Universiteit Leiden

nl en

Twee nieuwe afdelingsvoorzitters bij het ICLON

Het ICLON heeft twee nieuwe afdelingsvoorzitters. Per 1 mei 2020 is dr. Roeland van der Rijst voorzitter van de afdeling Hoger Onderwijs (HO) en per 1 juni is prof.dr.ir. Fred Janssen voorzitter van de afdeling Voortgezet Onderwijs (VO).

Het ICLON (Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden) zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal. Omgekeerd zijn praktijkervaringen de impuls voor onderzoek naar en ontwikkeling van de praktijk van voortgezet en hoger onderwijs.

Hoger onderwijs

De afdeling Hoger Onderwijs biedt diverse diensten aan voor het hoger onderwijs.

Team Docentprofessionalisering en onderwijsinnovatie

Het team Docentprofessionalisering en onderwijsinnovatie hoger ondewijs (teamleider: drs. Daan Romein) ondersteunt en adviseert de Universiteit Leiden en andere hoger onderwijs instellingen bij het realiseren van een hoge kwaliteit van onderwijs. Dat doen we door het inzetten van onderwijskundige expertise en door resultaatgericht met onze opdrachtgevers samen te werken.

Thema’s waarvoor u bij dit team terecht kunt:

  • training en begeleiding van docenten
  • ondersteunen van onderwijsprocessen op terreinen zoals kwaliteitszorg, accreditatie, onderwijsevaluatie en tentaminering.

Team Onderwijsbeleidsonderzoek

Het team Onderwijsbeleidsonderzoek (teamleider: dr. Maarten van de Ven) voert beleidsgericht onderzoek uit. Dit onderzoek richt zich op het evalueren van onderwijsinnovaties en het aantonen van de effecten van beleidsmaatregelen. Daarnaast participeren medewerkers van de afdeling Hoger Onderwijs in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoeksthema’s waarvoor u bij dit team terecht kunt:

  • verwevenheid van onderwijs en onderzoek
  • studiesucces, online leren
  • aansluiting voortgezet en hoger onderwijs
  • kwaliteitszorg en onderwijsvernieuwing
  • beleidsmonitoring en -evaluatie
Roeland van der Rijst

Afdelingsvoorzitter

De nieuwe afdelingsvoorzitter Roeland van der Rijst heeft veel ervaring met onderwijs, onderzoek en advies in het hoger onderwijs, in het bijzonder hoe onderwijs en onderzoek in universitair onderwijs kunnen worden gecombineerd.

Voortgezet onderwijs

De afdeling voortgezet onderwijs verzorgt de eerstegraads lerarenopleidng en nascholing voor docenten in het voortgezet onderwijs.

Team Lerarenopleidingen

Het team Lerarenopleidingen (teamleider: Esther de Vrind) van het ICLON verzorgt diverse opleidingstrajecten die leiden tot een onderwijsbevoegdheid in het voortgezet onderwijs. Hiervoor wordt samengewerkt met opleidingsscholen.

Docentprofessionalisering en wetenschapsoriëntatie

Het team Docentprofessionalisering en wetenschapsoriëntatie (drs. Jacqueline Hoornweg) biedt in samenwerking met een netwerk van scholen een breed scala aan professionaliseringsactiviteiten aan voor docenten in het voortgezet onderwijs. Ook Wetenschapsoriëntatie van het ICLON biedt activiteiten voor leerlingen en hun decanen/docenten uit het vwo en voor leerlingen en hun leerkrachten van basisscholen.

 

Fred Janssen

Afdelingsvoorzitter

De nieuwe afdelingsvoorzitter Fred Janssen heeft een lange staat van dienst op het gebied van didactiek in het voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen, met vooral aandacht voor de wijze waarop docenten hun onderwijsrepertoire verder kunnen ontwikkelen.

Onderzoek

Beide afdelingen voeren wetenschappelijk onderzoek uit binnen het ICLON-onderzoeksprogramma. Het overkoepelende doel van dit programma is het ontwikkelen van een kennisbasis op het gebied van de ontwikkeling en het gebruik van didactisch repertoire.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.