Universiteit Leiden

nl en

Joyce Esser en Hosna Sheikhattar winnaars Meijers PhD-posities 2020

Jaarlijks stelt de faculteit twee Meijers PhD-posities ter beschikking voor talentvolle onderzoekers. De posities staan open voor kandidaten van binnen en buiten Leiden.

Joyce Esser

Joyce Esser is dit jaar de winnaar van de Pre-PhD Plek. De titel van haar onderzoek luidt “Designing justice?: Bestuursprocesrecht in constitutioneel-rechtsvergelijkend perspectief”.

Dit onderzoek gaat over de constitutionele uitgangspunten van het Nederlandse stelsel van rechtsbescherming tegen de overheid. Dat stelsel staat momenteel onder druk: in zaken als de stikstofproblematiek en de kinderopvangtoeslagaffaire wordt van de bestuursrechter steeds meer gevraagd om zowel brede maatschappelijke geschilbeslechting als individueel maatwerk te bieden. Het toekomstbestendig ontwikkelen van dit stelsel vraagt om een integrale benadering van mogelijke procesrechtelijke aanpassingen (zoals beroep tegen regels) en de constitutionele positie van de rechter. Dit onderzoek beoogt het institutional design van het Nederlandse stelsel beter te begrijpen en te ontwikkelen door middel van een rechtsvergelijking met drie landen: De Verenigde Staten, Duitsland en Zuid-Afrika. Promotoren: prof.mr. Y.E. Schuurmans en prof.mr. G. Boogaard.

Hosna Sheikhattar

Hosna Sheikhattar is de winnaar van de Open Plek. De titel van haar onderzoeksvoorstel luidt “When Economic Sanctions Meet International Commercial Arbitration: The Quest for Just Allocation of Regulatory Authority”.

The proliferation of economic sanctions as a tool of foreign policy has pushed the effects of these measures on international arbitration of commercial disputes into the spotlight. Complex interplay between the plethora of potentially relevant norms in sanctions-related arbitrations underlies concerns over the impact of sanctions on arbitration. This begs the question how to identify and bring coordination to potentially conflicting norms. This research project seeks to determine the most just division of regulatory authority between legal orders throughout the lifecycle of sanction-related arbitrations. The research project involves a desk research into primary legal sources and legal scholarship and is complemented with a series of interviews. It aims to enrich the existing body of knowledge at the intersection of arbitration, private international law and the law of economic sanctions. Promotoren: prof. dr. J.J. van Haersolte-van Hof en prof. mr. S.J. Schaafsma.

Over de procedure

Kandidaten werden in verschillende rondes  geselecteerd. De eerste selectie is gemaakt door het onderzoekbestuur. Elk onderzoeksprogramma kon maximaal twee kandidaten nomineren. Op basis van deze selectie werden twaalf kandidaten gevraagd hun onderzoeksvoorstel in detail nader uit te werken.

De tweede selectie werd uitgevoerd door de sollicitatiecommissie, bestaande uit dr. Mosquera Valderrama, prof. dr. Van der Rest, mr. Tegelaar, prof. dr. Steunenberg en mr. drs. Bontje. De leden van de commissie waren enorm onder de indruk van de hoge kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen en de indrukwekkende cv's van alle kandidaten. Uiteindelijk werden zes kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor een gesprek. Alle kandidaten maakten een hele sterke indruk. De sollicitatiecommissie heeft uiteindelijk twee kandidaten voorgedragen voor een Meijers PhD-positie. Deze voordracht is vervolgens door het faculteitsbestuur overgenomen en bekrachtigd

Veel dank aan alle mensen die op enig moment in het proces betrokken zijn geweest bij het selecteren van de kandidaten. En veel succes en plezier gewenst aan de kandidaten. We zien uit naar de resultaten van hun veelbelovende promotieprojecten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.