Universiteit Leiden

nl en

Werken & promoveren: Onderzoeker-docenten Risk Management (3)

De Academie voor Accounting en Financial Management van De Haagse Hogeschool is op zoek naar drie onderzoeker-docenten Risk Management. Deze duale functie is samen met het Centrum Regionale Kennisontwikkeling ontwikkeld. Het is een unieke aanpak die voortkomt uit de intensieve samenwerking tussen de hogeschool en universiteit. Het is de eerste keer dat deze duale functies beschikbaar komen. De docent gaat onderwijs geven bij de hogeschool en combineert dat met het werken aan een proefschrift. Dat leidt tot de doctorstitel bij de Universiteit Leiden.

 

De onderzoeker-docenten zullen worden ingezet op een pre-promotietraject dat, bij voldoende geschiktheid, wordt voortgezet in een promotietraject. Zij zullen zich gedurende dit pre-promotietraject voor 60% bezighouden met onderzoek in interactie met hun beroepspraktijk bij de hogeschool. De overige 20-40% verzorgen zij onderwijs en zetten zij zich in voor activiteiten die een verbinding leggen tussen onderzoek en onderwijs bij de hogeschool in het algemeen en de academie in het bijzonder. Het pre-promotieonderzoek wordt in principe uitgevoerd in het kader van de samenwerking tussen het Centrum voor Lectoraten en Onderzoek (CLO) van De Haagse Hogeschool en het Centrum Regionale Kennisontwikkeling (CRK) van Universiteit Leiden.

Gedurende het pre-promotieonderzoek participeren de onderzoeker-docenten in het onderzoeks­programma van het lectoraat Risk, Assurance & Business IT en worden ze begeleid door de lector dr. ing. Jürgen van Grinsven. Tevens participeren ze in het kader van de samenwerking in de International dual PhD class Risk Management bij de Universiteit Leiden. Vanuit een economische invalshoek zal het fenomeen risk management in een heterogene research class worden onderzocht.

Onderzoeksvoorstel

 

In de periode tot 1 maart 2014 zal de onderzoeker-docent een promotievoorstel schrijven dat zal worden voorgelegd aan de beoordelingscommissie promoties (Review Commissie Onderzoek) van het Centrum voor Lectoraten en Onderzoek. Na goedkeuring van het onderzoeksvoorstel volgt een aanstelling van drie jaar bij De Haagse Hogeschool waarin het onderzoek zal moeten leiden tot een promotie. Tijdens de gehele periode worden de promovendi begeleid door de lector van De Haagse Hogeschool en een promotor van de Universiteit Leiden. De promovendus zal daarnaast deelnemen aan het opleidingsprogramma van het CRK. Kijk voor meer informatie en het online sollicitatieformulier op de vacature site van De Haagse Hogeschool.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.