Universiteit Leiden

nl en

Vijftigste duale promovendus en twintig promotores

Ries Kamphof is de vijftigste duale promovendus van het Centrum Regionale Kennisontwikkeling (CRK) bij Faculteit Campus Den Haag. Zijn onderzoek richt zich op internationale samenwerking en de Europese Unie. Dat is ook het thema van zijn onderzoeksfunctie bij het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking NCDO in Amsterdam.

Ter gelegenheid van deze mijlpaal is er een journaal verschenen waarin de vijftig duale promovendi hun onderzoek presenteren en waarin ook een overzicht staat van de twintig promotores. Deze overzichtspublicatie is overhandigd aan de rector magnificus en voorzitter prof.mr. Carel Stolker en aan de vice-rector magnificus prof.dr. Simone Buitendijk.

De presentatie van het onderzoek en de voortgang van de duale promovendi zoals in het journaal opgenomen is tevens te vinden op deze pagina.

 

Duale promovendus Ries Kamphof met vice-rector magnificus prof.dr. Simone Buitendijk en directeur CRK dr. Adriaan in 't Groen MPA

De overhandiging van het journaal gebeurde allereerst op vrijdagmiddag 14 juni aan professor Buitendijk, toen zij deelnam aan de wekelijkse promovendilunch bij het CRK in Den Haag. De tweede overhandiging van het journaal aan rector magnificus en voorzitter prof.mr. Carel Stolker, vond enkele dagen later plaats op 19 juni in Leiden tijdens een excursie. Daar woonden de duale promovendi een promotie bij, en hadden zij een ontmoeting met de rector magnificus en voorzitter, de vice-rector magnificus, en decaan van Faculteit Campus Den Haag, prof.dr. Jouke de Vries.

Ter gelegenheid van de inschrijving van de vijftigste duale promovendus deelde de decaan van de Faculteit Campus Den Haag mee dat het Faculteitsbestuur de kwaliteitsstandaard van het duaal promotieprogramma heeft vastgesteld. Het Faculteitsbestuur oordeelde dat hiermee een stevig fundament is gelegd voor de toekomst. 

Prof.dr. Simone Buitendijk kandideerde een van haar duale promovendi als 51e deelnemer aan het programma.

Tegelijkertijd was er een ontmoeting tussen eerste promovenda dr. Margriet Krijtenburg en vijftigste promovendus Ries Kamphof.

 
Rector magnificus prof.mr. Carel Stolker en directeur CRK dr. Adriaan in 't Groen MPA
Vijftigste promovendus Ries Kamphof met eerste promovenda dr. Margriet Krijtenburg

Programma promovendi-excursie 19 juni

De excursie startte met het bijwonen van de promotie van mevrouw H.B.M. van Gameren-Oosterom op het proefschrift getiteld 'Growth, development and social functioning of individuals with Down syndrome'. Aansluitend werd een groepsfoto gemaakt en kennisgemaakt met rector magnificus prof.mr. Carel Stolker. Vervolgens werd geluncht waarbij tevens prof.dr. Jouke de Vries, decaan van Faculteit Campus Den Haag te gast was. Daarna volgde een boeiende rondleiding door de Leidse Hortus Botanicus door hortus-imker Fred Weber en werd een uitgebreide en interessante rondleiding door het Academiegebouw verzorgd door Pieter Slaman, een aan het CRK verbonden promovendus.

 
Duale promovendi CRK met de rector magnificus, de vice-rector magnificus, de decaan Faculteit Campus Den Haag en de directeur en medewerkers van CRK
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.