Universiteit Leiden

nl en

Derde Congres van Leden van het Permanente Hof van Arbitrage

Tussen 12 en 14 juni 2024 namen Professor Larissa van den Herik en Dr Mamadou Hébié deel aan het Derde Congres van de Leden van het Permanente Hof van Arbitrage (PHA) in Den Haag. Het evenement vond plaats 25 jaar na het Centenary Congress van 1999. De PHA is een arbitrage-instelling die als doel heeft om internationale geschillen, die niet via diplomatie konden worden opgelost, direct via arbitrage te beslechten.

Het Derde Congres markeerde de 125e verjaardag van de PHA, en was een gelegenheid om te reflecteren op haar ontwikkeling als belangrijke instelling voor de vreedzame beslechting van geschillen tussen staten. De Leden van het Congres namen een resolutie aan over vreedzame internationale geschillenbeslechting en de rol van de PHA.

De Leden van het Hof zijn experts die ‘beschikken over zeer brede en diepgaande kennis van het internationaal recht alsmede zeer ruime internationale, rechterlijke en/of academische ervaring’. Via hun nationale groepen dragen de leden van de PHA kandidaten voor om verkozen te worden tot lid van het Internationaal Gerechtshof en kunnen zij ook kandidaten voordragen om verkozen te worden tot rechter van het Internationaal Strafhof. Tenslotte kunnen ze kandidaten voordragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. Leden worden benoemd voor een termijn van zes jaar en hun benoeming kan worden verlengd.

Professor van den Herik is sinds 1 juli 2020 lid van de Nederlandse nationale groep van de PHA. Dr Hébié is op 20 mei 2024 benoemd tot lid van de nationale groep van Burkina Faso.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.