dat ze een gedegen kwalitatieve beschrijving over het beheer van lokale visreservaten koppelt aan een kwantitatieve analyse waarin de reservaten met elkaar vergelijkt.

Ze heeft veel empirische gegevens verzamelt, iets wat in de 3 maanden veldwerk die voor een MA scriptie staan niet makkelijk is. Op basis van het onderzoek introduceert zij het begrip ‘Casual Catch’ en laat zij overtuigend zien waarom dit een belangrijk aspect is van duurzaamheid. Het is een uitstekende scriptie met grote wetenschappelijke diepgang en een belangrijke bijdrage over onze kennis over duurzaamheid, voornamelijk de manier waarop natuurbehoud en armoedebestrijding daarin centraal staan. Lien Vermeersch is mede op basis van deze scriptie cum laude afgestudeerd."

Lien schreef een blog over haar onderzoek in de Filipijnen voor het Leiden Anthropology Blog: Community-conserved areas: Do freshwater fish sanctuaries work?  

Speckmann-prijs Bachelor Veldwerk NL-verslag
De Speckmann-prijs voor het beste Veldwerk NL-verslag ging naar Melissa Vermeulen, Marloes de Vin en Sanne de Vries voor hun verslag ‘Inspraak van Turkse islamitische moeders en dochters'.

Volgens het juryrapport is het onderwerp van dit VNL onderzoek buitengewoon actueel. "Naar aanleiding van de vaak negatieve berichtgeving over Moslims in Nederland, met name in relatie tot gender, hebben deze studenten onderzoek gedaan naar de manier waarop Islamitische vrouwen verbonden aan de Turkse moskee in Harderwijk kijken naar inspraak over grotere en kleinere beslissingen in het dagelijks leven.

Om dit te onderzoeken hebben de studenten zelf een meetinstrument ontwikkeld, een "inspraakmeter." Die was gericht op inzicht in het "ideaal" (hoe het zou horen binnen de Islam, in de optiek van de respondenten) en de praktijk (hoeveel inspraak de respondenten daadwerkelijk ervaren). Zo laten zij onder andere zien dat mannen vinden dat moeders veel meer zeggenschap zouden moeten hebben en dat dochters dat minder zouden moeten hebben. Tijdens het onderzoek hebben de studenten in Harderwijk gewoond en zo veel mogelijk met mensen die aan de moskee verbonden zijn opgetrokken en bij ze thuis geweest. Daarnaast waardeert de jury het erg dat de studenten de resultaten van het onderzoek in Harderwijk gepresenteerd hebben."

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.