Universiteit Leiden

nl en

Werken & Promoveren: Dual PhD class Europa. Vier promovendi gezocht

Prof. Dr. Bernard Steunenberg, Jean Monnet Ad Personam Chair, en het Centrum Regionale Kennisontwikkeling van de Faculteit Campus Den Haag roepen professionals uit de beroepspraktijk op voorstellen in te dienen voor een duaal dissertatietraject. Vanuit meerdere disciplines zullen vraagstukken rondom Europa in een heterogene research class worden onderzocht.

Lokale en globale thema’s staan hierbij centraal. De duale promovendi zullen in de activiteiten van het Jean Monnet Centre of Excellence van de Universiteit Leiden participeren. Deze dual PhD class vergroot de kennis over de Europese samenwerking, de Europese instellingen, de interactie met nationale instituties en ons dagelijks leven. De promovendi zullen onder leiding van Bernard Steunenberg een persoonlijk onderzoek ontwerpen en uitvoeren. Samenwerking binnen de dual PhD class staat hierbij centraal.

Het Centrum Regionale Kennisontwikkeling heeft een programma ontwikkeld om ervaren professionals bij kennisintensieve bedrijven en instellingen effectief naar een proefschrift en promotie te leiden. Het onderzoeksvraagstuk is hierbij van de beroepspraktijk afgeleid. Betrokkenheid van de werkgever, door onderzoekstijd beschikbaar te stellen, is essentieel. Onderzoek draagt bij aan de beroepspraktijk en de beroepspraktijk draagt bij aan wetenschap. Daardoor is de kans op succes groot en het tempo van het dissertatietraject hoog.

De dissertatievoorstellen kunnen tot 1 maart 2013 worden ingediend bij Dr. Adriaan in ‘t Groen MPA, directeur Centrum Regionale Kennisontwikkeling, via crk@cdh.leidenuniv.nl. Een model onderzoeksvoorstel vindt u hier. De nominatiecommissie zal voor 1 april 2013 besluiten over toelating tot het programma.

Het Centrum Regionale Kennisontwikkeling werkt samen met alle wetenschapsdisciplines en faculteiten van de Universiteit Leiden. Het doorlopen van een duaal promotieprogramma kan op individuele basis, maar ook bijvoorbeeld in een dual PhD class. De dual PhD class Europa is de eerste thematische class. Meerdere zijn in voorbereiding. Een breed scala aan duale dissertatietrajecten wordt gefaciliteerd. Kijk voor meer informatie verder op onze website.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie