Universiteit Leiden

nl en

Duale promovenda Larissa Koupriouchina ontvangt NWO subsidie

Duale promovenda Larissa Koupriouchina, research fellow en senior lecturer in Finance and Accounting bij de Hotelschool Den Haag, heeft samen met haar hogeschool en onze universiteit een NWO promotiebeurs voor leraren van 130.000 euro binnengehaald. Dat stelt haar in staat haar promotieonderzoek naar mens-computer interactie in de hotelindustrie voort te zetten. Prof. dr. Jan Adriaanse is haar promotor.

Prof. Adriaanse is hoogleraar Turnaround Management bij de Afdeling Bedrijfswetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het onderzoek is ondergebracht bij de onderzoeksgroep Turnarounds & Insolvency Law. Dr. Jean-Pierre van der Rest, professor strategic pricing and revenue management aan de Hotelschool Den Haag en visiting scholar bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, treedt op als co-promotor. De duale aspecten van het promoveren worden begeleid vanuit het Centrum Regionale Kennisontwikkeling, Leiden University Dual PhD Centre. Bij dit programma treedt als begeleider op Dr. Mark Dechesne. Als psycholoog zal hij ook aandacht schenken aan het wetenschappelijk belang van het onderzoek, zoals benadrukt door NWO:

"De commissie vindt mevrouw Koupriouchina een zeer goede kandidaat die zeer gemotiveerd is voor het betreffende onderzoek. Het onderzoek zelf is interessant en het wetenschappelijk belang ervan is te vinden in de psychologische kant van het onderzoek. Positief zijn de contacten met de industrie die de kandidaat al onderhoudt. [...] De opbrengsten van het onderzoek voor het onderwijs van de kandidaat zijn duidelijk aanwezig." 

Koupriouchina is de eerste duale promovenda van de recent gestarte joint venture tussen de Afdeling Bedrijfswetenschappen bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en het Centrum Regionale Kennisontwikkeling bij Campus Den Haag.

V.l.n.r.: Prof.dr. J.A.A. Adriaanse, Dr. A.J.J. in 't Groen MPA, directeur CRK, L. Koupriouchina, Dr. J.I. van der Rest, Dr. M. Dechesne
V.l.n.r.: Prof.dr. J.A.A. Adriaanse, Dr. A.J.J. in 't Groen MPA, directeur CRK, L. Koupriouchina, Dr. J.I. van der Rest, Dr. M. Dechesne

NWO promotiebeurs voor leraren

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek financiert toponderzoekers van verschillende universiteiten en instituties. De promotiebeurs voor leraren is in deze ronde aan 33 docenten toegekend. Er waren 154 onderzoeksvoorstellen ingediend. Het doel van de beurs wordt op de NWO website omschreven.

Research focus

De engelse titel van haar onderzoek luidt: Human-computer interaction between revenue management professionals and forecasting support systems. Koupriouchina’s research focuses on the human and computer forecasting of occupancy rates. Forecasting is a cornerstone for financial success and impacts decisions such as pricing and operational planning in the hotel industry. The majority of existing research is focused on mathematical approaches behind forecasting models and their accuracy. However, in reality, revenue management teams rarely follow forecasts generated by their systems, but tend to override system-generated forecasts. The question is why revenue managers do this and to what extent these overrides are justified. Answering these questions will help to gain insights into the interaction between revenue management professionals and the revenue management systems and how trust, behaviour, and attitude affect accuracy and consequently corporate performance.

Duaal promoveren

Mw. Koupriouchina is duale promovenda bij het Centrum Regionale Kennisontwikkeling van de Universiteit Leiden. Dit centrum heeft een speciaal programma ontworpen voor deeltijdpromovendi. Met behulp van dit programma werken talentvolle docenten en kenniswerkers uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen samen met een promotor aan een dissertatie in combinatie met hun beroepspraktijk. De dynamiek tussen onderzoek en beroep staat daarbij centraal.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.